Bezpieczeństwo w Twojej firmie

Projekt "Bezpieczeństwo w twojej firmie" realizowany był w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucją Pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Cel projektu

Poprawa sytuacji rynkowej i konkurencyjności 70MŚP województwa mazowieckiego poprzez zwiększanie potencjału i podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorstw i pracowników województwa mazowieckiego (162 uczestników, w tym 32 kobiet) do końca października 2013roku.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo mazowieckie.

W projekcie brały udział::

  • Przedsiębiorstwa oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (przynajmniej na czas szkolenia, niezależnie od wymiaru etatu może to być ½, ¼ etatu) powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę z sektora mikro, małych i średnich firm wykonujących pracę na terenie województwa mazowieckiego

  • Przedsiębiorstwa, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia z zakresu projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

  • Osoby w wieku 50+

  • Osoby z wykształceniem co najmniej podstawowym


W ramach projektu „Bezpieczeństwo w Twojej firmie” proponujemy następujące szkolenia:

1. KOSZTORYSANT BUDOWLANY (szkolenie obejmuje 80h)

Zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu kosztorysu komputerowego. Szkolenie zapewnia Beneficjentom  zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robot budowlanych, przygotowanie do kosztorysowania i wykorzystanie wiedzy w zakresie przygotowania się do przetargów publicznych. Zajęcia prowadzone na programie Norma-PRO. Po zdanym egzaminie Beneficjenci uzyskają zaświadczenie wydane na podst.§ 18 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186)

2. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE W ZAKRESIE  EKSPLOATACJI I DOZORU  - G1, G2, G3 (szkolenie obejmuje 50h)

Szkolenie wraz z pozytywnie zdanym egzaminem pozwala na uzyskanie przez Beneficjentów Projektu Świadectw Kwalifikacyjnych zgodnie z Dz.U.2003.89.p.828, Dz.U.2003.129.p.1184, Dz.U.2005.141.p.1189. Beneficjenci uzyskują Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania instalacji elektrycznych, gazowych i cieplnych zarówno w zakresie eksploatacji jak i dozoru -  ważne przez 5lat.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik, pendrive)

  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

  • Ciepłe posiłki i serwis kawowy

  • Pokrycie kosztów egzaminów w zakresie eksploatacji i dozoru (960zł)

Udział w projekcie i wszystkie świadczenia są bezpłatne dla uczestników!

Dokumenty rekrutacyjne na stronie: http://www.bezpieczenstwo.consultor.pl

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Karolina Kawa

Tel. 22 247 29 07

Tel. kom.: 504  268 292

e-mail: biuro.warszawa@elpro.lublin.pl

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)