Zakres usług


I . USŁUGI

 • Projektowanie urządzeń i instalacji elektrycznych

  • Elektrownie fotowoltaiczne
  • Napowietrzne i kablowe linie nN i SN
  • Stacje transformatorowe wnętrzowe i napowietrzne
  • Rozdzielnice nN i SN
  • Instalacje elektryczne wewnętrzne w obiektach przemysłowych, handlowych,
  • administracyjno-biurowych i mieszkaniowych
  • Instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
  • Ochrona odgromowa i systemy uziemień
  • Instalacje słaboprądowe: sygnalizacja pożaru, alarm, monitoring, kontrola dostępu itp.
 • Sporządzanie kosztorysów budowlanych

 • Ocena energetyczna budynków

  • Sporządzanie świadectw energetycznych
  • Opracowanie charakterystyk energetycznych budynków
  • Przeglądy okresowe systemów grzewczych i klimatyzacyjnych
 • Przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznych

  • Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiar rezystancji izolacji
  • Badanie instalacji piorunochronnych
  • Pomiar rezystancji uziemienia i ciągłości połączeń wyrównawczych
 • Wizualizacje w architekturze

 • Doradztwo i ekspertyzy techniczne z zakresu branży energetycznej i budowlanej


Oferta dotycząca świadczonych usług jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb Klienta. W związku z tym szczegółowe informacje uzyskają Państwo po przesłaniu zapytania na adres e-mail: biuro@elpro.lublin.pl oraz pod numerem telefonu: 81 740 65 06 wew. 21.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)