Cel szkolenia

Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie:

 • wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • kompetencji społecznych polegających na zdolności kształtowania własnego rozwoju, zrozumieniu roli komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

 • posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
 • ma rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń elektroenergetycznych
 • potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne.

Program szkolenia

Uprawnienia elektryczne - G1
1

Unormowania prawne dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji

3

Zasady budowy i odbioru

4

Okresowa ocena stanu technicznego

5

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia i instalacje

6

Ochrona przeciwporażeniowa

7

Ochrona odgromowa i przepięciowa

8

Egzamin przed uprawnioną Komisją kwalifikacyjną

Świadectwa kwalifikacyjne

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną nr 702 przy Stowarzyszeniu Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce, w wyniku którego uczestnik otrzymuje „Świadectwa kwalifikacyjne” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru, zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zakres uprawnień – Grupa 1


Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu
  nie wyższym niż 1 kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń
  i instalacji wymienionych w pkt. 1-9
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie ma formę wykładów i organizowane jest cyklicznie na terenie całego kraju we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2021-12-09 Uprawnienia energetyczne FEMAX Gdańsk,
ul. Szczęśliwa 25
Gdańsk Ostatnie miejsca Zgłoś się
2021-12-10 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o. Sp.K,
ul. Lubelska 45
Olsztyn Ostatnie miejsca Zgłoś się
2021-12-16 Uprawnienia energetyczne TADMAR Rzeszów,
ul. Instalatorów 3
Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2021-12-17 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2021-12-21 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2021-12-21 Uprawnienia energetyczne Szkolenie Zdalne,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-11 Uprawnienia energetyczne TADMAR Kraków,
ul. Zawiła 56
Kraków Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-11 Uprawnienia energetyczne Szkolenie Zdalne,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-12 Uprawnienia energetyczne TADMAR Bełchatów,
ul. Czyżewskiego 52 k
Bełchatów Ostatnie miejsca Zgłoś się
2022-01-13 Uprawnienia energetyczne MATEX Jelenia Góra,
al. Jana Pawła II 15
Jelenia Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-14 Uprawnienia energetyczne MATEX Świdnica,
ul. Bystrzycka 13
Świdnica Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-19 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-20 Uprawnienia energetyczne TADMAR Płock,
ul. Targowa 20A
Płock Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-21 Uprawnienia energetyczne Bydgoszcz FEMAX,
ul. Fordońska 75
Bydgoszcz Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-25 Uprawnienia energetyczne Szkolenie Zdalne,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-01-28 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-02-02 Uprawnienia energetyczne TADMAR Kielce,
ul. Batalionów Chłopskich 82
Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2022-02-03 Uprawnienia energetyczne TADMAR Gliwice,
ul. Tarnogórska 215
Gliwice Wolne miejsca Zgłoś się
2022-02-04 Uprawnienia energetyczne OMR STUDIO Monika Uliasz,
ul. Lwowska 47
Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2022-02-09 Uprawnienia energetyczne TADMAR Łódź,
ul. Duńska 3/5
Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2022-02-10 Uprawnienia energetyczne FEMAX Gdańsk,
ul. Szczęśliwa 25
Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2022-02-11 Uprawnienia energetyczne TADMAR Toruń,
ul. Polna 146 B
Toruń Wolne miejsca Zgłoś się
2022-02-17 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2022-02-18 Uprawnienia energetyczne TADMAR Białystok,
ul. Przędzalniana 60
Białystok Wolne miejsca Zgłoś się
2022-02-25 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-02 Uprawnienia energetyczne TADMAR Piotrków Trybunalski,
al. 1 Maja 21
Piotrków Trybunalski Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-03 Uprawnienia energetyczne MATEX Zielona Góra,
al. Wojska Polskiego 49A
Zielona Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-04 Uprawnienia energetyczne TADMAR Szczecin,
ul. Pomorska 65
Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-09 Uprawnienia energetyczne TADMAR Rzeszów,
ul. Instalatorów 3
Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-10 Uprawnienia energetyczne TADMAR Wrocław,
ul. Długosza 41/47
Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-11 Uprawnienia energetyczne TADMAR Poznań,
ul. Lutycka 11/5
Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-16 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR Gdynia,
ul. Hutnicza 18
Gdynia Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-18 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o. Sp.K,
ul. Lubelska 45
Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2022-03-25 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2021-12-09
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Gdańsk , ul. Szczęśliwa 25
MIASTO
Gdańsk
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2021-12-10
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Sp. z o.o. Sp.K , ul. Lubelska 45
MIASTO
Olsztyn
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2021-12-16
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Rzeszów , ul. Instalatorów 3
MIASTO
Rzeszów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2021-12-17
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2021-12-21
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2021-12-21
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
Szkolenie Zdalne , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-11
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Kraków , ul. Zawiła 56
MIASTO
Kraków
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-11
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
Szkolenie Zdalne , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-12
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Bełchatów , ul. Czyżewskiego 52 k
MIASTO
Bełchatów
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-13
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
MATEX Jelenia Góra , al. Jana Pawła II 15
MIASTO
Jelenia Góra
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-14
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
MATEX Świdnica , ul. Bystrzycka 13
MIASTO
Świdnica
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-19
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-20
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Płock , ul. Targowa 20A
MIASTO
Płock
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-21
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
Bydgoszcz FEMAX , ul. Fordońska 75
MIASTO
Bydgoszcz
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-25
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
Szkolenie Zdalne , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-01-28
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-02
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Kielce , ul. Batalionów Chłopskich 82
MIASTO
Kielce
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-03
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Gliwice , ul. Tarnogórska 215
MIASTO
Gliwice
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-04
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
OMR STUDIO Monika Uliasz , ul. Lwowska 47
MIASTO
Rzeszów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-09
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Łódź , ul. Duńska 3/5
MIASTO
Łódź
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-10
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Gdańsk , ul. Szczęśliwa 25
MIASTO
Gdańsk
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-11
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Toruń , ul. Polna 146 B
MIASTO
Toruń
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-17
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-18
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Białystok , ul. Przędzalniana 60
MIASTO
Białystok
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-02-25
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-02
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Piotrków Trybunalski , al. 1 Maja 21
MIASTO
Piotrków Trybunalski
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-03
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
MATEX Zielona Góra , al. Wojska Polskiego 49A
MIASTO
Zielona Góra
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-04
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Szczecin , ul. Pomorska 65
MIASTO
Szczecin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-09
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Rzeszów , ul. Instalatorów 3
MIASTO
Rzeszów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-10
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Wrocław , ul. Długosza 41/47
MIASTO
Wrocław
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-11
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Poznań , ul. Lutycka 11/5
MIASTO
Poznań
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-16
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-17
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Gdynia , ul. Hutnicza 18
MIASTO
Gdynia
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-18
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Sp. z o.o. Sp.K , ul. Lubelska 45
MIASTO
Olsztyn
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2022-03-25
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Ewelina Szcześniak

Specjalista ds. uprawnień energetycznych

TEL. KOM. 519 683 256
Katarzyna Puła

Specjalista ds. szkoleń

TEL. KOM. 604 094 098