Uprawnienia gazowe - G3

Zapraszamy Państwa na profesjonalne szkolenie z zakresu Uprawnień gazowych - G3

 • INFORMACJE OGÓLNE

  CEL SZKOLENIA
  Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie:
  - wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń, sieci i instalacji gazowych;
  - umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji gazowych;
  - kompetencji społecznych polegających na zdolności kształtowania własnego rozwoju, zrozumieniu roli komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
  1. posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy urządzeń i instalacji gazowych
  2. ma rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń
  3. potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji gazowych.

  GRUPA DOCELOWA
  Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się montażem, serwisem, obsługą oraz przeglądami okresowymi urządzeń i instalacji gazowych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy zwłaszcza osoby, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień, jak również zapraszamy osoby, które chcą ubiegać się po raz pierwszy o uprawnienia państwowe.
 • PROGRAM SZKOLENIA

  LP Uprawnienia gazowe - G3
  1. Unormowania prawne dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji
  2. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji
  3. Zasady budowy i odbioru
  4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia i instalacje
  5. Odbiór i przeglądy okresowe instalacji
  6. Egzamin przed uprawnioną Komisją kwalifikacyjną

 • PROPONOWANY ZAKRES UPRAWNIEŃ

  Standardowo oferujemy szkolenia pozwalające na zdobycie uprawnień do montażu, obsługi, konserwacji, naprawy oraz remontu następującego rodzaju instalacji i urządzeń z grupy 3.

  LP Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
  1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
  4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
  5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
  9. turbiny gazowe
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

 

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE

Szkolenie na uprawnienia zakończone jest egzaminem przed państwową Komisją Kwalifikacyjną, w wyniku którego uczestnik otrzymuje „Świadectwa kwalifikacyjne”, umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru w zakresie grupy gazowej.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru, zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


ANKIETA

Uczestnicy na zakończenie szkolenia wypełniają ankietę oceny kursu, pozwalającą monitorować jakość świadczonych usług

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Koźmian R., Węgierek P.: Uprawnienia energetyczne. Eksploatacja oraz Dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych, gazowych, s. 132. Wyd. ELPRO Sp. z o.o., Lublin, 2015, ISBN: 978-83-64492-00-6

 • Płyta CD Uprawnienia energetyczne. Eksploatacja oraz Dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych, gazowych"

 • Uprawnienia energetyczne - prezentacja multimedialna

 

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie ma formę wykładów i organizowane jest cyklicznie na terenie całego kraju we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej. Więcej informacji na temat szkolenia znajdziecie Państwo na stronie: www.elpro.lublin.pl/szkolenia

Szkolenie jest odpłatne. Koszt udziału obejmuje specjalistyczne wykłady oraz materiały szkoleniowe. W celu uzyskania „Świadectw kwalifikacyjnych” należy przystąpić do egzaminów z zakresu eksploatacji „E” i/lub dozoru „D”, co wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wniesienie na konto ELPRO zaliczki w odpowiedniej wysokości. Pozostałą część opłaty można uregulować gotówką, kartą płatniczą lub przelewem w dniu szkolenia. Ze szczegółową kalkulacja kosztów szkolenia i egzaminów mogą Państwo zapoznać się klikając w napis "Zgłoś się" obok odpowiedniego szkolenia.


HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń z "Uprawnień energetycznych" organizowanych w najbliższym czasie na terenie całego kraju. Prosimy o wybranie z tabeli interesującego Państwa miejsca i terminu. Można też skorzystać z zamieszczonej poniżej mapy i wybrać interesujące Państwa województwo. Po kliknięciu w jego obszar wyświetli się lista wszystkich szkoleń jakie są tam przewidziane w najbliższym czasie.

 

Termin

Rodzaj szkolenia

Miejsce

Miasto

Dostępność

Zapisy

2019-10-16 Uprawnienia energetyczne OMR STUDIO Monika Uliasz, ul. Lwowska 47 Rzeszów Ostatnie miejsca Zgłoś się
2019-10-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Zawiła 56 Kraków Ostatnie miejsca Zgłoś się
2019-10-18 Uprawnienia energetyczne Hotel Chata Karczowiska, Karczowiska 4 Karczowiska Ostatnie miejsca Zgłoś się
2019-10-24 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2019-10-25 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2019-11-06 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Kościuszki 46 Będzin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2019-11-07 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Długosza 41/47 Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2019-11-08 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Okrzei 2 Leszno Wolne miejsca Zgłoś się
2019-11-15 Uprawnienia energetyczne BASCO, ul. Inwestorów 4 Mielec Wolne miejsca Zgłoś się
2019-11-20 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Batalionów Chłopskich 82 Kielce Ostatnie miejsca Zgłoś się
2019-11-21 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Przemysłowa 55 Tychy Wolne miejsca Zgłoś się
2019-11-22 Uprawnienia energetyczne MATEX Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 15 Jelenia Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2019-11-28 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2019-11-29 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2019-12-05 Uprawnienia energetyczne BUDUS s.c. Ośrodek Szkolenia Operatorów, al. Piłsudskiego 141 Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2019-12-06 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o. Sp.K., ul. Szczęśliwa 25 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2019-12-07 Uprawnienia energetyczne Hotel Na Skarpie, ul. Gietkowska 6A Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2019-12-11 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2019-12-12 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Lutycka 11/5 Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2019-12-13 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Zimna 1 Zielona Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2019-12-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Instalatorów 3 Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2019-12-18 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się 

<table style="margin: 20px 0px 0px 30px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #365f91; color: #ffffff;">
<td>LP</td>
<td style="text-align: center;"><strong>Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">1.</td>
<td>urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">2.</td>
<td>urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">3.</td>
<td>urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">4.</td>
<td>zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">5.</td>
<td>urządzenia elektrotermiczne</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">6.</td>
<td>urządzenia do elektrolizy</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">7.</td>
<td>sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">8.</td>
<td>elektryczna sieć trakcyjna</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">9.</td>
<td>elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">10.</td>
<td>aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń<br /> i instalacji wymienionych w pkt 1-9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table style="margin: 20px 0px 0px 30px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #365f91; color: #ffffff;">
<td>LP</td>
<td style="text-align: center;"><strong>Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">1.</td>
<td>kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">2.</td>
<td>sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">3.</td>
<td>turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">4.</td>
<td>przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">5.</td>
<td>urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">6.</td>
<td>pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">7.</td>
<td>sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">8.</td>
<td>urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">9.</td>
<td><span style="text-decoration: line-through;">piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">10.</td>
<td>aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table style="margin: 20px 0 0 30px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #365f91; color: #ffffff;">
<td>LP</td>
<td style="text-align: center;"><strong>Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące<br /> i zużywające paliwa gazowe:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">1.</td>
<td><span style="text-decoration: line-through;">urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">2.</td>
<td><span style="text-decoration: line-through;">urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">3.</td>
<td>urządzenia do magazynowania paliw gazowych</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">4.</td>
<td>sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">5.</td>
<td>sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">6.</td>
<td>urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">7.</td>
<td>urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">8.</td>
<td>przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">9.</td>
<td>turbiny gazowe</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">10.</td>
<td>aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)