Rozporządzenia

Dz.U.03.89.828 - Uprawnienia energetyczne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Prac i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
pobierz
Dz.U.05.141.1189 - Uprawnienia energetyczne - zmiany
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
pobierz
Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie "Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
pobierz
Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne - tekst ujednolicony przez GUNB - stan na 8 lipca 2009 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie "Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
pobierz
Dz.U.97.129.844 - BHP - przepisy ogólne
Rozprządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
pobierz
Dz.U.04.180.1860 - Szkolenia BHP
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
pobierz
Dz.U.99.80.912 - BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
Rozprządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
pobierz
Dz.U.96.62.288 - Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
pobierz
Dz.U.06.83.578 - Samodzielne funkcje techniczne
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
pobierz
Dz.U.04.130.1389 - Kosztorysowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
pobierz
Dz.U.03.120.1133 - Zakres i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
pobierz
Dz.U.08.201.1239 - Zakres i formy projektu budowlanego - zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
pobierz

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)