Rozporządzenia

Dz.U.03.89.828 - Uprawnienia energetyczne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Prac i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
pobierz
Dz.U.05.141.1189 - Uprawnienia energetyczne - zmiany
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
pobierz
Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie "Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
pobierz
Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne - tekst ujednolicony przez GUNB - stan na 8 lipca 2009 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie "Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
pobierz
Dz.U.97.129.844 - BHP - przepisy ogólne
Rozprządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
pobierz
Dz.U.04.180.1860 - Szkolenia BHP
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
pobierz
Dz.U.99.80.912 - BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
Rozprządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
pobierz
Dz.U.96.62.288 - Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
pobierz
Dz.U.06.83.578 - Samodzielne funkcje techniczne
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
pobierz
Dz.U.04.130.1389 - Kosztorysowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
pobierz
Dz.U.03.120.1133 - Zakres i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
pobierz
Dz.U.08.201.1239 - Zakres i formy projektu budowlanego - zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
pobierz

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)