Akcja Aktywizacja

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Akcja Aktywizacja!”, realizowanym na terenie województwa lubelskiego (w powiatach: chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, lubartowskim, bialskim, zamojskim, lubelskim) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.2.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 r. - 31.07.2017 r.


Zakres tematyczny szkoleń:

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające przynajmniej część z poniższych kryteriów

 • wiek powyżej 30 r.ż.

 • pochądzące z powiatów: chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, bialski, zamojski lub lubelski

 • bierne zawodowo

 • zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub nie

 • długotrwale bezrobotne

 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

 • osoby o niskich kwalifikacjach


Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały kobiety w wieku 50 +, odchodzące z rolnictwa i zarejestrowane w Urzędzie Pracy.


W ramach projektu Beneficjenci otrzymują:

 • Pakiet szkoleń (łącznie 120 godzin)'

1. Finanse w budownictwie – 24 h
2. Negocjacje w budownictwie – 16h
3. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczejw branży budowlanej – 16h
4. Kosztorysowanie w budownictwie – 32 h
5. Projektowanie w budownictwie przy użyciu AutoCAD – 32 h

Szkolenia kończą się uzyskaniem stosownych zaświadczeń i Międzynarodowych Certyfikatów Autodesk.

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 3h

 • Grupowe poradnictwo zawodowe 16 h

 • Indywidualne pośrednictwo pracy 3h

 • Stypendium szkoleniowe (750 zł netto /m-c)

 • Platne staże zawodowe (3 x 1300 zł netto /m-c)

 

 

 

 

Pobierz DOKUMENTY REKRUTACYJNE i zgłoś się do nas!

1. Regulamin projektu Otwórz>

2. Formularz zgłoszeniowy Otwórz>

 

 

 

W przypadku dodatkowych pytań informacji udzieli:

Joanna Sągała – Specjalista ds. Projektów UE

tel. 698 627 255

e-mail: j.sagala@elpro.lublin.pl


 

 Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)