Zakres usług


I . USŁUGI

 • Projektowanie urządzeń i instalacji elektrycznych

  • Elektrownie fotowoltaiczne
  • Napowietrzne i kablowe linie nN i SN
  • Stacje transformatorowe wnętrzowe i napowietrzne
  • Rozdzielnice nN i SN
  • Instalacje elektryczne wewnętrzne w obiektach przemysłowych, handlowych,
  • administracyjno-biurowych i mieszkaniowych
  • Instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
  • Ochrona odgromowa i systemy uziemień
  • Instalacje słaboprądowe: sygnalizacja pożaru, alarm, monitoring, kontrola dostępu itp.
 • Sporządzanie kosztorysów budowlanych

 • Ocena energetyczna budynków

  • Sporządzanie świadectw energetycznych
  • Opracowanie charakterystyk energetycznych budynków
  • Przeglądy okresowe systemów grzewczych i klimatyzacyjnych
 • Przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznych

  • Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiar rezystancji izolacji
  • Badanie instalacji piorunochronnych
  • Pomiar rezystancji uziemienia i ciągłości połączeń wyrównawczych
 • Wizualizacje w architekturze

 • Doradztwo i ekspertyzy techniczne z zakresu branży energetycznej i budowlanej


Oferta dotycząca świadczonych usług jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb Klienta. W związku z tym szczegółowe informacje uzyskają Państwo po przesłaniu zapytania na adres e-mail: biuro@elpro.lublin.pl oraz pod numerem telefonu: 81 740 65 06 wew. 21.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)