Inwestycja w pracownika – inwestycją w przedsiębiorstwo

Projekt "Inwestycja w pracownika – inwestycją w przedsiębiorstwo" realizowany był przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Okres realizacji projektu : 01.08.2013 – 31.07.2014

Projekt swoim zasięgiem obejmował całe województwo łódzkie.

Celem projektu było: zwiększenie potencjału kadrowego 60 przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z branży budowlanej z woj. łódzkiego poprzez nabycie kwalifikacji u 169 pracowników, w tym 34 kobiet.

Projekt skierowany był do 60 przedsiębiorstw sektora MMŚP działających w branży budowlanej i ich 169 (34K,135M) pracowników z obszaru województwa łódzkiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego zgodnie z KC (Kodeks Cywilny), w przypadku innych podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego).

Rekrutacja miała charakter otwarty i została przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans, w oparciu o regulamin rekrutacji. W Projekcie wzieli udział zarówno Mężczyźni jak i Kobiety.


Osoby, które chciały wziąć udział w projekcie musiały spełnić łącznie wszystkie wymienione niżej kryteria:

  • byli pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej;

  • zostały oddelegowane do udziału w projekcie przez swoich pracodawców;

  • mieszkali (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa łódzkiego;

  • przedsiębiorstwo, w którym są zatrudnieni posiada jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego.

Rekrutacja była prowadzona w siedzibie Biura Projektu w województwie łódzkim, ul. Piotrkowska 101, II piętro, p. 15/16.

Biuro projektu w Łodzi
ul. Piotrkowska 29,
Łódź 90-410
II piętro, pok. 11, 12

Aneta Świtoniak
e-mail: a.switoniak@consultor.pl
tel. 883-331-401

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)