O firmie ELPRO

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. to firma działająca od 2003 roku, która oferuje szereg specjalistycznych szkoleń oraz usług dla branży energetycznej, budowlanej i architektonicznej.

Dewizą Firmy jest podnoszenie poziomu tzw. „kultury technicznej” i wiedzy „formalno-prawnej” w energetyce i budownictwie. Dlatego od 20 lat ELPRO Sp. z o.o. realizuje specjalistyczne szkolenia oraz świadczy szereg usług technicznych na terenie całej Polski. Łączy w swych szeregach blisko 20-tu wysoko wykwalifikowanych pracowników z szeroką wiedzą i doświadczeniem praktycznym, w tym wykładowców uczelni wyższych, będących ekspertami w swej dziedzinie.

W LICZBACH

Historia ELPRO

Poznaj naszą historię
2003
Rozpoczęcie działalności
2005
Współpraca z FEMAX i MATEX
2007
Współpraca z TADMAR
2009
Zmiana adresu siedziby firmy
2010
Uzyskanie statusu Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk
2011
Powstanie Oddziału w Warszawie
2012
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
2013
Uzyskanie statusu Partnera VCC i Akademii Edukacyjnej VCC
2014
Założenie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
2015
Uzyskanie Akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego
2016
Poszerzenie Akredytacji Kuratora Oświaty na wszystkie szkolenia
2018
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
2019
Nowa szata graficzna Spółki
2020
Rozszerzenie oferty firmy o zdalną formę szkoleń
2021
18-lecie ELPRO Sp. z o.o.
2022
Akredytacja UDT w zakresie F-Gazy
2003
W kwietniu 2003 r. Spółka dokonała rejestracji swojej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Głównym obszarem działania firmy jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń branżowych
Organizacja zaplecza biurowego oraz uregulowanie wszelkich kwestii formalnych związanych z założeniem Spółki
Nawiązanie współpracy z wiodącymi firmami z branży energetycznej i budowlanej

Idea CSR i certyfikowana jakość ISO

ISO 9001:2015

ELPRO Sp. z o.o. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015, obejmujący specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze dla branży budowlanej, projektowanie obiektów budowlanych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych oraz audyty efektywności energetycznej, doradztwo i ekspertyzy techniczne

Idea CSR – Corporate Social Responsibility

CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu, zgodnie z definicją zawartą w normie PN-ISO 26000, jest to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i jest spójne z międzynarodowymi normami postępowania

Kadra trenerska

Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego organizowanych przez firmę ELPRO Sp. z o.o. szkoleń, są przede wszystkim kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry trenerskiej. Firma inwestuje w największy kapitał jakim są ludzie. W związku z tym do prowadzenia zajęć zatrudnia wyłącznie osoby o doświadczeniu dydaktycznym, wiedzy teoretycznej oraz umiejętnościach praktycznych potwierdzonych licznymi certyfikatami, dyplomami i uprawnieniami. Naszych Trenerów cechuje zdolność do łączenia teorii z praktyką poprzez przedstawianie złożonych zagadnień w prosty i logiczny sposób. Profesjonalna kadra dydaktyczna stanowi jednocześnie wizytówkę Firmy i fundament jej działalności.

Usługi

Świadczymy dodatkowe usługi

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń