Rejestr Usług Rozwojowych

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. przeszedł pozytywnie weryfikację karty podmiotu i z dniem 31.10.2016 r., uzyskał wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR), w ramach którego może świadczyć usługi szkoleniowe, które są już dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).


Oferta naszych szkoleń dostępna w Bazie Usług Rozwojowych


Przypominamy, że projekt zakłada dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do RUR za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

O Rejestrze Usług Rozwojowych

Prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) portal www.inwestycjawkadry.pl, na którym dostępny był Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), z dniem 25 sierpnia 2016 roku, został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych (BUR). Nowa odsłona portalu jest dostępna na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

 

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma, za pośrednictwem której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą wybrać odpowiednią ofertę i zapisać się na usługi rozwojowe (min.: szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching), w tym te współfinansowane ze środków EFS jak i komercyjnych. System zakłada możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę i jego pracowników odpowiadających na ich indywidualne potrzeby rozwojowe.

Nowy system zapewnienia jakości usług rozwojowych, który na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowała Polska Agencja Przedsiębiorczości (PARP) ma wspomóc Przedsiębiorców i ich pracowników w procesie pozyskiwania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce na lata 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców w 14 w województwach (poza woj. mazowieckim i pomorskim).

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) jest ściśle związany z Podmiotowym Systemem Finansowania (PSF), który w każdym regionie pełni funkcję systemu dystrybucji środków przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mali lub średni przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

 

Przyznanie dofinansowania będzie odbywało się w następujących etapach:

I ETAP – Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy

II ETAP - Rekrutacja

III ETAP – Podpisanie umowy wsparcia

IV ETAP – Realizacja usługi rozwojowej

V ETAP – Refundacja kosztów

 

Kazdy przedsiębiorca w latach 2017 - 2020 z sektora MMŚP (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego) może uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dla siebie i swoich pracowników w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.

Przedsiębiorcy z sektora MMŚP zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do usług rozwojowych, mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego przez wyznaczonych Operatorów w poszczególnych województwach lub skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Dofinansowanie do usług rozwojowych otrzymuje się w postaci refundacji lub bonów, w zależności od województwa. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru usługi otwartej (dostępnej w BUR) lub usługi zamkniętejdedykowanej dla danego przedsiębiorstwa (tzw.: „szytej na miarę” dostępnej w BUR, po ustaleniu wcześniejszych treści programowych z instytucją szkoleniową).

 

Pliki do pobrania:

priorytety KFS 2017.pdf Standardy udzielania wsparcia MŚP w ramach Działania 10.1 Usługi Rozwojowe dla MŚP RPO WL na lata 2014-2020.pdf (292.462 KB)

 

Szczegółowych informacji udzielają:

ELPRO Sp. z o.o. Centrala LUBLIN, ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin, p. Joanna Sągała (tel. kom.: 698 627 255)

ELPRO Sp. z o.o. Oddział WARSZAWA, ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa, p. Karolina Kawa (tel. kom.: 504 268 292)

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)