EKOprzedsiębiorstwo

W ramach projektu "EKOprzedsiębiorstwo" zostały zrealizowane bezpłatne szkolenia: Audyt Energetyczny oraz Alternatywne  Źródła Energii adresowane do osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego .

 

O projekcie

Projekt „EKOprzedsiębiorstwo” realizowany był przez firmę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach na podstawie umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Okres realizacji : 01.03.2014r. – 30.06.2015r.

 

Cel projektu
Wzrost w 52 przedsiębiorstwach sektora MMŚP z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i śląskiego niezbędnych kompetencji i ilości narzędzi dążących do wprowadzenia rozwiązań ekologicznych w celu ograniczenia zużycia ciepła i źródeł ich finansowania.

 

Szkolenia

  • Alternatywne Źródła Energii (48 h) - Uczestnicy zajęć poznali rodzaje energii odnawialnej, jej źródła i ocenaę zasobów w skali kraju. Szczegółowo zostały przedstawione zagadnienia związane z  pompami ciepła, kolektorami słonecznymi oraz regulatorem OTE. Przybliżone zostały źródła finansowania odnawialnych źródeł energii.
  • Audyt energetyczny (48h) - celem szkolenia było zapoznanie jego Uczestników z tematyką efektywności energetycznej. Zostały przedstawione formalne aspekty sporządzania audytów energetycznych oraz świadectw     charakterystyki   energetycznej.
    Dodatkowo Uczestnicy poznali zasady sporządzania Oceny energetycznej. Zajęcia odbywały się w oparciu o jeden  z  najpopularniejszych programów w tej dziedzinie - ArCADia TERMO.

Dla każdego przedsiębiorstwa zostało przeprowadzone doradztwo proekologiczne.

 

Uczestnicy

Grupę docelową stanowiły przedsiębiorstwa sektora MMŚP z woj. mazowieckiego oraz ich pracownicy:
a) zatrudnieni na umowę o pracę,
b) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostawały w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonywały pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostały w stosunku pracy,
c) właściciel pełniący funkcje kierownicze,
d) wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

W projekcie nie mogli uczestniczyć przedsiębiorstwa, które brały udział w Poddziałaniu 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”, w ramach Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” w ramach konkursu „Zielone światło” ogłoszonego przez PARP.


W ramach projektu zostało zapewnione:
- możliwość zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników
- wyżywienie (obiad i poczęstunek)
- materiały szkoleniowe/pomocnicze
- w przypadku minimum 80% frekwencji na szkoleniach możliwość zdobycia zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego z Rozporządzeniem MEN

 

Szkolenia odbywały się 8h dziennie poza godzinami pracy, 3 weekendy w miesiącu w Warszawie.

Kontakt telefoniczny:

Oddział Warszawa tel.: 22 247 29 07

p. Paulina Wójcik tel. kom.: 509 856 148

p. Karolina Kawa tel. kom.: 504 268 292
Kontakt e-mail:  biuro.warszawa@elpro.lublin.pl

W ramach projektu realizowane usługi były objęte pomocą de minimis !

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)