Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy – instalacji gruntowych i powietrznych pomp ciepła. Uczestnicy szkolenia uczą się doboru urządzeń, instalacji pomp ciepła i ich regulacji na podstawie bilansu c.o. i c.w.u. Szkolenie jest przygotowaniem do przystąpienia do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

  • nabył wiedzę w zakresie kompleksowego przygotowania do wykonania pracy w charakterze instalatora pomp ciepła
  • ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną by móc samodzielnie i kompleksowo wykonywać instalacje gruntowych
    i powietrznych pomp ciepła
  • posiada umiejętność w zakresie doboru urządzeń, instalacji pomp ciepła i ich regulacji na podstawie bilansu c.o. i c.w.u.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

  • posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji grzewczych
  •  pracują lub zamierzają podjąć pracę w charakterze instalatora bądź serwisanta urządzeń grzewczych
  • chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż pomp ciepła
  • chcą poszerzyć wiedzę z zakresu instalacji i serwisu urządzeń grzewczych
  • chcą zostać autoryzowanymi monterami pomp ciepła

Certyfikowany Intalator Pomp Ciepła (HP)

Program szkolenia
CZAS SZKOLENIA 24h
1 8 h

Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii. Budowa i zasady działania pomp ciepła

Rodzaje odnawialnych źródeł energii, ustawy i rozporządzenia związane z OZE, korzyści ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wpływ OZE na środowisko, mechanizmy wsparcia OZE. Podstawowe definicje i terminy, wpływ warunków geotermalnych i termicznych, podział i typy, budowa pomp ciepła, osprzęt dodatkowy.
2 8 h

Dolne i górne źródła. Instalowanie systemów

Powietrze, grunt, woda, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje chłodzenia, schematy hydrauliczne. Ustalenie harmonogramu prac, rozmieszczenie i montaż systemów mocowania, prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania, montaż modułów, montaż zabezpieczeń.
3 8 h

Montaż i uruchamianie pomp ciepła. Konserwacja i serwisowanie

Montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pomp ciepła, montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego i chłodniczego, montaż zabezpieczeń instalacji, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów, kontrola szczelności w układzie termodynamicznym, warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji, przekazani instalacji do użytku, błędy przy montażu i uruchamianiu instalacji. Czynności okresowe wykonywane podczas przeglądu, diagnozowanie i usuwanie usterek w pompach ciepła, strona formalna inwestycji pompy ciepła, procesy inwestycyjne w zakresie pomp ciepła, egzamin.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego

Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014 poz. 505).

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie organizowane jest w Laboratorium OZE, które wyposażone jest
w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie pomp ciepła, spełniającego wymagania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)
dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2022-07-15 OZE - Pompy ciepła ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
TERMIN
2022-07-15
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Pompy ciepła
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
Joanna Cajzer

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 513 770 462