Systemy fotowoltaiczne - szkolenie weekendowe

 


CERTYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH (PV)

Szkolenie podstawowe

 

Kompleksowe szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych w Centrum OZE firmy ELPRO Sp. z o.o. w pełni przygotowuje i umożliwia zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz otrzymanie certyfikatu Instalatora.

 


OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLENIU: Systemy fotowoltaiczne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  24 godziny lekcyjne (1h = 45 min)

UZYSKANE KWALIFIKACJE:  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014 poz. 505) • Program szkoleń

  • I. Fotowoltaika

   1. Definicja
   2. Korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej
   3. Wpływ na środowisko
   4. Mechanizmy wsparcia OZE
  • II. Podstawy teoretyczne działania ogniw fotowoltaicznych

   1. Konwersja energii słonecznej na elektryczną
   2. Budowa, zasada działania i parametry ogniwa fotowoltaicznego
   3. Typy ogniw fotowoltaicznych
   4. Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa
   5. Wpływ różnych czynników na sprawność konwersji i optymalną pracę ogniwa
   6. Budowa i typy modułów fotowoltaicznych
  • III. Budowa i zasada działania systemów fotowoltaicznych

   1. Budowa systemów
   2. Typy systemów
   3. Typy inwerterów
   4. Metody magazynowania wytworzonej energii
  • IV. Projektowanie systemów

   1. Przykłady
    1. doboru modułów PV i baterii akumulatorów do poziomu zapotrzebowania na energie elektryczną
    2. doboru przewodów elektrycznych
    3. obliczenia dla określonego dachu liczby modułów i wybór inwertera
    4. obliczenia współczynnika wypełnienia charakterystyki prądowo-napięciowej
    5. oszacowania ilości energii jaką można uzyskać z systemu PV
    6. obliczenia potrzebnej powierzchni modułów fotowoltaicznych
    7. obliczenia mocy systemu PV
    8. obliczenia optymalnej rezystancji ogniwa fotowoltaicznego
    9. obliczenia mocy i sprawności pojedynczego ogniwa
    10. obliczenia powierzchni czynnej modułu słonecznego
    11. obliczenia sprawności konwersji
   2. Systemy wspomagania przy projektowaniu i optymalizacji instalacji PV – projekt systemu krok po kroku
   3. Źródła danych do projektowania systemów PV
  • V. Instalowanie systemów

   1. Ustalenie harmonogramu prac
   2. Prawidłowe rozmieszczenie i montaż systemów mocowania
   3. Prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania
   4. Montaż modułów
   5. Montaż zabezpieczeń
  • VI. Uruchamianie systemu PV

   1. Inspekcja instalacji
   2. Testowanie modułów: pomiar parametrów i sprawdzenie zgodności z projektem
   3. Testowanie szeregów (stringów): pomiar parametrów i sprawdzenie zgodności z projektem
   4. testowanie zabezpieczeń systemu
   5. Testowanie inwertera
  • VII. Konserwacja i serwisowanie

   1. Czynności okresowe wykonywane podczas przeglądu technicznego
   2. Diagnozowanie i usuwanie usterek w systemie PV
    1. usterki inwertera
    2. modułów PV
    3. okablowania
  • VIII. Forum dyskusyjne

   1. Wnioski do zakładu energetycznego
   2. Strona formalna inwestycji w fotowoltaikę
   3. Procesy inwestycyjne w zakresie fotowoltaiki


Od tego roku ruszają kolejne nabory wniosków w gminach na dotacje do mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ma to związek z Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO), w ramach Osi priorytetowej: Energia przyjazna środowisku, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania energii. Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.

 

Mając powyższe na uwadze jedynym wykonawcą tych instalacji może być Certyfikowany Instalator OZE. Tytuł taki mogą Państwo uzyskać przechodząc szkolenie w Akredytowanym przez UDT ośrodku szkoleniowym – jakim jest ELPRO Sp. z o.o., a następnie zdając egzamin w UDT (terminy egzaminów).

 

 

 

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem Certyfikatu Instalatora
danego odnawialnego źródła energii.

TERMINY I ZGŁOSZENIA:

Termin

Rodzaj szkolenia

Miejsce

Miasto

Dostępność

Zapisy

2017-09-08 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2017-09-08 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-06 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2017-10-13 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-03 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-01 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się


 

 Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)