Cel szkolenia

Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie:

 • wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • kompetencji społecznych polegających na zdolności kształtowania własnego rozwoju, zrozumieniu roli komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

 • posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
 • ma rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń elektroenergetycznych
 • potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne.

Program szkolenia

Uprawnienia elektryczne - G1
1

Unormowania prawne dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji

3

Zasady budowy i odbioru

4

Okresowa ocena stanu technicznego

5

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia i instalacje

6

Ochrona przeciwporażeniowa

7

Ochrona odgromowa i przepięciowa

8

Egzamin przed uprawnioną Komisją kwalifikacyjną

Świadectwa kwalifikacyjne

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną nr 702 przy Stowarzyszeniu Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce, w wyniku którego uczestnik otrzymuje „Świadectwa kwalifikacyjne” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru, zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zakres uprawnień – Grupa 1


Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu
  nie wyższym niż 1 kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń
  i instalacji wymienionych w pkt. 1-9
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie ma formę wykładów i organizowane jest cyklicznie na terenie całego kraju we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2020-07-08 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Ostatnie miejsca Zgłoś się
2020-07-09 Uprawnienia energetyczne FEMAX Gdańsk,
ul. Szczęśliwa 25
Gdańsk Ostatnie miejsca Zgłoś się
2020-07-10 Uprawnienia energetyczne Szkolenie Zdalne,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2020-07-15 Uprawnienia energetyczne TADMAR Tarnów,
ul. Tuchowska 23
Tarnów Wolne miejsca Zgłoś się
2020-07-16 Uprawnienia energetyczne TADMAR Tychy,
ul. Przemysłowa 55
Tychy Ostatnie miejsca Zgłoś się
2020-07-17 Uprawnienia energetyczne MATEX Jelenia Góra,
al. Jana Pawła II 15
Jelenia Góra Ostatnie miejsca Zgłoś się
2020-07-23 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2020-07-24 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2020-08-05 Uprawnienia energetyczne TADMAR Rzeszów,
ul. Instalatorów 3
Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2020-08-06 Uprawnienia energetyczne TADMAR Gliwice,
ul. Tarnogórska 215
Gliwice Wolne miejsca Zgłoś się
2020-08-07 Uprawnienia energetyczne TADMAR Wrocław,
ul. Długosza 41/47
Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2020-08-19 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2020-08-20 Uprawnienia energetyczne TADMAR Gdynia,
ul. Hutnicza 18
Gdynia Wolne miejsca Zgłoś się
2020-08-21 Uprawnienia energetyczne Hotel FORT IV,
Bolesława Chrobrego 86
Toruń Wolne miejsca Zgłoś się
2020-08-28 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2020-09-03 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2020-09-04 Uprawnienia energetyczne FEMAX Gdańsk,
ul. Szczęśliwa 25
Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2020-09-05 Uprawnienia energetyczne Hotel Na Skarpie - Olsztyn,
ul. Gietkowska 6A
Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2020-09-09 Uprawnienia energetyczne TADMAR Piotrków Trybunalski,
al. 1 Maja 21
Piotrków Trybunalski Wolne miejsca Zgłoś się
2020-09-10 Uprawnienia energetyczne TADMAR Konin,
ul. Kleczewska 41
Konin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2020-09-11 Uprawnienia energetyczne TADMAR Szczecin,
ul. Pomorska 65
Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2020-09-16 Uprawnienia energetyczne TADMAR Kielce,
ul. Batalionów Chłopskich 82
Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2020-09-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR Opole,
ul. Cygana 1
Opole Ostatnie miejsca Zgłoś się
2020-09-18 Uprawnienia energetyczne MATEX Głogów,
ul. Elektryczna 5
Głogów Wolne miejsca Zgłoś się
2020-09-24 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2020-09-25 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-07 Uprawnienia energetyczne TADMAR Warszawa,
ul. Szyszkowa 43
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-08 Uprawnienia energetyczne TADMAR Poznań,
ul. Lutycka 11/5
Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-09 Uprawnienia energetyczne TADMAR Zielona Góra,
ul. Zimna 1
Zielona Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-14 Uprawnienia energetyczne BUDUS s.c. Ośrodek Szkolenia Operatorów,
al. Piłsudskiego 141
Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-15 Uprawnienia energetyczne TADMAR Bydgoszcz,
ul. Bronikowskiego 27/35
Bydgoszcz Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-16 Uprawnienia energetyczne TADMAR Gdańsk,
ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-21 Uprawnienia energetyczne BASCO Mielec,
ul. Inwestorów 4
Mielec Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-22 Uprawnienia energetyczne TADMAR Katowice,
ul. Leopolda 31
Katowice Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-23 Uprawnienia energetyczne MATEX Jelenia Góra,
al. Jana Pawła II 15
Jelenia Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-24 Uprawnienia energetyczne Hotel Chata Karczowiska,
Karczowiska 4
Karczowiska Ostatnie miejsca Zgłoś się
2020-10-28 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2020-10-29 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2020-11-04 Uprawnienia energetyczne TADMAR Kraków,
ul. Zawiła 56
Kraków Wolne miejsca Zgłoś się
2020-11-05 Uprawnienia energetyczne TADMAR Będzin,
ul. Kościuszki 46
Będzin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2020-11-06 Uprawnienia energetyczne TADMAR Wrocław,
ul. Długosza 41/47
Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2020-11-18 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2020-11-19 Uprawnienia energetyczne TADMAR Gdynia,
ul. Hutnicza 18
Gdynia Wolne miejsca Zgłoś się
2020-11-20 Uprawnienia energetyczne TADMAR Toruń,
ul. Polna 146 B
Toruń Wolne miejsca Zgłoś się
2020-11-24 Uprawnienia energetyczne BASCO Mielec,
ul. Inwestorów 4
Mielec Wolne miejsca Zgłoś się
2020-11-25 Uprawnienia energetyczne TADMAR Rzeszów,
ul. Instalatorów 3
Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2020-11-26 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2020-11-27 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2020-12-02 Uprawnienia energetyczne TADMAR Sieradz,
ul. Organizacji Katyń 11
Sieradz Wolne miejsca Zgłoś się
2020-12-03 Uprawnienia energetyczne TADMAR Poznań,
ul. Lutycka 11/5
Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2020-12-04 Uprawnienia energetyczne TADMAR Szczecin,
ul. Pomorska 65
Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2020-12-10 Uprawnienia energetyczne ELPRO Warszawa,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2020-12-11 Uprawnienia energetyczne FEMAX Gdańsk,
ul. Szczęśliwa 25
Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2020-12-12 Uprawnienia energetyczne Hotel KUR,
ul. Bałtycka 89
Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2020-12-15 Uprawnienia energetyczne TADMAR Kielce,
ul. Batalionów Chłopskich 82
Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2020-12-18 Uprawnienia energetyczne ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2020-07-08
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-07-09
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Gdańsk , ul. Szczęśliwa 25
MIASTO
Gdańsk
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-07-10
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
Szkolenie Zdalne , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-07-15
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Tarnów , ul. Tuchowska 23
MIASTO
Tarnów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-07-16
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Tychy , ul. Przemysłowa 55
MIASTO
Tychy
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-07-17
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
MATEX Jelenia Góra , al. Jana Pawła II 15
MIASTO
Jelenia Góra
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-07-23
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-07-24
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-08-05
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Rzeszów , ul. Instalatorów 3
MIASTO
Rzeszów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-08-06
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Gliwice , ul. Tarnogórska 215
MIASTO
Gliwice
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-08-07
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Wrocław , ul. Długosza 41/47
MIASTO
Wrocław
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-08-19
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-08-20
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Gdynia , ul. Hutnicza 18
MIASTO
Gdynia
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-08-21
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
Hotel FORT IV , Bolesława Chrobrego 86
MIASTO
Toruń
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-08-28
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-09-03
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-09-04
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Gdańsk , ul. Szczęśliwa 25
MIASTO
Gdańsk
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-09-05
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
Hotel Na Skarpie - Olsztyn , ul. Gietkowska 6A
MIASTO
Olsztyn
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-09-09
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Piotrków Trybunalski , al. 1 Maja 21
MIASTO
Piotrków Trybunalski
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-09-10
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Konin , ul. Kleczewska 41
MIASTO
Konin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-09-11
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Szczecin , ul. Pomorska 65
MIASTO
Szczecin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-09-16
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Kielce , ul. Batalionów Chłopskich 82
MIASTO
Kielce
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-09-17
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Opole , ul. Cygana 1
MIASTO
Opole
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-09-18
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
MATEX Głogów , ul. Elektryczna 5
MIASTO
Głogów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-09-24
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-09-25
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-07
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Warszawa , ul. Szyszkowa 43
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-08
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Poznań , ul. Lutycka 11/5
MIASTO
Poznań
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-09
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Zielona Góra , ul. Zimna 1
MIASTO
Zielona Góra
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-14
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
BUDUS s.c. Ośrodek Szkolenia Operatorów , al. Piłsudskiego 141
MIASTO
Łódź
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-15
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Bydgoszcz , ul. Bronikowskiego 27/35
MIASTO
Bydgoszcz
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-16
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Gdańsk , ul. Marynarki Polskiej 71
MIASTO
Gdańsk
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-21
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
BASCO Mielec , ul. Inwestorów 4
MIASTO
Mielec
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-22
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Katowice , ul. Leopolda 31
MIASTO
Katowice
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-23
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
MATEX Jelenia Góra , al. Jana Pawła II 15
MIASTO
Jelenia Góra
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-24
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
Hotel Chata Karczowiska , Karczowiska 4
MIASTO
Karczowiska
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-28
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-10-29
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-11-04
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Kraków , ul. Zawiła 56
MIASTO
Kraków
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-11-05
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Będzin , ul. Kościuszki 46
MIASTO
Będzin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-11-06
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Wrocław , ul. Długosza 41/47
MIASTO
Wrocław
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-11-18
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-11-19
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Gdynia , ul. Hutnicza 18
MIASTO
Gdynia
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-11-20
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Toruń , ul. Polna 146 B
MIASTO
Toruń
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-11-24
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
BASCO Mielec , ul. Inwestorów 4
MIASTO
Mielec
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-11-25
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Rzeszów , ul. Instalatorów 3
MIASTO
Rzeszów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-11-26
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-11-27
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-12-02
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Sieradz , ul. Organizacji Katyń 11
MIASTO
Sieradz
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-12-03
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Poznań , ul. Lutycka 11/5
MIASTO
Poznań
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-12-04
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Szczecin , ul. Pomorska 65
MIASTO
Szczecin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-12-10
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Warszawa , ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-12-11
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Gdańsk , ul. Szczęśliwa 25
MIASTO
Gdańsk
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-12-12
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
Hotel KUR , ul. Bałtycka 89
MIASTO
Olsztyn
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-12-15
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Kielce , ul. Batalionów Chłopskich 82
MIASTO
Kielce
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2020-12-18
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Ewelina Szcześniak

Specjalista ds. uprawnień energetycznych

TEL. KOM. 519 683 256