Uprawnienia energetyczneZapraszamy Państwa do udziału w specjalistycznym szkoleniu umożliwiającym uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji „E”dozoru „D” urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych.


Szkolenia są organizowane we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej i odbywają się cyklicznie na terenie całego kraju. Nasze zaproszenie kierowane jest zarówno do klientów tych Firm, jak i wszystkich osób zajmujących się montażem, serwisem, obsługą oraz przeglądami okresowymi urządzeń i instalacji energetycznych.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy zwłaszcza osoby, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień, ale mile widziani będą również Ci, którzy chcą ubiegać się o nie po raz pierwszy.


Osobom, które posiadają tzw. uprawnienia bezterminowe, czyli Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie od lipca 2003 roku do kwietnia 2005 roku, przypominamy, że zgodnie z wprowadzonymi w późniejszym terminie zmianami w przepisach, straciły one swoją ważność z początkiem maja 2010 roku.


Cel i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie jego Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń energetycznych umożliwiającymi spełnienie ciągle rosnących wymagań.


Szkolenie zakończone jest egzaminem przed państwową Komisją Kwalifikacyjną, w wyniku którego słuchacze uzyskują potrzebne im „Świadectwa kwalifikacyjne”, umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


Proponowany zakres uprawnień

Standardowo oferujemy szkolenia pozwalające na zdobycie uprawnień do montażu, obsługi, konserwacji, naprawy oraz remontu następującego rodzaju instalacji i urządzeń energetycznych:


 • GRUPA 1 Urządzenia i instalacje elektryczne:

  • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroeneregtycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego

  • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

  • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

  • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

  • Urządzenia elektrotermiczne

  • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

  • Elektryczna sieć trakcyjna

  • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

  • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń


 • GRUPA 2 Urządzenia, instalacje i sieci cieplne oraz inne urządzenia energetyczne:

  • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

  • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

  • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

  • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW

  • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW

  • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW

  • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych

  • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozkładu paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg

  • Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji  związana z wyżej wymienionymi urządzeniami


 • GRUPA 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe:

  • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych

  • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

  • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)

  • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

  • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

  • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW

  • Turbiny gazowe

  • Apararura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń


W zależności od potrzeb Uczestników istnieje możliwość indywidualnego dostosowania zakresu uprawnień, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.03.89.828).


Termin i miejsce szkolenia

Korzystając z zamieszczonej poniżej mapy Polski, prosimy wybrać interesujące Państwa województwo. Po kliknięciu w jego obszar wyświetli się lista wszystkich szkoleń dotyczących "Uprawnień energetycznych" jakie są tam przewidziane w najbliższym czasie. Termin i miejsce szkolenia podane są również w tabeli na dole strony, która obejmuje wykaz szkoleń organizowanych na terenie całego kraju.


Koszt szkolenia

Szkolenie jest odpłatne. Koszt udziału obejmuje specjalistyczne wykłady oraz materiały szkoleniowe i jest uzależniony od ilości wybranych „Grup” urządzeń i instalacji. W celu uzyskania „Świadectw kwalifikacyjnych” należy przystąpić do egzaminów z zakresu eksploatacji „E” i/lub dozoru „D”, co wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.


Ze szczegółową kalkulacja kosztów szkolenia i egzaminów mogą Państwo zapoznać się klikając w napis "Zgłoś się" obok odpowiedniego szkolenia.


Zgłaszanie udziału

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, powinny wypełnić formularz internetowy znajdujący się pod napisem "Zgłoś się" przy właściwym szkoleniu.


Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wniesienie na konto ELPRO zaliczki w odpowiedniej wysokości. Pozostałą część opłaty można uregulować gotówką, kartą płatniczą lub przelewem w dniu szkolenia.


Po dopełnieniu powyższych formalności osoby zgłoszone zostaną umieszczone na liście uczestników, a drogą mailową otrzymają login i hasło do Strefy Klienta, skąd będą mogły pobrać w wersji elektronicznej materiały szkoleniowe. Na kilka dni przed terminem szkolenia otrzymają dodatkowo potwierdzenie jego odbycia się, a w sytuacji zaistnienia jakichkolwiek zmian będą bezzwłocznie o nich informowane.


Szkolenie ma formę wykładów. Organizowane są we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej i odbywają się cyklicznie na terenie całego kraju.


Wybierz interesujące Cię województwo:


Szkolenia realizowane na terenie całego kraju:

Termin

Rodzaj szkolenia

Miejsce

Miasto

Dostępność

Zapisy

2014-04-24 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63 A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-04-25 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Jana Styki 8 Piła Wolne miejsca Zgłoś się
2014-04-25 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-05-08 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Batalionów Chłopskich 82 Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2014-05-09 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Zawiła 56 Kraków Wolne miejsca Zgłoś się
2014-05-22 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Duńska 3/5 Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2014-05-23 Uprawnienia energetyczne FEMAX, ul. Szczęśliwa 25 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2014-05-24 Uprawnienia energetyczne Hotel Grodzki, ul. Ostrowska 442 Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2014-05-29 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Krakowiaków 99/101 Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-05-30 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Podmiejska 24 Gorzów Wlkp. Wolne miejsca Zgłoś się
2014-05-30 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-05-31 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Wrocławska 48 Kalisz Wolne miejsca Zgłoś się
2014-06-04 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Targowa 20A Płock Wolne miejsca Zgłoś się
2014-06-05 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Pomorska 65 Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-06-06 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Lniana 9B Koszalin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-06-12 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Tuchowska 23 Tarnów Wolne miejsca Zgłoś się
2014-06-13 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Bór 135 Częstochowa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-06-17 Uprawnienia energetyczne ERTERM - Ryszard Wójcik Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2014-06-26 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-06-27 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-07-10 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Płocka 26 Włocławek Wolne miejsca Zgłoś się
2014-07-11 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Hutnicza 18 Gdynia Wolne miejsca Zgłoś się
2014-07-12 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Cementowa 3 Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2014-07-16 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Zubrzyckiego 2 Piotrków Trybunalski Wolne miejsca Zgłoś się
2014-07-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Długosza 41/47 Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2014-07-18 Uprawnienia energetyczne MATEX, ul. Bystrzycka 13 Świdnica Wolne miejsca Zgłoś się
2014-07-24 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-07-25 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-08-07 Uprawnienia energetyczne GRAST & MTB, ul. Okulickiego 21 Piaseczno Wolne miejsca Zgłoś się
2014-08-08 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Chrobrego 135/137 Toruń Wolne miejsca Zgłoś się
2014-08-09 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Jeziorna 4 Grudziądz Wolne miejsca Zgłoś się
2014-08-20 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Instalatorów 3 Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2014-08-21 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Fabryczna 2 Tychy Wolne miejsca Zgłoś się
2014-08-22 Uprawnienia energetyczne MATEX, al. Jana Pawła II 15 Jelenia Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2014-08-28 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-08-29 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-09-10 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Kleczewska 41 Konin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-09-10 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Kleczewska 41 Konin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-09-11 Uprawnienia energetyczne VINSAR, ul. Tama Pomorzańska 17C Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-09-12 Uprawnienia energetyczne FEMAX, ul. Szczęśliwa 25 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2014-09-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Zubrzyckiego 2 Radom Wolne miejsca Zgłoś się
2014-09-18 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Cygana 1 Opole Wolne miejsca Zgłoś się
2014-09-19 Uprawnienia energetyczne VINSAR, ul. Popielskiego 1 Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2014-09-20 Uprawnienia energetyczne MATEX, ul. Elektryczna 2 Głogów Wolne miejsca Zgłoś się
2014-09-25 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-09-26 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-10-08 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Duńska 3/5 Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2014-10-09 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Marynarki Polskiej 71 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2014-10-10 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Bronikowskiego 27/35 Bydgoszcz Wolne miejsca Zgłoś się
2014-10-17 Uprawnienia energetyczne ERTERM - Ryszard Wójcik Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2014-10-22 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Krakowiaków 99/101 Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-10-23 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Lutycka 11/5 Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2014-10-24 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Zimna 1 Zielona Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2014-10-30 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-10-31 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-11-06 Uprawnienia energetyczne GRAST & MTB, ul. Okulickiego 21 Piaseczno Wolne miejsca Zgłoś się
2014-11-07 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Pomorska 65 Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-11-08 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Chrobrego 135/137 Toruń Wolne miejsca Zgłoś się
2014-11-20 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Kościuszki 46 Będzin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-11-21 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Długosza 41/47 Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2014-11-22 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Okrzei 2 Leszno Wolne miejsca Zgłoś się
2014-11-26 Uprawnienia energetyczne BASCO II, ul. Instalatorów 4 Mielec Wolne miejsca Zgłoś się
2014-11-27 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-11-28 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2014-12-04 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Batalionów Chłopskiech 82 Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2014-12-05 Uprawnienia energetyczne MATEX, al. Jana Pawła II 15 Jelenia Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2014-12-06 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Poznańska 12 Legnica Wolne miejsca Zgłoś się
2014-12-10 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Krakowiaków 99/101 Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-12-11 Uprawnienia energetyczne FEMAX, ul. Szczęśliwa 25 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2014-12-12 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Cementowa 3 Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2014-12-18 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2014-12-19 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Instalatorów 3 Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

elpro nieruchomości Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton autometal vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)