Cel szkolenia

Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie

 • wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń, sieci i instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji;
 • umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń i instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji;
 • kompetencji społecznych polegających na zdolności kształtowania własnego rozwoju, zrozumieniu roli komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

 • posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy urządzeń i instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji
 • ma rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń
 • potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wykonywać prace przy dozorze i/lub eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię cieplną oraz innych urządzeń energetycznych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy zwłaszcza osoby, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień, jak również zapraszamy osoby, które chcą ubiegać się po raz pierwszy o uprawnienia państwowe.

Program szkolenia

Uprawnienia cieplne - G2
1

Unormowania prawne dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji

3

Zasady budowy i odbioru

4

Okresowa ocena stanu technicznego systemów grzewczych i klimatyzacyjnych

5

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia i instalacje

6

Źródła ciepła i wymagania w zakresie ich montażu

7

Wymagania w zakresie charakterystyki energetycznej budynków

8

Egzamin przed uprawnioną Komisją kwalifikacyjną

Świadectwa kwalifikacyjne

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną nr 702 przy Stowarzyszeniu Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce, w wyniku którego uczestnik otrzymuje „Świadectwa kwalifikacyjne” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru, zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zakres uprawnień – Grupa 2


Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 3. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW
 5. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW
 6. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 7. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 8. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 9. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 10. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW
 11. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW
 12. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy
  wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW
 13. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy
  wyższej niż 500 kW
 14. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW
 15. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW
 16. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 17. sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 18. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw,
  o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 19. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW
 20. urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW
 21. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt. 1-20
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie ma formę wykładów i organizowane jest cyklicznie na terenie całego kraju we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2023-12-11 Uprawnienia Energetyczne SumiRiko Poland Sp. z o. o.,
ul. 1 Maja 100
Wolbrom Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-12 Uprawnienia Energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2023-12-13 Uprawnienia Energetyczne TADMAR Rzeszów,
al. Gen. Leopolda Okulickiego 18
Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-14 Uprawnienia Energetyczne TADMAR Kraków,
ul. Zawiła 56
Kraków Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-15 Uprawnienia Energetyczne TADMAR Nowy Sącz,
ul. Magazynowa 1
Nowy Sącz Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-15 Uprawnienia Energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-19 Uprawnienia Energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2023-12-20 Uprawnienia Energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2023-12-21 Uprawnienia Energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-04 Uprawnienia energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-09 Uprawnienia energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-10 Uprawnienia energetyczne TADMAR Łódź,
ul. Duńska 3/5
Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-11 Uprawnienia energetyczne TADMAR Poznań,
ul. Lutycka 11/5
Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-12 Uprawnienia energetyczne TADMAR Zielona Góra,
ul. Zimna 1
Zielona Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-16 Uprawnienia energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR Piotrków Trybunalski,
al. 1 Maja 21
Piotrków Trybunalski Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-18 Uprawnienia energetyczne TADMAR Wrocław,
ul. Długosza 41/47
Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-19 Uprawnienia energetyczne TADMAR Gliwice,
ul. Portowa 8b
Gliwice Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-25 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-01-26 Uprawnienia energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-07 Uprawnienia energetyczne TADMAR Łódź,
ul. Duńska 3/5
Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-08 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o.,
ul. Szczęśliwa 25
Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-09 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o. Olsztyn,
ul. Lubelska 45
Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-14 Uprawnienia energetyczne BASCO 2,
ul. Inwestorów 4
Mielec Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-15 Uprawnienia energetyczne TADMAR Katowice,
ul. Leopolda 31
Katowice Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-16 Uprawnienia energetyczne MATEX Jelenia Góra,
al. Jana Pawła II 15
Jelenia Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2024-02-23 Uprawnienia energetyczne TADMAR Szczecin,
ul. Pomorska 65
Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-03-06 Uprawnienia energetyczne TADMAR Kielce,
ul. Transportowców 18
Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2024-03-07 Uprawnienia energetyczne TADMAR Opole,
ul. Cygana 1
Opole Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-03-08 Uprawnienia energetyczne TADMAR Wrocław,
ul. Długosza 41/47
Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2024-03-09 Uprawnienia energetyczne Hotel Chata Karczowiska,
Karczowiska 4
Karczowiska Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-03-21 Uprawnienia energetyczne TADMAR Gdańsk,
ul. Trakt Św. Wojciecha 39
Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2024-03-22 Uprawnienia energetyczne TADMAR Toruń,
ul. Polna 146 B
Toruń Wolne miejsca Zgłoś się
2024-03-27 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-04 Uprawnienia energetyczne TADMAR Rzeszów,
al. Gen. Leopolda Okulickiego 18
Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-05 Uprawnienia energetyczne TADMAR Kraków,
ul. Zawiła 56
Kraków Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-10 Uprawnienia energetyczne TADMAR Płock,
ul. Targowa 20A
Płock Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-11 Uprawnienia energetyczne TADMAR Piła,
ul. Jana Styki 8
Piła Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-12 Uprawnienia energetyczne TADMAR Gorzów Wielkopolski,
ul. Podmiejska 24
Gorzów Wielkopolski Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR Łódź,
ul. Duńska 3/5
Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-18 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o.,
ul. Szczęśliwa 25
Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-19 Uprawnienia energetyczne Bydgoszcz FEMAX,
ul. Fordońska 75
Bydgoszcz Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-25 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-04-26 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-14 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-15 Uprawnienia energetyczne TADMAR Poznań,
ul. Lutycka 11/5
Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-16 Uprawnienia energetyczne TADMAR Szczenin,
ul. Pomorska 65
Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR Koszalin,
ul. Bowid 7
Koszalin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-05-22 Uprawnienia energetyczne TADMAR Tarnów,
ul. Tuchowska 23
Tarnów Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-23 Uprawnienia energetyczne TADMAR Częstochowa,
ul. Bór 159/163
Częstochowa Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-05-24 Uprawnienia energetyczne TADMAR Wrocław,
ul. Długosza 41/47
Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-28 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-07 Uprawnienia energetyczne TADMAR Gdynia,
ul. Hutnicza 18
Gdynia Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-08 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o. Olsztyn,
ul. Lubelska 45
Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-13 Uprawnienia energetyczne OMR STUDIO Monika Uliasz,
ul. Lwowska 47
Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-19 Uprawnienia energetyczne TADMAR Piotrków Trybunalski,
al. 1 Maja 21
Piotrków Trybunalski Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-20 Uprawnienia energetyczne TADMAR Będzin,
ul. Kościuszki 46-50
Będzin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-06-21 Uprawnienia energetyczne TADMAR Wałbrzych,
ul. Topolowa 23A
Wałbrzych Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-26 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2023-12-11
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
SumiRiko Poland Sp. z o. o. , ul. 1 Maja 100
MIASTO
Wolbrom
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-12-12
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE) , Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-12-13
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Rzeszów , al. Gen. Leopolda Okulickiego 18
MIASTO
Rzeszów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-12-14
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Kraków , ul. Zawiła 56
MIASTO
Kraków
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-12-15
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Nowy Sącz , ul. Magazynowa 1
MIASTO
Nowy Sącz
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-12-15
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE) , Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-12-19
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-12-20
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-12-21
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE) , Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-04
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE) , Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-09
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE) , Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-10
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Łódź , ul. Duńska 3/5
MIASTO
Łódź
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-11
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Poznań , ul. Lutycka 11/5
MIASTO
Poznań
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-12
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Zielona Góra , ul. Zimna 1
MIASTO
Zielona Góra
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-16
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE) , Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-17
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Piotrków Trybunalski , al. 1 Maja 21
MIASTO
Piotrków Trybunalski
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-18
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Wrocław , ul. Długosza 41/47
MIASTO
Wrocław
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-19
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Gliwice , ul. Portowa 8b
MIASTO
Gliwice
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-25
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-26
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE) , Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-02-07
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Łódź , ul. Duńska 3/5
MIASTO
Łódź
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-02-08
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Sp. z o.o. , ul. Szczęśliwa 25
MIASTO
Gdańsk
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-02-09
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Sp. z o.o. Olsztyn , ul. Lubelska 45
MIASTO
Olsztyn
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-02-14
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
BASCO 2 , ul. Inwestorów 4
MIASTO
Mielec
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-02-15
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Katowice , ul. Leopolda 31
MIASTO
Katowice
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-02-16
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
MATEX Jelenia Góra , al. Jana Pawła II 15
MIASTO
Jelenia Góra
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-02-23
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Szczecin , ul. Pomorska 65
MIASTO
Szczecin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-03-06
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Kielce , ul. Transportowców 18
MIASTO
Kielce
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-03-07
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Opole , ul. Cygana 1
MIASTO
Opole
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-03-08
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Wrocław , ul. Długosza 41/47
MIASTO
Wrocław
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-03-09
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
Hotel Chata Karczowiska , Karczowiska 4
MIASTO
Karczowiska
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-03-21
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Gdańsk , ul. Trakt Św. Wojciecha 39
MIASTO
Gdańsk
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-03-22
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Toruń , ul. Polna 146 B
MIASTO
Toruń
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-03-27
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-04-04
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Rzeszów , al. Gen. Leopolda Okulickiego 18
MIASTO
Rzeszów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-04-05
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Kraków , ul. Zawiła 56
MIASTO
Kraków
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-04-10
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Płock , ul. Targowa 20A
MIASTO
Płock
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-04-11
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Piła , ul. Jana Styki 8
MIASTO
Piła
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-04-12
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Gorzów Wielkopolski , ul. Podmiejska 24
MIASTO
Gorzów Wielkopolski
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-04-17
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Łódź , ul. Duńska 3/5
MIASTO
Łódź
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-04-18
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Sp. z o.o. , ul. Szczęśliwa 25
MIASTO
Gdańsk
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-04-19
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
Bydgoszcz FEMAX , ul. Fordońska 75
MIASTO
Bydgoszcz
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-04-25
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-04-26
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-05-14
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-05-15
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Poznań , ul. Lutycka 11/5
MIASTO
Poznań
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-05-16
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Szczenin , ul. Pomorska 65
MIASTO
Szczecin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-05-17
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Koszalin , ul. Bowid 7
MIASTO
Koszalin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-05-22
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Tarnów , ul. Tuchowska 23
MIASTO
Tarnów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-05-23
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Częstochowa , ul. Bór 159/163
MIASTO
Częstochowa
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-05-24
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Wrocław , ul. Długosza 41/47
MIASTO
Wrocław
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-05-28
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-07
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Gdynia , ul. Hutnicza 18
MIASTO
Gdynia
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-08
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Sp. z o.o. Olsztyn , ul. Lubelska 45
MIASTO
Olsztyn
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-13
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
OMR STUDIO Monika Uliasz , ul. Lwowska 47
MIASTO
Rzeszów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-19
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Piotrków Trybunalski , al. 1 Maja 21
MIASTO
Piotrków Trybunalski
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-20
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Będzin , ul. Kościuszki 46-50
MIASTO
Będzin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-21
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Wałbrzych , ul. Topolowa 23A
MIASTO
Wałbrzych
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-26
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Ewelina Zalewska

Specjalista ds. uprawnień energetycznych

TEL. KOM. 519 683 256
Katarzyna Puła

Specjalista ds. szkoleń

TEL. KOM. 604 094 098

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06


lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń