Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapraszamy do skorzystania z oferty firmy za dofinansowaniem udziału ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz pomaga w dokonaniu wszelkich formalności.


CZYM JEST KFS?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
jest instrumentem polityki rynku pracy. Stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego
z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

NAJBLIŻSZY NABÓR WNIOSKÓW

Już od 1 lutego 2017 roku Powiatowe Urzędy Pracy, będą prowadziły nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Do wykorzystania ponad 11 000 zł w ciągu roku na jedną osobę!


Informacje w Urzędach Pracy – Województwo mazowieckie - otwórz >

Informacje w Urzędach Pracy – Województwo lubelskie - poniżej:

Biała PodlaskaPUP Biała Podlaska

BiłgorajPUP Biłgoraj

ChełmPUP Chełm

HrubieszówPUP Hrubieszów

anów Lubelski - PUP Janów Lubelski

KrasnystawPUP Krasnystaw Nabór: 15 - 26 lutego 2017 r.

Lubartów - PUP Lubartów

LublinPUP Lublin

Lublin MUP Lublin Nabór: 6 - 28 lutego 2017 r.

ŁęcznaPUP Łęczna

ŁukówPUP Łuków

Opole LubelskiePUP Opole Lubelskie

ParczewPUP Parczew

Puławy - PUP Puławy

Radzyń PodlaskiPUP Radzyń Podlaski

RykiPUP Ryki

ŚwidnikPUP Świdnik

Tomaszów LubelskiPUP Tomaszów Lubelsk

Włodawa PUP Włodawa

Zamość - PUP Zamość

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KFS

O dofinansowanie może ubiegać się każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 1 osobę. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę, ani na jaką część etatu zatrudnieni są pracownicy. Ponadto pracodawca, może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2017 ROKU

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) - ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z KFS W 2017 ROKU

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 157275,4 tys. zł:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

 

PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z REZERWY KFS W 2017 ROKU

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 39 318,9 tys. zł:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

 

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW  KFS W 2017 ROKU

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, można przeznaczyć na:

  • określenie potrzeb szkoleniowych pracodawcy w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

KFS DAJE Ci ŚRODKI FINANSOWE - A MY OFERUJEMY SZKOLENIA

Sprawdź dostępne szkolenia

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie, ze względu na siedzibę pracodawcy/ miejsce prowadzenia działalności.

 

ETAPY DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KFS

ETAP I - Zgłoś się do Nas w celu dobrania odpowiedniej usługi szkoleniowej z aktualnej oferty ELPRO Sp. z o.o.

ETAP II - Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy.

ETAP III - Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.

ETAP IV - Zrealizuj usługę szkoleniową w ELPRO Sp. z o.o. i skutecznie rozlicz pozyskaną dotację.

 

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE dla Pracodawcy (dot. powiatu lubelskiego):

  1. Regulamin KFS Pobierz>

  2. Wniosek KFS Pobierz>

  3. Załącznik nr 2 (Formularz informacji o pomocy de minimis) Pobierz>

 

 

ZAPEWNIAMY POMOC W WYPEŁNIENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS


Centrala LUBLIN
-
p. Joanna Sągała (tel. kom.: 698 627 255), p. Mariola Bucior (tel. kom.: 501 944 270)

Oddział WARSZAWA - p. Karolina Kawa (tel. kom.: 504 268 292)


 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)