Aktywizowani

Zapraszamy Państwa do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH, realizowanych w ramach projektu pt.„AKTYWIZOWANI", realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 120 osób (10 kobiet i 110 mężczyzn), w wieku 15 – 29 lat, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, które spełniają jednocześnie następujące warunki (tzw. młodzież NEET):

 • nie pracują (są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy, bierne zawodowo),

 • nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ale dopuszczenie będą studenci studiów niestacjonarnych oraz tegoroczni absolwenci.

 • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych.Szczególnie polecamy uczestnictwo w poniższym zakresie projektu, który pozwoli Państwu na podniesienie kwalifikacji w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii budownictwie.

 

Pakiet certyfikowanych szkoleń 80h pn.

INSTALATOR URZĄDZEŃ ENERGII ODNAWIALNYCH

 

 

Ramowy program 80h:

 • Wykorzystanie AutoCAD-a w projektowaniu systemów fotowoltaicznych 

 • Analiza ekonomiczna i środowiskowa stosowania OZE w budownictwie

  Ocena energetyczna budynków (ArCADia TERMO)

 • Kosztorysowanie w budownictwie

 • Uprawnienia elektryczne (Eksploatacja) – szkolenie + egzamin

 • Systemy fotowoltaiczne

 

Zapewniamy:

 • Stosowne Certyfikaty i zaświadczenia

 • Profesjonalną kadrę trenerską

 • Stypendium szkoleniowe - 8,6 zł /godz. szkolenia

 • Zwrot kosztów dojazdu

 • Egzamin państwowy z zakresu uprawnień elektrycznych

 • Stypendium stażowe

 • Badania lekarskie

 • Ubezpieczenie NNW

 • Serwis kawowy i obiadowy

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o projekcie

Regulamin projektu

 

 

Rekrutacja zakończona

W przypadku dodatkowych pytań informacji udzieli:

 

Joanna Sągała – Koordynator Biura Zarządu

tel. 698 627 255 lub 81 740 65 06;

e-mail: j.sagala@elpro.lublin.pl


 

 

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)