Aktywizowani

Zapraszamy Państwa do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH, realizowanych w ramach projektu pt.„AKTYWIZOWANI", realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 120 osób (10 kobiet i 110 mężczyzn), w wieku 15 – 29 lat, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, które spełniają jednocześnie następujące warunki (tzw. młodzież NEET):

 • nie pracują (są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy, bierne zawodowo),

 • nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ale dopuszczenie będą studenci studiów niestacjonarnych oraz tegoroczni absolwenci.

 • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych.Szczególnie polecamy uczestnictwo w poniższym zakresie projektu, który pozwoli Państwu na podniesienie kwalifikacji w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii budownictwie.

 

Pakiet certyfikowanych szkoleń 80h pn.

INSTALATOR URZĄDZEŃ ENERGII ODNAWIALNYCH

 

 

Ramowy program 80h:

 • Wykorzystanie AutoCAD-a w projektowaniu systemów fotowoltaicznych 

 • Analiza ekonomiczna i środowiskowa stosowania OZE w budownictwie

  Ocena energetyczna budynków (ArCADia TERMO)

 • Kosztorysowanie w budownictwie

 • Uprawnienia elektryczne (Eksploatacja) – szkolenie + egzamin

 • Systemy fotowoltaiczne

 

Zapewniamy:

 • Stosowne Certyfikaty i zaświadczenia

 • Profesjonalną kadrę trenerską

 • Stypendium szkoleniowe - 8,6 zł /godz. szkolenia

 • Zwrot kosztów dojazdu

 • Egzamin państwowy z zakresu uprawnień elektrycznych

 • Stypendium stażowe

 • Badania lekarskie

 • Ubezpieczenie NNW

 • Serwis kawowy i obiadowy

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o projekcie

Regulamin projektu

 

 

Rekrutacja zakończona

W przypadku dodatkowych pytań informacji udzieli:

 

Joanna Sągała – Koordynator Biura Zarządu

tel. 698 627 255 lub 81 740 65 06;

e-mail: j.sagala@elpro.lublin.pl


 

 

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)