Akredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty


Uprzejmie informujemy, że na podstawie decyzji Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2011 roku Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. otrzymał akredytację na prowadzone kursy
w zakresie:

27 stycznia 2016 roku Lubelski Kurator Oświaty wydał decyzję o przyznaniu akredyctacji na kolejne szkolenia

realizowane przez ELPRO Sp. z o.o.:

Decyzja ta została wydana na podstawie przeprowadzonego postępowania akredytacyjnego i dokonaniu pozytywnej oceny działalności placówki przez zespół powołany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Akt nadania akredytacji jest potwierdzeniem, iż nasza firma jest godna zaufania a świadczone usługi szkoleniowe spełniają standardy najwyższej jakości. Wyróżnienie to, jest jednocześnie zobowiązaniem dla firmy ELPRO do ciągłego doskonalenia swoich działań i dbałości o satysfakcję Klientów.

Najważniejszą korzyścią dla Klientów firmy ELPRO, jako placówki akredytowanej, jest pewność iż korzystacie Państwo z wysokiego poziomu oferowanych przez nas form doskonalenia, które są na bieżąco monitorowane przez instytucję akredytującą.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. od początku swojego istnienia pracuje nad podnoszeniem jakości oferowanych usług szkoleniowych, co przekłada się na wzrost satysfakcji klientów. Akredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty stanowi istotny wyróżnik oferty rynkowej firmy. Wprowadzone rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne znacznie poprawiają efektywność działania Ośrodka poprzez ciągłe doskonalenie procesów kształcenia oraz pełniejszą identyfikację potrzeb klientów.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. wchodząc na ścieżkę akredytacji wszedł przede wszystkim na drogę JAKOŚCI!

Co oznacza akredytacja Kuratorium Oświaty?

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów potwierdzenia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Uzyskanie akredytacji przez firmę ELPRO stanowi potwierdzenie, iż placówka spełnia ustalone przez Kuratorium Oświaty wymagania i przyjęte kryteria, m.in.:

  • zatrudnia kadrę trenerską o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniu zawodowym,

  • opracowuje wysokiej jakości programy kształcenia i materiały dydaktyczne,

  • sukcesywnie wdraża nowoczesne, systemowe rozwiązania w celu zapewnienia wysokiej jakości prowadzonego kształcenia,

  • dysponuje bazą lokalową spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • wykorzystuje w procesie kształcenia środki dydaktyczne umożliwiające wykorzystanie technik komputerowych,

  • prowadzi systematyczną ocenę pracy zatrudnionej kadry dydaktycznej,

posiada narzędzia do monitorowania i ewaluacji prowadzonych form kształcenia.

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)