Słoneczne systemy grzewcze - szkolenie trzydniowe

 

 

 

CERTYFIKOWANY INSTALATOR
SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH (ST)

Szkolenie podstawowe

 

 

 

 • INFORMACJE OGÓLNE

  CEL SZKOLENIA
  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania technologii energetyki słoneczno-termicznej oraz montażu, instalacji i serwisowania kolektorów słonecznych. Szkolenie jest przygotowaniem do przystąpienia do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
  1. ma uporządkowana wiedzę z zakresu podstaw prawnych
  2. zna praktyczne aspekty budowy i zasady działania kolektorów słonecznych
  3. posiada umiejętność w zakresie samodzielnego montażu, instalacji i serwisowania kolektorów słonecznych

  GRUPA DOCELOWA
  Szkolenie skierowane jest do osób, które:
  - posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji
  w technologii energetyki słoneczno-termicznej
  - chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż, instalację i serwisowanie kolektorów słonecznych
  - chcą poszerzyć wiedzę z zakresu wykorzystania technologii energetyki słoneczno-termicznej w bieżącej działalności przedsiębiorstwa
  - chcą zostać autoryzowanymi monterami kolektorów słonecznych
 • PROGRAM SZKOLENIA

  [rozwiń]
  LP OZE - Słoneczne Systemy Grzewcze /24h/
  1. Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii 5h
  (Rodzaje odnawialnych źródeł energii, ustawy i rozporządzenia związane z OZE, korzyści ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wpływ OZE na środowisko, mechanizmy wsparcia OZE)
  2. Budowa i zasady działania kolektorów słonecznych 5h
  (Podstawowe definicje i terminy, rodzaje kolektorów, wielkości charakteryzujące kolektory słoneczne
  z porównaniem różnych technologii, części składowe kolektorów, typy absorberów, rodzaj materiałów, sposób prowadzenia rur, przewodzenie ciepła, izolacja termiczna, obudowa kolektora, ochrona antykorozyjna)
  3. Elementy składowe instalacji solarnych 5h
  (Podstawowy osprzęt instalacji, kryteria podziału instalacji, rodzaje instalacji słonecznych na podstawie różnych schematów montażowych, różnice w pracy pomiędzy instalacjami, zasady łączenia kolektorów w bateria oraz doboru wartości natężenia przepływu czynnika grzewczego)
  4. Montaż, uruchamianie, eksploatacja systemów solarnych 5h
  (Montaż w różnych warunkach zabudowy, optymalne ustawienie kolektora dla pracy całorocznej oraz okresowej, montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego, montaż zabezpieczeń instalacji solarnej, montaż zabezpieczeń instalacji c.w.u., połączenie urządzeń sterujących pracą systemu i konfiguracja układu, uruchomienie i regulacja instalacji, okresowe przeglądy instalacji, błędy w instalacjach solarnych oraz ich usuwanie)
  5. Konserwacja i serwisowanie 4h
  (Prezentacja narzędzi serwisowych, czynności związane z serwisowaniem i konserwacją, egzamin)

   


ZAŚWIADCZENIA

Szkolenie jest przygotowaniem do przystąpienia do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Uczestnicy po ukończenia szkolenia uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014 poz. 505).

 

ANKIETA

Uczestnicy na zakończenie szkolenia, wypełniają ankietę on-line na portalu „Ankiety ELPRO”, oceniającą zawartość merytoryczną szkolenia.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Węgierek P.: Słoneczne Systemy Grzewcze”. Certyfikowany Instalator OZE. Opracowanie: ELPRO Sp. z o.o., Lublin, 2015.

 • Odnawialne źródła energii - prezentacja multimedialna

 • Karty katalogowe

 

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie organizowane jest w Laboratorium OZE, które wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, spełniającego wymagania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE. Więcej informacji na temat szkolenia znajdziecie Państwo tutajSłoneczne systemy grzewcze.


Tytuł Certyfikowanego Instalatora OZE mogą Państwo uzyskać przechodząc szkolenie w Akredytowanym przez UDT ośrodku szkoleniowym – jakim jest ELPRO Sp. z o.o., a następnie zdając egzamin w UDT (terminy egzaminów).

 

 

 

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem prezezentowanego Certyfikatu Instalatora
danego odnawialnego źródła energii.

 

 

 

 

TERMINY I ZGŁOSZENIA:

Termin

Rodzaj szkolenia

Miejsce

Miasto

Dostępność

Zapisy

2019-08-30 OZE - Słoneczne systemy grzewcze ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2019-09-20 OZE - Słoneczne systemy grzewcze ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2019-10-18 OZE - Słoneczne systemy grzewcze ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2019-10-18 OZE - Słoneczne systemy grzewcze ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2019-11-22 OZE - Słoneczne systemy grzewcze ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2019-12-20 OZE - Słoneczne systemy grzewcze ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się


 

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)