Baza szkoleniowa

ELPRO Sp. z o.o. dysponuje klimatyzowanymi, w pełni wyposażonymi salami szkoleniowymi na terenie Lublina i Warszawy, które przeznaczone są do realizacji nowoczesnego procesu kształcenia. Firma inwestuje przede wszystkim w licencjonowane oprogramowanie komputerowe, na którym odbywają się wszystkie prowadzone formy kształcenia.

Oprócz wyposażenia sal szkoleniowych w wysokiej jakości sprzęt komputerowy, projektory multimedialne i pomoce dydaktyczne, dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą socjalną, zapewniającą uczestnikom wygodę i komfort podczas zajęć.

SALA SZKOLENIOWA – LUBLIN

Organizowane przez firmę ELPRO Sp. z o.o. szkolenia branżowe odbywają się w pomieszczeniach akredytowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, w związku z czym cała baza dydaktyczna została dostosowana do wymogów sanitarnych, pożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniając tym samym najwyższe standardy jakości. Przestronna, klimatyzowana i w pełni wyposażona sala szkoleniowa umożliwia realizację programów i form doskonalenia zawodowego, zgodnie z aktualnymi potrzebami i postępem technicznym, przy wykorzystaniu najnowszych wersji oprogramowania.

Wyposażenie sali szkoleniowej

 • 12 miejsc + stanowisko trenera
 • komputery stacjonarne
 • szybkie łącza internetowe LAN oraz Wi-Fi
 • projektor multimedialny
 • flipchart

Zainstalowane oprogramowanie:

 • Autodesk AutoCAD
 • Autodesk 3ds Max
 • Autodesk Inventor
 • Autodesk Revit
 • Autodesk Robot Structural Analysis
 • ArCADia TERMOCAD
 • Norma PRO / Expert

LABORATORIUM F-GAZY – LUBLIN


ELPRO Sp. z o.o. prowadzi szkolenia w ramach utworzonego Laboratorium F-Gazów, które jest wyposażone w profesjonalny sprzęt, spełniający wymagania Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie minimalnego wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do egzaminu w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane, którego zdanie pozwoli na uzyskanie Certyfikatu dla personelu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Podczas zajęć praktycznych, uczestnik zapozna się z:

 • zasadą działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
 • poszczególnymi elementami układu chłodniczego,
 • parametrami pracy czynnika chłodniczego (temperatura, ciśnienie, stan skupienia),
 • czynnościami: odzysku czynnika, próbami szczelności, próżniowania oraz napełniania układu,
 • metodami przeprowadzania kontroli szczelności układu chłodniczego,
 • metodą lutowania „na twardo”.

Ponadto uczestnik zdobędzie wiedzę praktyczną ze sporządzania protokołów z kontroli szczelności, próby szczelności, przeglądu urządzenia chłodniczego. Zostanie zapoznany z elektroniczną sprawozdawczością w bazach danych BDS, CRO i BDO.

Od niedawna jesteśmy posiadaczami nowego sprzętu wykorzystywanego w trakcie szkolenia z zakresu F-Gazów (fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych), jakim jest KLIMATYZATOR TYPU SPLIT! Jako jedyna jednostka szkoleniowa uczymy pierwszego uruchomienia i serwisu tego urządzenia.

Teraz dodatkowo w ramach zajęć nasi trenerzy przedstawiają zagadnienia dotyczące uruchomienia i serwisu klimatyzatorów typu split jakimi są:

 • wykonywanie czynności na klimatyzatorze typu split (pierwsze uruchomienie, odzysk, naprawa, próba szczelności, próżniowanie, napełnianie),
 • zapoznanie z wyposażeniem niezbędnym do obsługi klimatyzatorów typu split pracujących na czynniku R32,
 • omówienie zjawiska oparzenia czynnikiem, podejmowanie działań BHP.

LABORATORIUM OZE – LUBLIN


ELPRO Sp. z o.o. w ramach utworzonego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii dysponuje nowoczesnym laboratorium wyposażonym w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas szkoleń na Certyfikowanego Instalatora OZE. Całe wyposażenie laboratorium zostało zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego, podczas przeprowadzonej wizyty akredytacyjnej. Nasi wykładowcy podczas zajęć mogą przekazywać wiedzę nie tylko teoretyczną ale również praktyczną z z zakresu systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz słonecznych systemów grzewczych.

Wyposażenie Laboratorium OZE:

 • 12 miejsc + stanowisko trenera
 • systemy fotowoltaiczne – zestaw demonstracyjny
 • systemy fotowoltaiczne – zestaw profesjonalny
 • systemy fotowoltaiczne – instalacja rzeczywista
 • pompa ciepła – zestaw demonstracyjny
 • pompy ciepła – instalacja rzeczywista
 • słoneczne systemy grzewcze – zestaw demonstracyjny
 • słoneczne systemy grzewcze – instalacja rzeczywista
 • miernik parametrów instalacji elektrycznej
 • komputery przenośne
 • szybkie łącza internetowe LAN oraz Wi-Fi
 • projektor multimedialny
 • tablica suchościeralna

Zainstalowane oprogramowanie:

 • PAJĄK
 • ZAJĄC
 • GromExpert
 • XL PRO
 • Kolektorek
 • WP-OPT
 • VITO-WP
 • Purmo OZC
 • ArCADia TERMOCAD
 • Autodesk AutoCAD

SALA SZKOLENIOWA – WARSZAWA

Firma dysponuje wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych klimatyzowaną salą szkoleniową, przeznaczoną do realizacji specjalistycznych kursów. Baza wyposażona jest w niezbędny sprzęt służący realizowaniu nowoczesnego procesu kształcenia – komputery stacjonarne z najnowszymi wersjami licencjonowanego oprogramowania, projektor multimedialny, tablicę suchościeralną. Ponadto uczestnicy mają możliwość dostępu podczas zajęć do drukarki, kserokopiarki i skanera.

Wyposażenie sali szkoleniowej:

 • 12 miejsc + stanowisko trenera
 • komputery stacjonarne
 • szybkie łącza internetowe LAN oraz Wi-Fi
 • projektor multimedialny
 • tablica suchościeralna

Zainstalowane oprogramowanie:

 • Autodesk AutoCAD
 • AutoCAD Civil 3D
 • Autodesk 3ds Max
 • Autodesk Inventor
 • Autodesk Revit Architecture
 • Autodesk Revit Structure
 • Autodesk Robot Analysis
 • ArCADia Termo
 • Norma PRO
 • Photoshop CC

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń