Centrala Lublin

Centrala Ośrodka Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. znajduje się w Lublinie przy ul. Stefczyka 32. W skład bazy dydaktyczno-lokalowej Ośrodka wchodzą: 3 pomieszczenia biurowe przeznaczone do obsługi klienta, 2 sale szkoleniowe, przystosowane również do prowadzenia w niej warsztatów komputerowych, archiwum, zaplecze socjalne i sanitarne oraz hall. Przed obiektem znajduje się nieodpłatny parking przeznaczony zarówno dla pracowników jak i uczestników kursów.

Pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne przystosowano do grup liczących maksymalnie 15 osób. Dzięki temu zagwarantowana jest wygoda Uczestników szkoleń, możliwość indywidualnego kontaktu z każdą osobą oraz stworzone są warunki do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

Baza dydaktyczno – lokalowa spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe oraz umożliwia realizację programów i form doskonalenia zawodowego, zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym.

Warunki organizacyjne:

  • klimatyzowana sala szkoleniowa wyposażona w wysokiej jakości sprzęt komputerowy, projektor multimedialny i flipchart,

  • zajęcia prowadzone jedynie na licencjonowanym oprogramowaniu,

  • samodzielne stanowisko pracy dla każdego Uczestnika,

  • programy zajęć dostosowane do wymogów rynku pracy oraz standardów kształcenia osób dorosłych,

  • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, rekrutującą się ze środowisk akademickich, o potwierdzonym doświadczeniu w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń,

  • akredytowane materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika,

  • certyfikaty ukończenia szkolenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.


Adres:

ELPRO Sp. z o.o. Centrala Lublin

20- 151 Lublin, ul. Stefczyka 32

tel.: 81 740 65 06

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)