Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania technologii energetyki słoneczno-termicznej oraz montażu, instalacji i serwisowania kolektorów słonecznych. Szkolenie jest przygotowaniem do przystąpienia do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

  • ma uporządkowana wiedzę z zakresu podstaw prawnych
  • zna praktyczne aspekty budowy i zasady działania kolektorów słonecznych
  • posiada umiejętność w zakresie samodzielnego montażu, instalacji i serwisowania kolektorów słonecznych

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

  • posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji w technologii energetyki słoneczno-termicznej
  • chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż, instalację i serwisowanie kolektorów słonecznych
  • chcą poszerzyć wiedzę z zakresu wykorzystania technologii energetyki słoneczno-termicznej w bieżącej działalności przedsiębiorstwa
  • chcą zostać autoryzowanymi monterami kolektorów słonecznych

Certyfikowany Instalator Słonecznych Systemów Grzewczych (ST)

Program szkolenia
CZAS SZKOLENIA 24h
1 8 h

Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii. Budowa i zasady działania kolektorów słonecznych.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii, ustawy i rozporządzenia związane z OZE, korzyści ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wpływ OZE na środowisko, mechanizmy wsparcia OZE. Podstawowe definicje i terminy, rodzaje kolektorów, wielkości charakteryzujące kolektory słoneczne z porównaniem różnych technologii, części składowe kolektorów, typy absorberów, rodzaj materiałów, sposób prowadzenia rur, przewodzenie ciepła, izolacja termiczna, obudowa kolektora, ochrona antykorozyjna.
2 8 h

Elementy składowe instalacji solarnych.

Podstawowy osprzęt instalacji, kryteria podziału instalacji, rodzaje instalacji słonecznych na podstawie różnych schematów montażowych, różnice w pracy pomiędzy instalacjami, zasady łączenia kolektorów w bateria oraz doboru wartości natężenia przepływu czynnika grzewczego.
3 8 h

Montaż, uruchamianie, eksploatacja systemów solarnych. Konserwacja i serwisowanie.

Montaż w różnych warunkach zabudowy, optymalne ustawienie kolektora dla pracy całorocznej oraz okresowej, montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego, montaż zabezpieczeń instalacji solarnej, montaż zabezpieczeń instalacji c.w.u., połączenie urządzeń sterujących pracą systemu i konfiguracja układu, uruchomienie i regulacja instalacji, okresowe przeglądy instalacji, błędy w instalacjach solarnych oraz ich usuwanie. Prezentacja narzędzi serwisowych, czynności związane z serwisowaniem i konserwacją, egzamin.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego

Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014 poz. 505).

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie organizowane jest w Laboratorium OZE, które wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie słonecznych systemów grzewczych, spełniającego wymagania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE.

Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148