Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapraszamy do skorzystania z oferty firmy za dofinansowaniem udziału ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz pomaga w dokonaniu wszelkich formalności.


Czym jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest instrumentem polityki rynku pracy. Stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy od 1 stycznia 2018 roku będą prowadziły nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok oraz priorytety. Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na szkoleniu lub innej formie podnoszenia kwalifikacji, mogą zgłaszać się do urzędów pracy o pomoc w finansowaniu. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Rekrutacja zostanie uruchomiona w pierwszych miesiącach 2018 roku.


Wysokość dofinansowania szkoleń z KFS w 2018 roku

W Planie Funduszu Pracy na rok 2018 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)  przeznaczono kwotę 105 608 tys. zł.

 

Poziom dofinansowania szkoleń z KFS dla każdego przedsiębiorstwa w 2018 roku, wynosi:

- 80% kosztów szkolenia (kształcenia ustawicznego), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- 100% kosztów szkolenia (kształcenia ustawicznego) – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Priorytety wydatkowania środków z KFS w 2018 roku:

- wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

- wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Priorytety wydatkowania rezerwy KFS w 2018 roku:

- wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

Co obejmuje dofinansowanie z funduszy KFS w 2018 roku?

- szkolenia, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

- badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie do szkoleń ze środków KFS w 2018 roku?

Każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę). Pracodawcy zainteresowani środkami na sfinansowanie kosztów kształcenia powinni złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. We wniosku należy podać dane firmy, wybraną formę podnoszenia kwalifikacji, termin jej realizacji, całkowity koszt wydatków oraz wysokość wnoszonego wkładu własnego. Należy również uzasadnić cel odbycia kształcenia, uwzględniając obecne lub przyszłe potrzeby. Wniosków oraz szczegółowych kryteriów dotyczących finansowania kształcenia należy szukać na stronie internetowej urzędu pracy, na obszarze działań którego firma posiada siedzibę lub oddział.

UWAGA: Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

 


KFS DAJE Ci ŚRODKI FINANSOWE - A MY OFERUJEMY SZKOLENIA

Sprawdź dostępne szkolenia

ETAPY DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KFS

ETAP I - Zgłoś się do Nas w celu dobrania odpowiedniej usługi szkoleniowej z aktualnej oferty ELPRO Sp. z o.o.

ETAP II - Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy.

ETAP III - Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.

ETAP IV - Zrealizuj usługę szkoleniową w ELPRO Sp. z o.o. i skutecznie rozlicz pozyskaną dotację.

 

ZAPEWNIAMY POMOC W WYPEŁNIENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS


ELPRO Sp. z o.o. Centrala LUBLIN, ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin, p. Anna Korga (tel. kom.: 503 003 908)
ELPRO Sp. z o.o. Oddział WARSZAWA, ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa, p. Karolina Kawa (tel. kom.: 504 268 292)

 

Do pobrania:

priorytety KFS 2017.pdf Plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2018

priorytety KFS 2017.pdf Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2018

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)