Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych”, realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest w okresie od 2017-02-01 do 2018-08-31.


CELEM PROJEKTU jest wsparcie mikroprzedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 52 kobiet w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy i zamieszkujących teren woj. lubelskiego poprzez podniesienie ich umiejętności przedsiębiorczych i umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej w okresie od 02 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 

Wykorzystaj wsparcie finansowe do 32 400 na start i realizację Twojego pomysłu biznesowego!

Pomożemy założyć Ci własną działalność !

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY osoby, których sytuacja jest zgodna z poniższym opisem:
Projekt skierowany do 52 kobiet w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w CEIDG, KRS, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Min 5%  stanowić będą kobiety odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. rolnicy zarejestrowani w PUP/MUP jako os. Bezrobotna, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczeni w KRUS, dla którego został ustalony I lub II profil pomocy).

 

W ramach projektu Beneficjenci otrzymują:

– wsparcie szkoleniowo - doradcze – grupowe i indywidualne;
– materiały szkoleniowe;
– zwrot kosztów dojazdu;
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną;
– wyżywienie.

 

Pobierz DOKUMENTY REKRUTACYJNE i zgłoś się do nas!

Regulamin rekrutacji uczestników

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji

Zał. 3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego II etapu rekrutacji

Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 6 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

 

Formularz informacji przed przy ubieganiu sie o deminimis

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Zał. 4 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi

 

Wytyczne dot. składania biznesplanów

 

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

więcej szczegółów na stronie projektu: www.edufin.eu

 

INFORMUJEMY, ŻE BIURO PROJEKTU OD DN. 15.01.2018 r. ZMIENIA SWOJĄ SIEDZIBĘ.

WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU PROSZĘ KIEROWAĆ POD ADRES: lakp@edufin.eu

 

 

 

 

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)