Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania technologii energetyki słoneczno-termicznej oraz montażu, instalacji i serwisowania kolektorów słonecznych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

  • ma uporządkowana wiedzę z zakresu podstaw prawnych
  • zna praktyczne aspekty budowy i zasady działania kolektorów słonecznych
  • posiada umiejętność w zakresie samodzielnego montażu, instalacji i serwisowania kolektorów słonecznych

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

  • posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji w technologii energetyki słoneczno-termicznej
  • chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż, instalację i serwisowanie kolektorów słonecznych
  • chcą poszerzyć wiedzę z zakresu wykorzystania technologii energetyki słoneczno-termicznej w bieżącej działalności przedsiębiorstwa
  • chcą zostać autoryzowanymi monterami kolektorów słonecznych

Instalator Słonecznych Systemów Grzewczych (ST)

Program szkolenia
CZAS SZKOLENIA 24h
1 8 h

Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii. Budowa i zasady działania kolektorów słonecznych.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii, ustawy i rozporządzenia związane z OZE, korzyści ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wpływ OZE na środowisko, mechanizmy wsparcia OZE. Podstawowe definicje i terminy, rodzaje kolektorów, wielkości charakteryzujące kolektory słoneczne z porównaniem różnych technologii, części składowe kolektorów, typy absorberów, rodzaj materiałów, sposób prowadzenia rur, przewodzenie ciepła, izolacja termiczna, obudowa kolektora, ochrona antykorozyjna.
2 8 h

Elementy składowe instalacji solarnych.

Podstawowy osprzęt instalacji, kryteria podziału instalacji, rodzaje instalacji słonecznych na podstawie różnych schematów montażowych, różnice w pracy pomiędzy instalacjami, zasady łączenia kolektorów w bateria oraz doboru wartości natężenia przepływu czynnika grzewczego.
3 8 h

Montaż, uruchamianie, eksploatacja systemów solarnych. Konserwacja i serwisowanie.

Montaż w różnych warunkach zabudowy, optymalne ustawienie kolektora dla pracy całorocznej oraz okresowej, montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego, montaż zabezpieczeń instalacji solarnej, montaż zabezpieczeń instalacji c.w.u., połączenie urządzeń sterujących pracą systemu i konfiguracja układu, uruchomienie i regulacja instalacji, okresowe przeglądy instalacji, błędy w instalacjach solarnych oraz ich usuwanie. Prezentacja narzędzi serwisowych, czynności związane z serwisowaniem i konserwacją, egzamin.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie zakończone jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie organizowane jest w Laboratorium OZE, które wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie słonecznych systemów grzewczych.

Joanna Cajzer

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 513 770 462