Czas na specjalistów!

... to projekt, który był współfinansowy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Realizowany był od 1 stycznia 2011r. do 31grudnia 2011r.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umożliwienie zdobycia uprawnień branżowych 40 osobom, pracującym na terenie województwa mazowieckiego. Odbyło się blisko 200 h bezpłatnych szkoleń obejmujących następujące zagadnienia:

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (8h) - udział podmiotów w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, opis przedmiotu zamówienia, zawierania umów, dyscyplina w finansach publicznych.

 • ROZLICZENIA FINANSOWE W BUDOWNICTWIE (32 h) - podstawowe zagadnienia z zakresu księgowości, podatków, wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych itp. z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej.

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA (8h) - w ramach szkolenia przewidziane było zapoznanie ze specyfiką robót budowlanych oraz opracowywanie Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

 • UPRAWNIENIA W BUDOWNICTWIE (16h) - rodzaje i zakres różnego rodzaju uprawnień branżowych obowiązujących w budownictwie, warunki ich uzyskania oraz odpowiedzialność zawodowa i cywilna osób legitymujących się nimi.

 • UNORMOWANIA PRAWNE W BUDOWNICTWIE (24h) – szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi ustawami i przepisami techniczno-budowlanymi regulującymi zasady budowy i użytkowania obiektów budowlanych, a przede wszystkim  przygotowanie do praktycznego ich stosowania w pracy zawodowej.

 • KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOLWANYCH (40h – warsztaty komputerowe) - Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami opracowywania przedmiarów, obmiarów, kosztorysów inwestorskich i powykonawczych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego NORMA Pro.

 • AutoCAD – komputerowe wspomaganie projektowania (64h – warsztaty komputerowe) - Uczestnicy poznali możliwości programu AutoCAD oraz umiejętności rysowania obiektów w wersji płaskiej (2D) i przestrzennej (3D).

 • PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA (16h) – zajęcia dostosowawcze dla osób po 45 roku życia.

Dodatkowo Uczestnicy projektu mieli możliwość uzyskania uprawnień państwowych, jakimi są „Świadectwa kwalifikacyjne” upoważniające do montażu, obsługi i kontroli stanu technicznego instalacji energetycznych należących do dowolnej z obowiązujących grup, tj. urządzenia elektryczne – G1, cieplne – G2 i gazowe – G3). Potwierdzeniem nabycia przez Uczestników umiejętności z zakresu obsługi programu AutoCAD będzie uzyskanie przez nich honorowanych na całym świecie certyfikatów AUTODESK.

Projekt adresowany był do osób:

 • zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego,

 • pracujących w woj. mazowieckim (zaświadczenie od pracodawcy),

 • pracujących w branży budowlanej (zaświadczenie od pracodawcy),

 • w wieku powyżej 45 roku życia (50% uczestników).

 

Projekt "Czas na Specjalistów!" realizowany był na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-069/10-00 z dnia 29 listopada 2010 roku, zawartej pomiędzy Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. w Lublinie a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)