Profesjonalizm bez barier

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Termin realizacji projektu: 01.06.2011 – 31.07.2012

Rekrutacja przewidziana jest na miesiące: 06.2011 – 04.2012

Celem projektu było wzrost konkurencyjności zawodowo-społecznej 90 pracowników przedsiębiorstw województwa mazowieckiego, poprzez rozwój i adoptowanie kwalifikacji zawodowych do zmian społeczno-gospodarczych regionu.

Projekt zakładał przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zebranych w 2 blokach tematycznych każdy po 3 moduły.

Szkolenia specjalistyczne:

 • UPRAWNIENIA W BUDOWNICTWIE (16h)

 • AutoCAD – EFEKTYWNE PROJEKTOWANIE (32h)

 • OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW (24h)

Szkolenia uzupełniające:

 • NEGOCJACJE HANDLOWE (16h)

 • PODSTAWY PRAWA PRACY I ADMINISTRACYJNEGO (16h)

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA (8h)

Każdy z uczestników DODATKOWO miał możliwość uzyskania BEZPŁATNIE międzynarodowego Certyfikatu AUTODESK w zakresie programu AutoCAD oraz państwowych Uprawnień Energetycznych w zakresie 2 z 3 branż tj. elektrycznej, cieplnej lub gazowej.

Łącznie Projekt „Profesjonalizm bez barier” zakładał 112 godzin szkoleniowych przewidzianych
dla jednego Uczestnika. Każdy z Beneficjentów po zakończeniu szkolenia otrzymał zaświadczenie udziału w projekcie, międzynarodowy certyfikat AUTODESK (po zadaniu egzaminu) i 4 różne Świadectwa kwalifikacyjne z zakresu dwóch branż energetycznych.

Terminy szkoleń dla poszczególnych grup przedstawiają się następująco:

I i II GRUPA      - 08.2011 – 11.2011

III i IV GRUPA - 12.2011 – 03.2012

V i VI GRUPA - 04.2012 – 07.2012

Realizacja projektu zakładała udział 90 osób dorosłych (powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą) zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, w tym co najmniej 18 kobiet (20%) i 45 osób z grupy wiekowej 45+ (50%).

Rekrutacja miała charakter ciągły i trwała od 1 czerwca 2011 roku do kwietnia 2012 roku.

Projekt „Profesjonalizm bez barier” kierowany był do 90 osób, które:

 • posiadają min. średnie techniczne wykształcenie i są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem

  lub podwyższaniem dotychczasowych kwalifikacji lub zamierzających zdobyć nowy zawód,

 • ukończyły 18 rok życia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

 • zatrudnione są na terenie województwa mazowieckiego.

Rekrutacja do projektu prowadzona była w 3 edycjach. Terminy składania formularzy aplikacyjnych
dla poszczególnych grup przedstawiają się następująco:

I i II GRUPA – termin składania wniosków do 18.08.2011

III i IV GRUPA – termin składania wniosków do 30.11.2011

V i VI GRUPA – termin składania wniosków do 30.03.2011

Szkolenia prowadzone w 15-osobowych grupach, odbywały się w godzinach popołudniowych lub w systemie weekendowym.

W ramach projektu KAŻDY Uczestnik otrzymał BEZPŁATNIE:

 • możliwość uczestnictwa w 2 blokach tematycznych po 3 moduły szkoleniowe,

 • zwrot kosztów dojazdu,

 • zwrot kosztów opieki nad os. zależnymi,

 • materiały szkoleniowe (skrypty, pomoce dydaktyczne),

 • catering i wyżywienie podczas zajęć,

 • dyplom ukończenia kursu, uprawnienia państwowe i certyfikaty po pozytywie zdanych egzaminach.

 


Projekt "Profesjonalizm bez barier" realizowany był na podstawie umowy nr UDA – POKL.08.01.01-14-051/10-00 z dnia 09.05.2011 2011 roku, zawartej pomiędzy Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. w Lublinie a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

 

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)