Projekty zakończone

EKOprzedsiębiorstwo

projekt realizowany był przez firmę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach na podstawie umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Okres realizacji : 01.03.2014r. – 30.06.2015r.

Szkolenia:

-Alternatywne Źródła Energii (48 h)

-Audyt energetyczny (48h)

Szkolenia odbywały się 8h dziennie poza godzinami pracy, 3 weekendy w miesiącu w Warszawie.

Kontakt telefoniczny:

Oddział Warszawa tel.: 22 247 29 07

p. Paulina Wójcik tel. kom.: 509 856 148

p. Karolina Kawa tel. kom.: 504 268 292
Kontakt e-mail:  biuro.warszawa@elpro.lublin.pl

W ramach projektu realizowane usługi były objęte pomocą de minimis !


Wykwalifikowani projektańci wzornictwa - gwarancją rozwoju województwa lubelskiego

realizowany był przez firmę Europejskie Centrum Szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII „Regionalne kardy gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
W ramach projektu prowadzione były szkolenia w całkowitym wymiarze 160 godzin (do wyboru 4 z 5):
- Autodesk AutoCAD (40/80 h)
- Autodesk 3 DS Max (40 h)
- Autodesk ROBOT (40 h)
- Autodesk Inventor (40 h)
- Autodesk Revit (40 h)
Szkolenia adresowane były do osób zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego z sektora MMŚP.
Okres realizacji projektu: marzec 2014 r. – styczeń 2015 r.

Biuro projektu: ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin

Specjalista ds. szkoleń - Ewa Szary tel.: 698-627-255, e-mail: e.szary@elpro.lublin.pl

 

Nasza przyszłość

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucją Pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Swoim zasięgiem obejmował województwo mazowieckie. 
Zrealizowane szkolenia:
- Autodesk AutoCAD (120 h)
- Norma Pro (72 h)

Okres realizacji projektu: 01.11.2013 r. - 31.10.2014 r.

 

Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw

Projekt "Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw" realizowany był przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
Bezpłatne szkolenia prowadzone były w ramach projektu:
- Projektowanie i pozycjonowanie stron www (128 h)
- Autodesk AutoCAD 2D i 3D

Okres realizacji projektu: 01.08.2013 r. – 31.07.2014 r.

 

Inwestycja w pracownika – inwestycją w przedsiębiorstwo

Celem projektu było: zwiększenie potencjału kadrowego 60 przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z branży budowlanej z woj. łódzkiego poprzez nabycie kwalifikacji u 169 pracowników, w tym 34 kobiet.

Projekt skierowany był do 60 przedsiębiorstw sektora MMŚP działających w branży budowlanej i ich 169 (34K,135M) pracowników z obszaru województwa łódzkiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego zgodnie z KC (Kodeks Cywilny), w przypadku innych podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego).

Rekrutacja miała charakter otwarty i została przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans, w oparciu o regulamin rekrutacji. W Projekcie wzieli udział zarówno Mężczyźni jak i Kobiety.

Okres realizacji projektu : 01.08.2013 – 31.07.2014

Projekt swoim zasięgiem obejmował całe województwo łódzkie.

 

Usability - projektowanie interfejsów użytkownika

Szanowni Państwo, informujemy, iż nabór uczestników do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektów pt. "Klucz do sukcesu" oraz „Klucz do sukcesu – II edycja”, których organizatorem jest Europerspektywa, został zakończony.

 

 • Usability – zasady budowania interfejsów użytkownika (8 godzin)

Szkolenie odbywało się dla 1 grupy 10-osobowej dn. 05.07.2014.

Projekt skierowany był wyłącznie do mikroprzedsiębiorstw z branży informatycznej, posiadających główną siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego oraz oddelegowanych przez nie pracowników zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego.

 

Klucz do sukcesu cz. II

W ofercie znajdowały się szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw z branży informatycznej oraz turystycznej.

BEZPŁATNE SZKOLENIA

DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ

 • Cloud Computing (16 godzin)

 • Microsoft SQL Server 2012 -Administracja (40 godzin)

 • Windows Server 2012 -Administracja (40 godzin)

 • Technologia wirtualizacji w środowisku Windows Server (40 godzin)

 • Usability – zasady budowania interfejsów użytkownika (8 godzin)

Program szkolenia obejmował m.in. wprowadzenie do projektowania interfejsów, heurystyki użyteczności, zasady projektowania interakcji (wybrane reguły projektowania, projektowanie komunikatów i tworzenie użytecznych treści). Zajęcia odbywały się będą w ciągu jednego dnia w weekend.

Uczestnicy otrzymali podręczniki, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpili do egzaminu, którego zdanie prowadziło do uzyskania certyfikatu.

Projekt skierowany był wyłącznie do mikroprzedsiębiorstw z branży informatycznej, posiadających główną siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego oraz oddelegowanych przez nie pracowników zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego.

 

Klucz do sukcesu (woj. lubelskie)

Projekt pt. „Klucz do sukcesu” był projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, w ramach poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt realizowany był przez Europerspektywę w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstwami z następujących branż: turystyka, informatyka i budownictwo. Tematy szkoleń to:

 • Projektowanie AUTOCAD w praktyce z certyfikatem Autodesk (X 2013 – I 2014),

 • 3ds Max z certyfikatem Autodesk (IV 2013 – VII 2013,

 • Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron www (X 2013 – I 2014).

 

Zaprojektuj sukces  (woj. lubelskie)

Projekt skierowany był do firm branży budowlanej (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) posiadających jednostkę na terenie województwa lubelskiego, które dotąd nie korzystały z tego typu wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla podziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w tym do 120 zatrudnionych w nich osób pracujących i zamieszkałych na obszarze województwa, którzy na co dzień mają do czynienia z procesem CAD.

Projekt "Zaprojektuj sukces” był realizowany w ramach:
Priorytetu VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki
Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie

Termin realizacji projektu: 01.01.2012 - 31.10.2013

 

Bezpieczeńswto w Twojej firmie

Projekt "Bezpieczeństwo w twojej firmie" realizowany był w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucją Pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

W projekcie brały udział:

 • Przedsiębiorstwa oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (przynajmniej na czas szkolenia, niezależnie od wymiaru etatu może to być ½, ¼ etatu) powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę z sektora mikro, małych i średnich firm wykonujących pracę na terenie województwa mazowieckiego

 • Przedsiębiorstwa, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia z zakresu projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

 • Osoby w wieku 50+

 • Osoby z wykształceniem co najmniej podstawowym

Udział w projekcie i wszystkie świadczenia są bezpłatne dla uczestników!

Dokumenty rekrutacyjne na stronie: http://www.bezpieczenstwo.consultor.pl

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Karolina Kawa

Tel. 22 247 29 07

Tel. kom.: 504  268 292

e-mail: biuro.warszawa@elpro.lublin.pl

 

Wyobraźnia w budowie

projekt skierowany był do osób pracujących w branży budowlanej lub związanej z nią chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie projektowania CAD.

Oferowane szkolenia z zakresu AutoCAD projektowanie - I poziom, AutoCAD projektowanie - II poziom, ArchiCAD od podstaw (więcej informacji o szkoleniach w zakładce "szkolenia".

Okres realizacji projektu: 01.02.2012 – 31.03.2013

Miejsce realizacji projektu: Rzeszów

 

Deficytowe kwalifikacje dla branży budowlanej

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Termin realizacji projektu: 01.05.2011 – 31.08.2012

Rekrutacja przewidziana jest na miesiące: 06.2011 – 04.2012

Celem projektu było podniesienie i dostosowanie umiejętności 144 osób zatrudnionych na umowę o pracę w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach z branży budowlanej. Mile widziane były osoby w wieku  powyżej 45 roku życia.

Szkolenia były prowadzone na terenie całej Polski m.in. w województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, wielkopolskim.

 

Profesjonalizm bez barier

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Termin realizacji projektu: 01.06.2011 – 31.07.2012

Rekrutacja przewidziana jest na miesiące: 06.2011 – 04.2012

Miejsce realizacji projektu: Warszawa

Celem projektu było wzrost konkurencyjności zawodowo-społecznej 90 pracowników przedsiębiorstw województwa mazowieckiego, poprzez rozwój i adoptowanie kwalifikacji zawodowych do zmian społeczno-gospodarczych regionu.

Więcej informacji na temat projektu „Profesjonalizm bez barier” znajdą Państwo na stronie internetowej www.profesjonalizmbezbarier.pl.

 

Czas na specjalistów!

... to projekt, który był współfinansowy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Realizowany był od 1 stycznia 2011r. do 31grudnia 2011r.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umożliwienie zdobycia uprawnień branżowych 40 osobom, pracującym na terenie województwa mazowieckiego. Odbyło się blisko 200 h bezpłatnych szkoleń obejmujących następujące zagadnienia:

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (8h) - udział podmiotów w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, opis przedmiotu zamówienia, zawierania umów, dyscyplina w finansach publicznych.

 • ROZLICZENIA FINANSOWE W BUDOWNICTWIE (32 h) - podstawowe zagadnienia z zakresu księgowości, podatków, wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych itp. z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej.

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA (8h) - w ramach szkolenia przewidziane było zapoznanie ze specyfiką robót budowlanych oraz opracowywanie Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

 • UPRAWNIENIA W BUDOWNICTWIE (16h) - rodzaje i zakres różnego rodzaju uprawnień branżowych obowiązujących w budownictwie, warunki ich uzyskania oraz odpowiedzialność zawodowa i cywilna osób legitymujących się nimi.

 • UNORMOWANIA PRAWNE W BUDOWNICTWIE (24h) – szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi ustawami i przepisami techniczno-budowlanymi regulującymi zasady budowy i użytkowania obiektów budowlanych, a przede wszystkim  przygotowanie do praktycznego ich stosowania w pracy zawodowej.

 • KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOLWANYCH (40h – warsztaty komputerowe) - Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami opracowywania przedmiarów, obmiarów, kosztorysów inwestorskich i powykonawczych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego NORMA Pro.

 • AutoCAD – komputerowe wspomaganie projektowania (64h – warsztaty komputerowe) - Uczestnicy poznali możliwości programu AutoCAD oraz umiejętności rysowania obiektów w wersji płaskiej (2D) i przestrzennej (3D).

 • PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA (16h) – zajęcia dostosowawcze dla osób po 45 roku życia.

Dodatkowo Uczestnicy projektu mieli możliwość uzyskania uprawnień państwowych, jakimi są „Świadectwa kwalifikacyjne” upoważniające do montażu, obsługi i kontroli stanu technicznego instalacji energetycznych należących do dowolnej z obowiązujących grup, tj. urządzenia elektryczne – G1, cieplne – G2 i gazowe – G3). Potwierdzeniem nabycia przez Uczestników umiejętności z zakresu obsługi programu AutoCAD będzie uzyskanie przez nich honorowanych na całym świecie certyfikatów AUTODESK.

 

Profesjonalizm na starcie

Profesjonalizm na starcie to projekt, który realizowany był w latach 2009 - 2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społeczenego.

Jego głównym celem było podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia młodych, niepracujących osób w wieku do 25 roku życia.

W ramach projektu 144 osoby odbyły między innymi specjalistyczne szkolenia z zakresu:


 • Obsługi programu AutoCAD

Jest to jeden z najbardziej znanych programów projektowych i bardzo szerokim spektrum zastosowań, praktycznie w dowolnej branży. Osoby biegle posługujące się tym oprogramowanie są bardzo cenione na całym świecie i mają możliwość zdobycia ciekawej pracy.


 • Kosztorysowania

Szacowanie kosztów jest podstawą funkcjonowania w systemie gospodarczym, a wykonywanie tych czynności w sposób profesjonalny, zgodny z przepisami i ogólnie przyjętymi standardami jest bardzo pożądaną umiejętnością. Poprawnie opracowane kosztorysy są podstawą rozliczeń finansowych każdej inwestycji, a na chwilę obecną niezbędnym załącznikiem do wniosków inwestycyjnych ze środków unijnych. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym kierunku nie kształci żadna szkoła średnia ani wyższa, natomiast nasz projekt zawiera taki moduł.


 • Uprawnień energetycznych

Każdy uczestnik projektu miał możliwość uzyskania honorowanych w całej Unii Europejskie „Świadectw kwalifikacyjnych”, których posiadanie znacznie zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia.

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)