Inwestycja w pracownika – inwestycją w przedsiębiorstwo

Projekt "Inwestycja w pracownika – inwestycją w przedsiębiorstwo" realizowany był przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Okres realizacji projektu : 01.08.2013 – 31.07.2014

Projekt swoim zasięgiem obejmował całe województwo łódzkie.

Celem projektu było: zwiększenie potencjału kadrowego 60 przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z branży budowlanej z woj. łódzkiego poprzez nabycie kwalifikacji u 169 pracowników, w tym 34 kobiet.

Projekt skierowany był do 60 przedsiębiorstw sektora MMŚP działających w branży budowlanej i ich 169 (34K,135M) pracowników z obszaru województwa łódzkiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego zgodnie z KC (Kodeks Cywilny), w przypadku innych podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego).

Rekrutacja miała charakter otwarty i została przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans, w oparciu o regulamin rekrutacji. W Projekcie wzieli udział zarówno Mężczyźni jak i Kobiety.


Osoby, które chciały wziąć udział w projekcie musiały spełnić łącznie wszystkie wymienione niżej kryteria:

  • byli pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej;

  • zostały oddelegowane do udziału w projekcie przez swoich pracodawców;

  • mieszkali (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa łódzkiego;

  • przedsiębiorstwo, w którym są zatrudnieni posiada jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego.

Rekrutacja była prowadzona w siedzibie Biura Projektu w województwie łódzkim, ul. Piotrkowska 101, II piętro, p. 15/16.

Biuro projektu w Łodzi
ul. Piotrkowska 29,
Łódź 90-410
II piętro, pok. 11, 12

Aneta Świtoniak
e-mail: a.switoniak@consultor.pl
tel. 883-331-401

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)