Centrala Lublin

Centrala Ośrodka Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. znajduje się w Lublinie przy ul. Stefczyka 32. W skład bazy dydaktyczno-lokalowej Ośrodka wchodzą: 3 pomieszczenia biurowe przeznaczone do obsługi klienta, 2 sale szkoleniowe, przystosowane również do prowadzenia w niej warsztatów komputerowych, archiwum, zaplecze socjalne i sanitarne oraz hall. Przed obiektem znajduje się nieodpłatny parking przeznaczony zarówno dla pracowników jak i uczestników kursów.

Pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne przystosowano do grup liczących maksymalnie 15 osób. Dzięki temu zagwarantowana jest wygoda Uczestników szkoleń, możliwość indywidualnego kontaktu z każdą osobą oraz stworzone są warunki do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

Baza dydaktyczno – lokalowa spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe oraz umożliwia realizację programów i form doskonalenia zawodowego, zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym.

Warunki organizacyjne:

  • klimatyzowana sala szkoleniowa wyposażona w wysokiej jakości sprzęt komputerowy, projektor multimedialny i flipchart,

  • zajęcia prowadzone jedynie na licencjonowanym oprogramowaniu,

  • samodzielne stanowisko pracy dla każdego Uczestnika,

  • programy zajęć dostosowane do wymogów rynku pracy oraz standardów kształcenia osób dorosłych,

  • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, rekrutującą się ze środowisk akademickich, o potwierdzonym doświadczeniu w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń,

  • akredytowane materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika,

  • certyfikaty ukończenia szkolenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.


Adres:

ELPRO Sp. z o.o. Centrala Lublin

20- 151 Lublin, ul. Stefczyka 32

tel.: 81 740 65 06

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)