Cel szkolenia

Polega na realizowaniu materiału wchodzącego w zakres programów dwóch poziomów, tj. podstawowego i zaawansowanego w ramach jednego szkolenia, obejmującego 42 godziny lekcyjne. Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z obsługą interfejsu programu Autodesk Inventor, a także z zakresem umiejętności z poziomu zaawansowanego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi programu Inventor
  • umie biegle projektować, tworzyć części i zespoły parametryczne
  • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu parametryzacji, adaptacyjności, zautomatyzowania powtarzalnych czynności, modyfikacji standardowych bibliotek, tworzenia własnych szablonów, tabel, ramek, arkuszy rysunkowych
  • potrafi przystosować program Inventor do swoich indywidualnych potrzeb w celu maksymalnego podniesienia wydajności i wygody pracy

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać środowisko oprogramowania Inventor od podstaw aż do zaawansowanych funkcji i usprawnić swoją pracę, korzystając ze wszystkich możliwości programu. Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany
CZAS SZKOLENIA 42h
1 6 h

Operacje tworzenia i modyfikacji brył

Wprowadzenie do pracy w programie Autodesk Inventor. Tworzenie szkiców 2D, więzy geometryczne i wymiarowe. Tworzenie elementów bryłowych poprzez operację wyciągnięcia i obrotu profili. Elementy konstrukcyjne. Wyciągnięcia złożone, przeciągnięcia. Operacji modyfikacji części.
2 6 h

Modelowanie złożeń

Wstawianie komponentów i elementów znormalizowanych do złożeń. Wiązania i połączenia. Tworzenie części w kontekście zespołu. Sterowanie wiązaniami, analiza kolizji.
3 6 h

Dokumentacja rysunkowa

Ustawienia arkusza, tworzenie widoków. Rzutowanie, przekroje, szczegóły, wyrwania. Opis rysunku, nanoszenie wymiarów. Tworzenie numerowania pozycji oraz listy części.
4 6 h

Konstrukcje blachowe i spawane

Style konstrukcji blachowej, funkcje modułu konstrukcji blachowych, rozwinięcia. Konstrukcje spawane, przygotowanie do spawania, nakładanie spoin, obróbka po spawaniu. Dokumentacja konstrukcji spawanej.
5 6 h

Zaawansowane techniki w modelowaniu części

Tworzenie szkicu 3D, Szkice 3D przez zrzutowanie na powierzchnię, szkice 3D na przecięciu powierzchni. Komponenty pochodne. Części wielobryłowe.
6 6 h

Tworzenie i edycja części parametrycznych

Części iFeature, iPart, iAssembly. Wstawianie inteligentnych wiązań iMate. Parametryzacja części poprzez Excel, Części adaptacyjne.
7 6 h

Projekt zespołu mechanicznego

Kreatory elementów znormalizowanych: łożysk, wałów, przekładni. Połączenia śrubowe. Generator ram, analiza ramy. Egzamin sprawdzający wiedzę i nabyte umiejętności.

Zaświadczenia

Kurs Autodesk Inventor – poziom podstawowy i zaawansowany zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu szkolenia.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.). Ponadto uczestnicy kursu otrzymują rodzaje certyfikatów AUTODESK Inventor Essentials oraz Inventor Advanced, potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie projektowania oprogramowania Autodesk. Certyfikaty te mają jednolity format we wszystkich Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk na całym świecie.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie organizowane jest w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk w formie warsztatów komputerowych.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2024-06-19 Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-24 Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-21 Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-18 Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-23 Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-11-20 Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-12-18 Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2024-06-19
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-24
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-21
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-18
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-10-23
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-11-20
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-12-18
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Inventor - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń