Akcja Aktywizacja

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Akcja Aktywizacja!”, realizowanym na terenie województwa lubelskiego (w powiatach: chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, lubartowskim, bialskim, zamojskim, lubelskim) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.2.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 r. - 31.07.2017 r.


Zakres tematyczny szkoleń:

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające przynajmniej część z poniższych kryteriów

 • wiek powyżej 30 r.ż.

 • pochądzące z powiatów: chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, bialski, zamojski lub lubelski

 • bierne zawodowo

 • zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub nie

 • długotrwale bezrobotne

 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

 • osoby o niskich kwalifikacjach


Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały kobiety w wieku 50 +, odchodzące z rolnictwa i zarejestrowane w Urzędzie Pracy.


W ramach projektu Beneficjenci otrzymują:

 • Pakiet szkoleń (łącznie 120 godzin)'

1. Finanse w budownictwie – 24 h
2. Negocjacje w budownictwie – 16h
3. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczejw branży budowlanej – 16h
4. Kosztorysowanie w budownictwie – 32 h
5. Projektowanie w budownictwie przy użyciu AutoCAD – 32 h

Szkolenia kończą się uzyskaniem stosownych zaświadczeń i Międzynarodowych Certyfikatów Autodesk.

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 3h

 • Grupowe poradnictwo zawodowe 16 h

 • Indywidualne pośrednictwo pracy 3h

 • Stypendium szkoleniowe (750 zł netto /m-c)

 • Platne staże zawodowe (3 x 1300 zł netto /m-c)

 

 

 

 

Pobierz DOKUMENTY REKRUTACYJNE i zgłoś się do nas!

1. Regulamin projektu Otwórz>

2. Formularz zgłoszeniowy Otwórz>

 

 

 

W przypadku dodatkowych pytań informacji udzieli:

Joanna Sągała – Specjalista ds. Projektów UE

tel. 698 627 255

e-mail: j.sagala@elpro.lublin.pl


 

 Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)