Certyfikacja Instalatorów

W związku z wejściem w życie zmian prawnych w zakresie wymagań wobec Instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii, firma ELPRO Sp. z o.o. opierając się na wieloletnim doświadczeniu w realizacji specjalistycznych szkoleń oraz wykwalifikowanej kadrze, postawiła sobie kolejny cel, jakim jest zapewnienie możliwości uzyskania nowych kwalifikacji osobom odpowiedzialnym za dobór i montaż odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie poziomu tzw. kultury technicznej w branży OZE, zgodnie z wdrażaną w Spółce ideą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR-Corporate Social Responsibilty) .

 

 

W tym celu, w strukturach firmy ELPRO Sp. z o.o. utworzono jedyne w Lublinie i jedno z pierwszych w Polsce akredytowane przez UDT Centrum Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wraz z profesjonalnym laboratorium, wyposażonym w urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji praktycznych szkoleń. Przygotowano atrakcyjną ofertę przede wszystkim skierowaną do szeroko pojętej branży OZE. Centrum OZE to doskonałe miejsce do nabycia umiejętności, zdobycia nowych kwalifikacji i uzyskania uprawnień koniecznych do montażu i eksploatacji instalacji OZE.


Kto powinień skorzystać z oferty Centrum OZE?
Grupę docelową dla szkoleń z zakresu OZE stanowią firmy z branży OZE, firmy energetyczne, instalacyjne, służby ratunkowe, elektrycy, projektanci, pasjonaci OZE - w tym osoby, które:

 • posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji w technologii OZE,

 • chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż, instalację i serwisowanie urządzeń OZE,

 • chcą poszerzyć wiedzę z zakresu wykorzystania OZE w bieżącej działalności przedsiębiorstwa,

 • chcą zostać autoryzowanymi monterami urządzeń związanych z OZE.


CERTYFIKAT Instalatora OZE jest oficjalnym, państwowym potwierdzeniem posiadania przez jego właściciela kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii. Ustawa – Prawo energetyczne przewiduje możliwość otrzymania certyfikatu instalatora OZE dla następujących źródeł odnawialnych:

 • Kotłów i pieców na biomasę

 • Systemów fotowoltaicznych

 • Słonecznych systemów grzewczych

 • Pomp ciepła

 • Płytkich systemów geotermalnych
Dla każdego z wymienionych źródeł przewidziano oddzielny certyfikat, którego wydanie jest poprzedzone dedykowanym dla danego źródła szkoleniem podstawowym oraz egzaminem państwowym, przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikaty Instalatora OZE wydawane są na 5 lat, istnieje jednak możliwość ich przedłużenia na okres kolejnych 5 lat – w tym celu należy ukończyć szkolenie przypominające i wykazać się wykonanymi instalacjami. Instytucjami uprawnionymi do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających, uprawnione są wyłącznie firmy akretytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, czyli tzw. Akredytowane Ośrodki Szkoleniowe takie jak Centrum OZE w ELPRO Sp. z o.o.

KORZYŚCI  z uzyskania certyfikatu Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii:

 • Możliwość projektowania i wykonywania instalacji OZE współfinansowanych ze środków UE

 • Uprawnienia do przyłączania instalacji OZE do sieci energetyki zawodowej

 • Figurowanie w państwowym Rejestrze Certyfikowanych Instalatorów OZE,
  prowadzonym przez UDT

 • Potwierdzenie posiadania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zakresie budowy instalacji OZE

 • Zwiększenie wiarygodności na konkurencyjnym rynku Instalatorów OZEPROCEDURA CERTYFIKACJI:

 SZKOLENIA w Centrum OZE

Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w ELPRO Sp. z o.o. oferuje Państwu profesjonalne szkolenia podstawowe i uzupełniające w zakresie następujących odnawialnych źródeł energii:

Wszystkie szkolenia podstawowe i przypominające będące w ofercie firmy są swoim zakresem zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014.505), dzięki czemu ich ukończenie daje możliwość przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na certyfikowanego Instalatora OZE.


Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod numerem telefonu: 81 740 65 06 wew. 21 oraz po wysłaniu zapytania na adres e-mail: biuro@elpro.lublin.pl

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)