Cel szkolenia

Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie:

 • wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • kompetencji społecznych polegających na zdolności kształtowania własnego rozwoju, zrozumieniu roli komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

 • posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
 • ma rozeznanie w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń elektroenergetycznych
 • potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne.

Program szkolenia

Uprawnienia elektryczne - G1
1

Unormowania prawne dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji

3

Zasady budowy i odbioru

4

Okresowa ocena stanu technicznego

5

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia i instalacje

6

Ochrona przeciwporażeniowa

7

Ochrona odgromowa i przepięciowa

8

Egzamin przed uprawnioną Komisją kwalifikacyjną

Świadectwa kwalifikacyjne

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną nr 702 przy Stowarzyszeniu Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce, w wyniku którego uczestnik otrzymuje „Świadectwa kwalifikacyjne” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru, zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zakres uprawnień – Grupa 1


Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV
 4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV
 5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV
 6. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW
 7. urządzenia elektrotermiczne
 8. urządzenia do elektrolizy
 9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 10. elektryczna sieć trakcyjna
 11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW
 13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń
  i instalacji wymienionych w pkt. 1-12
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie ma formę wykładów i organizowane jest cyklicznie na terenie całego kraju we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2024-05-27 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Mińska 63A
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-05-28 Uprawnienia energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-04 Uprawnienia energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-05 Uprawnienia energetyczne TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-06 Uprawnienia energetyczne TADMAR,
ul. Hutnicza 18
Gdynia Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-07 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o.,
ul. Lubelska 45
Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-13 Uprawnienia energetyczne OMR STUDIO Monika Uliasz,
ul. Lwowska 47
Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-14 Uprawnienia energetyczne TADMAR,
ul. Zawiła 56
Kraków Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-18 Uprawnienia energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-19 Uprawnienia energetyczne TADMAR,
al. 1 Maja 21
Piotrków Trybunalski Wolne miejsca Zgłoś się
2024-06-20 Uprawnienia energetyczne TADMAR,
ul. Kościuszki 46-50
Będzin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-06-21 Uprawnienia energetyczne TADMAR,
ul. Topolowa 23A
Wałbrzych Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-06-26 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-02 Uprawnienia Energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-03 Uprawnienia energetyczne TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-04 Uprawnienia Energetyczne FEMAX Sp. z o.o.,
ul. Szczęśliwa 25
Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-05 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Polna 146 B
Toruń Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-09 Uprawnienia Energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-17 Uprawnienia Energetyczne BASCO 2,
ul. Inwestorów 4
Mielec Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-18 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Przemysłowa 55
Tychy Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-19 Uprawnienia Energetyczne MATEX Sp. z o.o.,
al. Jana Pawła II 15
Jelenia Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-23 Uprawnienia Energetyczne ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
ZDALNE - Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-25 Uprawnienia Energetyczne TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-26 Uprawnienia Energetyczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-07 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
UL. Zagnańska 69/C
Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-08 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Cygana 1
Opole Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-08-09 Uprawnienia Energetyczne MATEX Sp. z o.o.,
ul. Bystrzycka 13
Świdnica Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-21 Uprawnienia Energetyczne TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-22 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Kleczewska 41
Konin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-23 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Pomorska 65
Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-29 Uprawnienia Energetyczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-04 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Leopolda 31
Katowice Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-05 Uprawnienia Energetyczne MATEX Sp. z o.o.,
ul. Elektryczna 5
Głogów Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-06 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Zimna 1
Zielona Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-11 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Duńska 3/5
Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-12 Uprawnienia Energetyczne FEMAX Sp. z o.o.,
ul. Szczęśliwa 25
Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-13 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Bronikowskiego 27/35
Bydgoszcz Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-18 Uprawnienia Energetyczne OMR STUDIO Monika Uliasz,
ul. Lwowska 47
Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-19 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Zawiła 56
Kraków Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-20 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Okrzei 2
Leszno Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-26 Uprawnienia Energetyczne TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-27 Uprawnienia Energetyczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-02 Uprawnienia Energetyczne TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-03 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Lutycka 11/5
Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-04 Uprawnienia Energetyczne TADMAR,
ul. Pomorska 65
Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-11-14 Uprawnienia Energetyczne BASCO 2,
ul. Inwestorów 4
Mielec Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2024-05-27
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Mińska 63A
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-05-28
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-04
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-05
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-06
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Hutnicza 18
MIASTO
Gdynia
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-07
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Sp. z o.o.,
ul. Lubelska 45
MIASTO
Olsztyn
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-13
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
OMR STUDIO Monika Uliasz,
ul. Lwowska 47
MIASTO
Rzeszów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-14
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Zawiła 56
MIASTO
Kraków
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-18
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-19
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
al. 1 Maja 21
MIASTO
Piotrków Trybunalski
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-20
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Kościuszki 46-50
MIASTO
Będzin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-21
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Topolowa 23A
MIASTO
Wałbrzych
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-26
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-02
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-03
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-04
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Sp. z o.o.,
ul. Szczęśliwa 25
MIASTO
Gdańsk
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-05
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Polna 146 B
MIASTO
Toruń
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-09
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-17
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
BASCO 2,
ul. Inwestorów 4
MIASTO
Mielec
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-18
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Przemysłowa 55
MIASTO
Tychy
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-19
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
MATEX Sp. z o.o.,
al. Jana Pawła II 15
MIASTO
Jelenia Góra
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-23
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
ONLINE (ZDALNIE),
Szkolenie i egzamin
MIASTO
ZDALNE - Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-25
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-26
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-07
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
UL. Zagnańska 69/C
MIASTO
Kielce
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-08
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Cygana 1
MIASTO
Opole
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-09
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
MATEX Sp. z o.o.,
ul. Bystrzycka 13
MIASTO
Świdnica
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-21
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-22
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Kleczewska 41
MIASTO
Konin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-23
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Pomorska 65
MIASTO
Szczecin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-29
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-04
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Leopolda 31
MIASTO
Katowice
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-05
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
MATEX Sp. z o.o.,
ul. Elektryczna 5
MIASTO
Głogów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-06
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Zimna 1
MIASTO
Zielona Góra
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-11
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Duńska 3/5
MIASTO
Łódź
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-12
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
FEMAX Sp. z o.o.,
ul. Szczęśliwa 25
MIASTO
Gdańsk
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-13
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Bronikowskiego 27/35
MIASTO
Bydgoszcz
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-18
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
OMR STUDIO Monika Uliasz,
ul. Lwowska 47
MIASTO
Rzeszów
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-19
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Zawiła 56
MIASTO
Kraków
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-20
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Okrzei 2
MIASTO
Leszno
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-26
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-27
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-10-02
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR Warszawa,
al. Jerozolimskie 204
MIASTO
Warszawa
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-10-03
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Lutycka 11/5
MIASTO
Poznań
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-10-04
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
TADMAR,
ul. Pomorska 65
MIASTO
Szczecin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-11-14
RODZAJ SZKOLENIA
Uprawnienia Energetyczne
MIEJSCE
BASCO 2,
ul. Inwestorów 4
MIASTO
Mielec
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Ewelina Zalewska

Specjalista ds. uprawnień energetycznych

TEL. KOM. 519 683 256
Katarzyna Puła

Specjalista ds. szkoleń

TEL. KOM. 604 094 098

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń