Rejestr Usług Rozwojowych

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. przeszedł pozytywnie weryfikację karty podmiotu i z dniem 31.10.2016 r., uzyskał wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR), w ramach którego może świadczyć usługi szkoleniowe, które są już dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).


Oferta naszych szkoleń dostępna w Bazie Usług Rozwojowych


Intensywnie pracujemy i dostosowujemy ofertę naszych szkoleń by poprzez Rejestr Usług Rozwojowych dać Państwu możliwość dostępu do specjalistycznych kursów i jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania. Będziemy Państwa na bieżąco informować, kiedy środki przeznaczone na ten cel będą już dostępne w poszczególnych Urzędach Marszałkowskich, w tym w województwie lubelskim.

Przypominamy, że projekt zakłada dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do RUR za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

O Rejestrze Usług Rozwojowych

Prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) portal www.inwestycjawkadry.pl, na którym dostępny był Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), z dniem 25 sierpnia 2016 roku, został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych (BUR). Nowa odsłona portalu jest dostępna na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

 

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma, za pośrednictwem której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą wybrać odpowiednią ofertę i zapisać się na usługi rozwojowe (min.: szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching), w tym te współfinansowane ze środków EFS jak i komercyjnych. System zakłada możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę i jego pracowników odpowiadających na ich indywidualne potrzeby rozwojowe.

Nowy system zapewnienia jakości usług rozwojowych, który na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowała Polska Agencja Przedsiębiorczości (PARP) ma wspomóc Przedsiębiorców i ich pracowników w procesie pozyskiwania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce na lata 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców w 14 w województwach (poza woj. mazowieckim i pomorskim).

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) jest ściśle związany z Podmiotowym Systemem Finansowania (PSF), który w każdym regionie pełni funkcję systemu dystrybucji środków przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mali lub średni przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

 

Przyznanie dofinansowania będzie odbywało się w następujących etapach:

I ETAP – Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy

II ETAP - Rekrutacja

III ETAP – Podpisanie umowy wsparcia

IV ETAP – Realizacja usługi rozwojowej

V ETAP – Refundacja kosztów

 

Poziom dofinansowania:

1) Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:
a) dla mikroprzedsiębiorstwa - 75% kosztów usługi rozwojowej;
b) dla małego przedsiębiorstwa - 70% kosztów usługi rozwojowej;
c) dla średniego przedsiębiorstwa - 60% kosztów usługi rozwojowej.
2) Limity, o których mowa w pkt 1, ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach:
a) dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej;
b) dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;
c) dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacjiw tym walidację – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej. 
3) Analiza potrzeb szkoleniowych będzie refundowana na takich samych zasadach jak pozostałe usługi, przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.
4) Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15.000,00 PLN.

Pliki do pobrania:

priorytety KFS 2017.pdf Standardy udzielania wsparcia MŚP w ramach Działania 10.1 Usługi Rozwojowe dla MŚP RPO WL na lata 2014-2020.pdf (292.462 KB)

 

Szczegółowych informacji udzielają:

ELPRO Sp. z o.o. Centrala LUBLIN, ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin, p. Joanna Sągała (tel. kom.: 698 627 255)

ELPRO Sp. z o.o. Oddział WARSZAWA, ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa, p. Karolina Kawa (tel. kom.: 504 268 292)

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)