Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych”, realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest w okresie od 2017-02-01 do 2018-08-31.


CELEM PROJEKTU jest wsparcie mikroprzedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 52 kobiet w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy i zamieszkujących teren woj. lubelskiego poprzez podniesienie ich umiejętności przedsiębiorczych i umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej w okresie od 02 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 

Wykorzystaj wsparcie finansowe do 32 400 na start i realizację Twojego pomysłu biznesowego!

Pomożemy założyć Ci własną działalność !

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY osoby, których sytuacja jest zgodna z poniższym opisem:
Projekt skierowany do 52 kobiet w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w CEIDG, KRS, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Min 5%  stanowić będą kobiety odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. rolnicy zarejestrowani w PUP/MUP jako os. Bezrobotna, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczeni w KRUS, dla którego został ustalony I lub II profil pomocy).

 

W ramach projektu Beneficjenci otrzymują:

– wsparcie szkoleniowo - doradcze – grupowe i indywidualne;
– materiały szkoleniowe;
– zwrot kosztów dojazdu;
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną;
– wyżywienie.

 

Pobierz DOKUMENTY REKRUTACYJNE i zgłoś się do nas!

Regulamin rekrutacji uczestników

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji

Zał. 3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego II etapu rekrutacji

Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 6 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

 

Formularz informacji przed przy ubieganiu sie o deminimis

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Zał. 4 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 

Regulamin zwrotu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi

 

W przypadku dodatkowych pytań informacji udzieli:

Joanna Sągała – Specjalista ds. Projektów UE

tel. 698 627 255

e-mail: j.sagala@elpro.lublin.pl

 

 

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)