Audyty i świadectwa energetyczne

ELPRO Sp. z o.o. świadczy szeroki wachlarz usług z kompleksową obsługą procesu powstawania dokumentacji (uzgodnienia, zgody itp.), oferuje doradztwo i ekspertyzy w zakresie branży budowlanej i energetycznej oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania na termomodernizację i instalacje OZE w ramach różnych źródeł finansowania m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

W każdym z dostepnych źródeł wsparcia na cele modernizacyjne związane ze zwiększeniem zastosowania oze są do spelnienia konkretne wymagania, m.in. konieczne jest dołączenie do wniosku o dofinansowanie załącznika w postaci audytu energetycznego.

 

 

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Audyt energetyczny to rodzaj biznesplanu, który zawiera bardzo szczegółowy schemat kolejnych działań z kosztorysami i programem inwestycji, jakie należy zrealizować, by zmniejszyć energochłonność budynku i procesów technologicznych. Tego typu ekspertyza określa jak ograniczyć straty ciepła w sieciach ciepłowniczych oraz rurociągach przesyłowych i jak zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w paliwie w danym źródle ciepła. 

Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych. Zakres prac termomodernizacyjnych, które uwzględnia audyt energetyczny, powinien być kompleksowy, ujmujący zarówno zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budynku jak i zastosowanie wydajnych urządzeń grzewczych i przesyłowych gwarantujących maksymalną sprawność.

 

SPORZĄDZENIE PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Projektowana charakterystyka energetyczna to integralna część projektu budowlanego, w tym również projektu budynku jednorodzinnego, zawiera informacje na temat właściwości cieplnych przegród oraz zastosowanych rozwiązań instalacyjnych oraz analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Wszystkie nowe domy jednorodzinne wznoszone po 1 stycznia 2014 roku nie mogą zużywać więcej niż 120 kWh/mkw/rok energii pierwotnej. Od 2017 roku wartość ta ulega obniżeniu do 95 kWh/mkw/rok, a od roku 2011 - do 70 kWh/mkw/rok. W celu wykazania, że projektowany budynek sprosta tym wymaganiom konieczne jest opracowanie jego charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, charakterystyka energetyczna budynku musi być opracowana zgodnie z metodologią sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

SPORZĄDZENIE ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO

"Świadectwo charakterystyki energetycznej" potocznie nazywane także "Certyfikatem energetycznym" lub "Świadectwem energetycznym",
to profesjonalny dokument określający pełne zapotrzebowanie na energię, wyrażone w kWh/m2/rok, niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem mieszkania, lokalu użytkowego, całego budynku lub jego części stanowiącej samodzielną część techniczno – użytkową, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem wymaganym dla budynków nowobudowanych oraz zalecane dla budynków (lokali) istniejących, wprowadzanych do obrotu na rynku wtórnym.

 

Świadectwo energetyczne ma pełnić zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Dla nowego budynku jest dokumentem niezbędnym na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy.nku, ponieważ jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii.


 

Potwierdzenie uprawnień:

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

 

 

 


W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zlecenia wykonania powyższych usług prosimy o telefoniczny kontakt z centralą firmy (numer telefonu.: 81 740 65 06) bądź przesłanie zapytania drogą elektroniczą (e-mail: biuro@elpro.lublin.pl).

 

 

Podstawa prawna regulująca powyższe kwestie:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, tekst ujednolicony, stan na dzień 01.02.2016

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2012.962)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2013.762)

 

 

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)