EKOprzedsiębiorstwo

W ramach projektu "EKOprzedsiębiorstwo" zostały zrealizowane bezpłatne szkolenia: Audyt Energetyczny oraz Alternatywne  Źródła Energii adresowane do osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego .

 

O projekcie

Projekt „EKOprzedsiębiorstwo” realizowany był przez firmę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach na podstawie umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Okres realizacji : 01.03.2014r. – 30.06.2015r.

 

Cel projektu
Wzrost w 52 przedsiębiorstwach sektora MMŚP z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i śląskiego niezbędnych kompetencji i ilości narzędzi dążących do wprowadzenia rozwiązań ekologicznych w celu ograniczenia zużycia ciepła i źródeł ich finansowania.

 

Szkolenia

  • Alternatywne Źródła Energii (48 h) - Uczestnicy zajęć poznali rodzaje energii odnawialnej, jej źródła i ocenaę zasobów w skali kraju. Szczegółowo zostały przedstawione zagadnienia związane z  pompami ciepła, kolektorami słonecznymi oraz regulatorem OTE. Przybliżone zostały źródła finansowania odnawialnych źródeł energii.
  • Audyt energetyczny (48h) - celem szkolenia było zapoznanie jego Uczestników z tematyką efektywności energetycznej. Zostały przedstawione formalne aspekty sporządzania audytów energetycznych oraz świadectw     charakterystyki   energetycznej.
    Dodatkowo Uczestnicy poznali zasady sporządzania Oceny energetycznej. Zajęcia odbywały się w oparciu o jeden  z  najpopularniejszych programów w tej dziedzinie - ArCADia TERMO.

Dla każdego przedsiębiorstwa zostało przeprowadzone doradztwo proekologiczne.

 

Uczestnicy

Grupę docelową stanowiły przedsiębiorstwa sektora MMŚP z woj. mazowieckiego oraz ich pracownicy:
a) zatrudnieni na umowę o pracę,
b) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostawały w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonywały pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostały w stosunku pracy,
c) właściciel pełniący funkcje kierownicze,
d) wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

W projekcie nie mogli uczestniczyć przedsiębiorstwa, które brały udział w Poddziałaniu 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”, w ramach Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” w ramach konkursu „Zielone światło” ogłoszonego przez PARP.


W ramach projektu zostało zapewnione:
- możliwość zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników
- wyżywienie (obiad i poczęstunek)
- materiały szkoleniowe/pomocnicze
- w przypadku minimum 80% frekwencji na szkoleniach możliwość zdobycia zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego z Rozporządzeniem MEN

 

Szkolenia odbywały się 8h dziennie poza godzinami pracy, 3 weekendy w miesiącu w Warszawie.

Kontakt telefoniczny:

Oddział Warszawa tel.: 22 247 29 07

p. Paulina Wójcik tel. kom.: 509 856 148

p. Karolina Kawa tel. kom.: 504 268 292
Kontakt e-mail:  biuro.warszawa@elpro.lublin.pl

W ramach projektu realizowane usługi były objęte pomocą de minimis !

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)