Certyfikacja Instalatorów

W związku z wejściem w życie zmian prawnych w zakresie wymagań wobec Instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii, firma ELPRO Sp. z o.o. opierając się na wieloletnim doświadczeniu w realizacji specjalistycznych szkoleń oraz wykwalifikowanej kadrze, postawiła sobie kolejny cel, jakim jest zapewnienie możliwości uzyskania nowych kwalifikacji osobom odpowiedzialnym za dobór i montaż odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie poziomu tzw. kultury technicznej w branży OZE, zgodnie z wdrażaną w Spółce ideą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR-Corporate Social Responsibilty) .

 

 

W tym celu, w strukturach firmy ELPRO Sp. z o.o. utworzono jedyne w Lublinie i jedno z pierwszych w Polsce akredytowane przez UDT Centrum Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wraz z profesjonalnym laboratorium, wyposażonym w urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji praktycznych szkoleń. Przygotowano atrakcyjną ofertę przede wszystkim skierowaną do szeroko pojętej branży OZE. Centrum OZE to doskonałe miejsce do nabycia umiejętności, zdobycia nowych kwalifikacji i uzyskania uprawnień koniecznych do montażu i eksploatacji instalacji OZE.


Kto powinień skorzystać z oferty Centrum OZE?
Grupę docelową dla szkoleń z zakresu OZE stanowią firmy z branży OZE, firmy energetyczne, instalacyjne, służby ratunkowe, elektrycy, projektanci, pasjonaci OZE - w tym osoby, które:

 • posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji w technologii OZE,

 • chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż, instalację i serwisowanie urządzeń OZE,

 • chcą poszerzyć wiedzę z zakresu wykorzystania OZE w bieżącej działalności przedsiębiorstwa,

 • chcą zostać autoryzowanymi monterami urządzeń związanych z OZE.


CERTYFIKAT Instalatora OZE jest oficjalnym, państwowym potwierdzeniem posiadania przez jego właściciela kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii. Ustawa – Prawo energetyczne przewiduje możliwość otrzymania certyfikatu instalatora OZE dla następujących źródeł odnawialnych:

 • Kotłów i pieców na biomasę

 • Systemów fotowoltaicznych

 • Słonecznych systemów grzewczych

 • Pomp ciepła

 • Płytkich systemów geotermalnych
Dla każdego z wymienionych źródeł przewidziano oddzielny certyfikat, którego wydanie jest poprzedzone dedykowanym dla danego źródła szkoleniem podstawowym oraz egzaminem państwowym, przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikaty Instalatora OZE wydawane są na 5 lat, istnieje jednak możliwość ich przedłużenia na okres kolejnych 5 lat – w tym celu należy ukończyć szkolenie przypominające i wykazać się wykonanymi instalacjami. Instytucjami uprawnionymi do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających, uprawnione są wyłącznie firmy akretytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, czyli tzw. Akredytowane Ośrodki Szkoleniowe takie jak Centrum OZE w ELPRO Sp. z o.o.

KORZYŚCI  z uzyskania certyfikatu Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii:

 • Możliwość projektowania i wykonywania instalacji OZE współfinansowanych ze środków UE

 • Uprawnienia do przyłączania instalacji OZE do sieci energetyki zawodowej

 • Figurowanie w państwowym Rejestrze Certyfikowanych Instalatorów OZE,
  prowadzonym przez UDT

 • Potwierdzenie posiadania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zakresie budowy instalacji OZE

 • Zwiększenie wiarygodności na konkurencyjnym rynku Instalatorów OZEPROCEDURA CERTYFIKACJI:

 SZKOLENIA w Centrum OZE

Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w ELPRO Sp. z o.o. oferuje Państwu profesjonalne szkolenia podstawowe i uzupełniające w zakresie następujących odnawialnych źródeł energii:

Wszystkie szkolenia podstawowe i przypominające będące w ofercie firmy są swoim zakresem zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014.505), dzięki czemu ich ukończenie daje możliwość przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na certyfikowanego Instalatora OZE.


Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod numerem telefonu: 81 740 65 06 wew. 21 oraz po wysłaniu zapytania na adres e-mail: biuro@elpro.lublin.pl

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)