Programy wszystkich szkoleń z OZE, znajdujących się w ofercie firmy, są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014.505), dzięki czemu ich ukończenie daje możliwość przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego w UDT i uzyskanie statusu Certyfikowanego Instalatora OZE.

Posiadamy akredytację uzyskaną od Prezesa UDT w zakresie szkoleń podstawowych i przypominających, odpowiednich dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii: Systemy fotowoltaiczne, Pompy ciepła.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2021-12-15 OZE - Jednodniowe szkolenie (PV) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-12 OZE - Jednodniowe szkolenie (PV) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-02-02 OZE - Jednodniowe szkolenie (PV) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-02 OZE - Jednodniowe szkolenie (PV) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-04-06 OZE - Jednodniowe szkolenie (PV) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-05-11 OZE - Jednodniowe szkolenie (PV) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-06-08 OZE - Jednodniowe szkolenie (PV) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2021-12-10 OZE - Pompy ciepła ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-28 OZE - Pompy ciepła ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2022-02-25 OZE - Pompy ciepła ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-25 OZE - Pompy ciepła ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-04-22 OZE - Pompy ciepła ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-05-20 OZE - Pompy ciepła ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-06-24 OZE - Pompy ciepła ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2021-12-15 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2022-01-12 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2022-02-02 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-02 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-04-06 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-05-11 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-06-08 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2021-12-10 OZE - Jednodniowe szkolenie (HP) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-28 OZE - Jednodniowe szkolenie (HP) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-02-25 OZE - Jednodniowe szkolenie (HP) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-25 OZE - Jednodniowe szkolenie (HP) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-04-22 OZE - Jednodniowe szkolenie (HP) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-05-20 OZE - Jednodniowe szkolenie (HP) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-06-24 OZE - Jednodniowe szkolenie (HP) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2021-12-15
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (PV)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-12
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (PV)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-02
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (PV)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-02
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (PV)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-04-06
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (PV)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-05-11
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (PV)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-06-08
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (PV)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2021-12-10
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Pompy ciepła
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-28
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Pompy ciepła
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-25
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Pompy ciepła
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-25
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Pompy ciepła
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-04-22
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Pompy ciepła
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-05-20
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Pompy ciepła
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-06-24
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Pompy ciepła
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2021-12-15
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-12
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-02
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-02
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-04-06
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-05-11
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-06-08
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2021-12-10
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (HP)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-28
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (HP)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-25
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (HP)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-25
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (HP)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-04-22
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (HP)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-05-20
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (HP)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-06-24
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Jednodniowe szkolenie (HP)
MIEJSCE
,
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Monika Okoń

Specjalista ds. szkoleń

TEL. KOM. 513 770 462