Baza Usług Rozwojowych

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. przeszedł pozytywnie weryfikację karty podmiotu i z dniem 31.10.2016 r., uzyskał wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR), w ramach którego może świadczyć usługi szkoleniowe, które są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).


Oferta naszych szkoleń dostępna w Bazie Usług Rozwojowych


Przypominamy, że projekt zakłada dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do RUR za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

O Rejestrze Usług Rozwojowych

Prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) portal www.inwestycjawkadry.pl, na którym dostępny był Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), z dniem 25 sierpnia 2016 roku, został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych (BUR). Nowa odsłona portalu jest dostępna na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma, za pośrednictwem której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą wybrać odpowiednią ofertę i zapisać się na usługi rozwojowe (min.: szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, egzaminy), w tym te współfinansowane ze środków EFS jak i komercyjnych. System zakłada możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę i jego pracowników odpowiadających na ich indywidualne potrzeby rozwojowe.

Nowy system zapewnienia jakości usług rozwojowych, który na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowała Polska Agencja Przedsiębiorczości (PARP) ma wspomóc Przedsiębiorców i ich pracowników w procesie pozyskiwania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce na lata 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców w 14 w województwach (poza woj. mazowieckim i pomorskim).

 

Przyznanie dofinansowania Przedsiębiorcom odbywa się w następujących etapach:

I ETAP - Identyfikacja potrzeb Przedsiębiorcy wspólnie z Opiekunem ze strony ELPRO

II ETAP - Złożenie wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej u danego Operatora

III ETAP - Podpisanie umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej u danego Operatora

IV ETAP - Rejestracja przedsiębiorstwa w BUR

1) wybór usługi rozwojowej otwartej (dostępnej z aktualnej oferty szkoleń w BUR)

2) wybór usługi rozwojowej zamkniętej (dedykowanej dla przedsiębiorstwa)

V ETAP - Realizacja usługi rozwojowej w ELPRO

VI ETAP - Uregulowanie należności za szkolenie przez Przedsiębiorcę

VII ETAP - Przedłożenie formalności końcowych u danego Operatora

VIII ETAP - Refundacja kosztów do 80% dla Przedsiębiorcy

 

Kazdy przedsiębiorca w latach 2017 - 2020 z sektora MMŚP (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego) może uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dla siebie i swoich pracowników w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.

Przedsiębiorcy z sektora MMŚP zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do usług rozwojowych, mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego przez wyznaczonych Operatorów w poszczególnych województwach lub skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Dofinansowanie do usług rozwojowych otrzymuje się w postaci refundacji lub bonów, w zależności od województwa. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru usługi otwartej (dostępnej w BUR) lub usługi zamkniętejdedykowanej dla danego przedsiębiorstwa (tzw.: „szytej na miarę” dostępnej w BUR, po ustaleniu wcześniejszych treści programowych z instytucją szkoleniową).

 

Wszystkie przedsiębiorstwa, zamierzające skorzystać z usług rozwojowych, zapraszamy do kontaktu w celu dokładniejszego sprawdzenia możliwości dofinansowania w Państwa regionie.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

ELPRO Sp. z o.o. Centrala LUBLIN, ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin, p. Joanna Sągała (tel. kom.: 698 627 255)

ELPRO Sp. z o.o. Oddział WARSZAWA, ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa, p. Karolina Kawa (tel. kom.: 504 268 292)

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)