Czas na specjalistów!

... to projekt, który był współfinansowy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Realizowany był od 1 stycznia 2011r. do 31grudnia 2011r.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umożliwienie zdobycia uprawnień branżowych 40 osobom, pracującym na terenie województwa mazowieckiego. Odbyło się blisko 200 h bezpłatnych szkoleń obejmujących następujące zagadnienia:

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (8h) - udział podmiotów w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, opis przedmiotu zamówienia, zawierania umów, dyscyplina w finansach publicznych.

 • ROZLICZENIA FINANSOWE W BUDOWNICTWIE (32 h) - podstawowe zagadnienia z zakresu księgowości, podatków, wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych itp. z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej.

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA (8h) - w ramach szkolenia przewidziane było zapoznanie ze specyfiką robót budowlanych oraz opracowywanie Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

 • UPRAWNIENIA W BUDOWNICTWIE (16h) - rodzaje i zakres różnego rodzaju uprawnień branżowych obowiązujących w budownictwie, warunki ich uzyskania oraz odpowiedzialność zawodowa i cywilna osób legitymujących się nimi.

 • UNORMOWANIA PRAWNE W BUDOWNICTWIE (24h) – szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi ustawami i przepisami techniczno-budowlanymi regulującymi zasady budowy i użytkowania obiektów budowlanych, a przede wszystkim  przygotowanie do praktycznego ich stosowania w pracy zawodowej.

 • KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOLWANYCH (40h – warsztaty komputerowe) - Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami opracowywania przedmiarów, obmiarów, kosztorysów inwestorskich i powykonawczych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego NORMA Pro.

 • AutoCAD – komputerowe wspomaganie projektowania (64h – warsztaty komputerowe) - Uczestnicy poznali możliwości programu AutoCAD oraz umiejętności rysowania obiektów w wersji płaskiej (2D) i przestrzennej (3D).

 • PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA (16h) – zajęcia dostosowawcze dla osób po 45 roku życia.

Dodatkowo Uczestnicy projektu mieli możliwość uzyskania uprawnień państwowych, jakimi są „Świadectwa kwalifikacyjne” upoważniające do montażu, obsługi i kontroli stanu technicznego instalacji energetycznych należących do dowolnej z obowiązujących grup, tj. urządzenia elektryczne – G1, cieplne – G2 i gazowe – G3). Potwierdzeniem nabycia przez Uczestników umiejętności z zakresu obsługi programu AutoCAD będzie uzyskanie przez nich honorowanych na całym świecie certyfikatów AUTODESK.

Projekt adresowany był do osób:

 • zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego,

 • pracujących w woj. mazowieckim (zaświadczenie od pracodawcy),

 • pracujących w branży budowlanej (zaświadczenie od pracodawcy),

 • w wieku powyżej 45 roku życia (50% uczestników).

 

Projekt "Czas na Specjalistów!" realizowany był na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-069/10-00 z dnia 29 listopada 2010 roku, zawartej pomiędzy Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. w Lublinie a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)