Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania zasobów aplikacji Robot Structural Analysis. Szkolenie pozwoli na zapoznanie uczestnika z mechanizmem zarówno tworzenia, jak i edycji podstawowych konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych oraz zaznajomienie z poleceniami umożliwiającymi przeprowadzenie analizy wyników, jak i wymiarowania elementów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu Robot Structural Analysis
  • samodzielnie umie modelować konstrukcję, prowadzić obliczenia wytrzymałościowe wg. Eurokodów i innych norm konstrukcyjnych
  • potrafi przeprowadzać dla odpowiedniego modułu projektowania analizę statyczną oraz wymiarować zarówno pojedyncze elementy, jak i całe zespoły
  • umie przystosować program Robot Structural Analysis do swoich indywidualnych potrzeb w celu maksymalnego podniesienia wydajności i wygody pracy

 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Autodesk Robot Structural Analysis. Skierowane do projektantów z branży konstrukcji budowlanych, mostowych. Wymagana jest znajomość obsługi komputera (systemu Windows). Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

Autodesk Robot Structural Analysis
CZAS SZKOLENIA 24h
1 5 h

Zapoznanie z interfejsem programu Robot

Podstawowe moduły programu, układ okien, konfiguracja programu, podstawowe operacje, rama płaska – definiowanie geometrii i obciążeń, belka żelbetowa – definiowanie geometrii i obciążeń, przypisanie profili i materiałów.
2 5 h

Układ prętowy – rama plaska z kratownicą

Definicja geometrii, określenie dokładnych współczynników, definicja obciążeń, obliczenia, weryfikacja profili, wymiarowanie z użyciem grup prętów, prezentacja wyników.
3 5 h

Wymiarowanie konstrukcji stalowych

Projektowanie, kombinacje obciążeń klimatycznych, definicja geometrii, współczynnik długości wyboczeniowych, strefy obciążeń klimatycznych, obliczenia, weryfikacja profili, wymiarowanie, dokumentacja techniczna.
4 5 h

Konstrukcja powłokowo-prętowa

Definicja geometrii, charakterystyka płyt, obciążenia liniowe i powierzchniowe, parametry siatkowania i zbrojenia, obliczenie sił wewnętrznych zbrojenia, prezentacja wyników.
5 4 h

Przestrzenna konstrukcja żelbetowa

Definicja geometrii, współczynnik długości wyboczeniowych, przyłożenie obciążeń i określenie kombinacji, wymiarowanie zbrojenia i fundamentów, prezentacja wyników, egzamin sprawdzający wiedzę i nabyte umiejętności.

Zaświadczenia

Kurs Autodesk Robot Structural Analysis zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu szkolenia.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.). Ponadto uczestnicy kursu otrzymują międzynarodowe certyfikaty Autodesk Robot Structural Analysis, potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie projektowania oprogramowania Autodesk. Certyfikaty te mają jednolity format we wszystkich Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk na całym świecie.

 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Informacje dodatkowe

Szkolenie organizowane jest w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk w formie warsztatów komputerowych.

Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń