Bezpieczeństwo w Twojej firmie

Projekt "Bezpieczeństwo w twojej firmie" realizowany był w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucją Pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Cel projektu

Poprawa sytuacji rynkowej i konkurencyjności 70MŚP województwa mazowieckiego poprzez zwiększanie potencjału i podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorstw i pracowników województwa mazowieckiego (162 uczestników, w tym 32 kobiet) do końca października 2013roku.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo mazowieckie.

W projekcie brały udział::

  • Przedsiębiorstwa oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (przynajmniej na czas szkolenia, niezależnie od wymiaru etatu może to być ½, ¼ etatu) powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę z sektora mikro, małych i średnich firm wykonujących pracę na terenie województwa mazowieckiego

  • Przedsiębiorstwa, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia z zakresu projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

  • Osoby w wieku 50+

  • Osoby z wykształceniem co najmniej podstawowym


W ramach projektu „Bezpieczeństwo w Twojej firmie” proponujemy następujące szkolenia:

1. KOSZTORYSANT BUDOWLANY (szkolenie obejmuje 80h)

Zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu kosztorysu komputerowego. Szkolenie zapewnia Beneficjentom  zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robot budowlanych, przygotowanie do kosztorysowania i wykorzystanie wiedzy w zakresie przygotowania się do przetargów publicznych. Zajęcia prowadzone na programie Norma-PRO. Po zdanym egzaminie Beneficjenci uzyskają zaświadczenie wydane na podst.§ 18 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186)

2. UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE W ZAKRESIE  EKSPLOATACJI I DOZORU  - G1, G2, G3 (szkolenie obejmuje 50h)

Szkolenie wraz z pozytywnie zdanym egzaminem pozwala na uzyskanie przez Beneficjentów Projektu Świadectw Kwalifikacyjnych zgodnie z Dz.U.2003.89.p.828, Dz.U.2003.129.p.1184, Dz.U.2005.141.p.1189. Beneficjenci uzyskują Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania instalacji elektrycznych, gazowych i cieplnych zarówno w zakresie eksploatacji jak i dozoru -  ważne przez 5lat.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik, pendrive)

  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

  • Ciepłe posiłki i serwis kawowy

  • Pokrycie kosztów egzaminów w zakresie eksploatacji i dozoru (960zł)

Udział w projekcie i wszystkie świadczenia są bezpłatne dla uczestników!

Dokumenty rekrutacyjne na stronie: http://www.bezpieczenstwo.consultor.pl

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Karolina Kawa

Tel. 22 247 29 07

Tel. kom.: 504  268 292

e-mail: biuro.warszawa@elpro.lublin.pl

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)