Profesjonalizm bez barier

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Termin realizacji projektu: 01.06.2011 – 31.07.2012

Rekrutacja przewidziana jest na miesiące: 06.2011 – 04.2012

Celem projektu było wzrost konkurencyjności zawodowo-społecznej 90 pracowników przedsiębiorstw województwa mazowieckiego, poprzez rozwój i adoptowanie kwalifikacji zawodowych do zmian społeczno-gospodarczych regionu.

Projekt zakładał przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zebranych w 2 blokach tematycznych każdy po 3 moduły.

Szkolenia specjalistyczne:

 • UPRAWNIENIA W BUDOWNICTWIE (16h)

 • AutoCAD – EFEKTYWNE PROJEKTOWANIE (32h)

 • OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW (24h)

Szkolenia uzupełniające:

 • NEGOCJACJE HANDLOWE (16h)

 • PODSTAWY PRAWA PRACY I ADMINISTRACYJNEGO (16h)

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA (8h)

Każdy z uczestników DODATKOWO miał możliwość uzyskania BEZPŁATNIE międzynarodowego Certyfikatu AUTODESK w zakresie programu AutoCAD oraz państwowych Uprawnień Energetycznych w zakresie 2 z 3 branż tj. elektrycznej, cieplnej lub gazowej.

Łącznie Projekt „Profesjonalizm bez barier” zakładał 112 godzin szkoleniowych przewidzianych
dla jednego Uczestnika. Każdy z Beneficjentów po zakończeniu szkolenia otrzymał zaświadczenie udziału w projekcie, międzynarodowy certyfikat AUTODESK (po zadaniu egzaminu) i 4 różne Świadectwa kwalifikacyjne z zakresu dwóch branż energetycznych.

Terminy szkoleń dla poszczególnych grup przedstawiają się następująco:

I i II GRUPA      - 08.2011 – 11.2011

III i IV GRUPA - 12.2011 – 03.2012

V i VI GRUPA - 04.2012 – 07.2012

Realizacja projektu zakładała udział 90 osób dorosłych (powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą) zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, w tym co najmniej 18 kobiet (20%) i 45 osób z grupy wiekowej 45+ (50%).

Rekrutacja miała charakter ciągły i trwała od 1 czerwca 2011 roku do kwietnia 2012 roku.

Projekt „Profesjonalizm bez barier” kierowany był do 90 osób, które:

 • posiadają min. średnie techniczne wykształcenie i są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem

  lub podwyższaniem dotychczasowych kwalifikacji lub zamierzających zdobyć nowy zawód,

 • ukończyły 18 rok życia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

 • zatrudnione są na terenie województwa mazowieckiego.

Rekrutacja do projektu prowadzona była w 3 edycjach. Terminy składania formularzy aplikacyjnych
dla poszczególnych grup przedstawiają się następująco:

I i II GRUPA – termin składania wniosków do 18.08.2011

III i IV GRUPA – termin składania wniosków do 30.11.2011

V i VI GRUPA – termin składania wniosków do 30.03.2011

Szkolenia prowadzone w 15-osobowych grupach, odbywały się w godzinach popołudniowych lub w systemie weekendowym.

W ramach projektu KAŻDY Uczestnik otrzymał BEZPŁATNIE:

 • możliwość uczestnictwa w 2 blokach tematycznych po 3 moduły szkoleniowe,

 • zwrot kosztów dojazdu,

 • zwrot kosztów opieki nad os. zależnymi,

 • materiały szkoleniowe (skrypty, pomoce dydaktyczne),

 • catering i wyżywienie podczas zajęć,

 • dyplom ukończenia kursu, uprawnienia państwowe i certyfikaty po pozytywie zdanych egzaminach.

 


Projekt "Profesjonalizm bez barier" realizowany był na podstawie umowy nr UDA – POKL.08.01.01-14-051/10-00 z dnia 09.05.2011 2011 roku, zawartej pomiędzy Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. w Lublinie a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

 

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)