Akredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty


Uprzejmie informujemy, że na podstawie decyzji Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2011 roku Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. otrzymał akredytację na prowadzone kursy
w zakresie:

27 stycznia 2016 roku Lubelski Kurator Oświaty wydał decyzję o przyznaniu akredyctacji na kolejne szkolenia

realizowane przez ELPRO Sp. z o.o.:

Decyzja ta została wydana na podstawie przeprowadzonego postępowania akredytacyjnego i dokonaniu pozytywnej oceny działalności placówki przez zespół powołany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Akt nadania akredytacji jest potwierdzeniem, iż nasza firma jest godna zaufania a świadczone usługi szkoleniowe spełniają standardy najwyższej jakości. Wyróżnienie to, jest jednocześnie zobowiązaniem dla firmy ELPRO do ciągłego doskonalenia swoich działań i dbałości o satysfakcję Klientów.

Najważniejszą korzyścią dla Klientów firmy ELPRO, jako placówki akredytowanej, jest pewność iż korzystacie Państwo z wysokiego poziomu oferowanych przez nas form doskonalenia, które są na bieżąco monitorowane przez instytucję akredytującą.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. od początku swojego istnienia pracuje nad podnoszeniem jakości oferowanych usług szkoleniowych, co przekłada się na wzrost satysfakcji klientów. Akredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty stanowi istotny wyróżnik oferty rynkowej firmy. Wprowadzone rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne znacznie poprawiają efektywność działania Ośrodka poprzez ciągłe doskonalenie procesów kształcenia oraz pełniejszą identyfikację potrzeb klientów.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. wchodząc na ścieżkę akredytacji wszedł przede wszystkim na drogę JAKOŚCI!

Co oznacza akredytacja Kuratorium Oświaty?

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów potwierdzenia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Uzyskanie akredytacji przez firmę ELPRO stanowi potwierdzenie, iż placówka spełnia ustalone przez Kuratorium Oświaty wymagania i przyjęte kryteria, m.in.:

  • zatrudnia kadrę trenerską o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniu zawodowym,

  • opracowuje wysokiej jakości programy kształcenia i materiały dydaktyczne,

  • sukcesywnie wdraża nowoczesne, systemowe rozwiązania w celu zapewnienia wysokiej jakości prowadzonego kształcenia,

  • dysponuje bazą lokalową spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • wykorzystuje w procesie kształcenia środki dydaktyczne umożliwiające wykorzystanie technik komputerowych,

  • prowadzi systematyczną ocenę pracy zatrudnionej kadry dydaktycznej,

posiada narzędzia do monitorowania i ewaluacji prowadzonych form kształcenia.

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)