Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi charakterystyki energetycznej budynków oraz poznanie z funkcjonalnością i obsługą programu ArCADia TERMOCAD, wykorzystywanego do sporządzania charakterystyk, świadectw i audytów energetycznych budynków.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

  • posiada wiedzę z podstaw prawnych dotyczących oceny energetycznej budynków
  • zna podstawy obsługi programu ArCADia TERMOCAD i potrafi dokonać kompleksowych obliczeń cieplnych budynku
  • umie wykorzystać program ArCADia TERMOCAD w celu sporządzenia samodzielnie charakterystyki, świadectw i audytów energetycznych budynków
  • potrafi przystosować program ArCADia TERMOCAD do swoich indywidualnych potrzeb w celu maksymalnego podniesienia wydajności i wygody pracy

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi charakterystyki energetycznej budynków oraz poznać funkcjonalność i obsługę programu ArCADia TERMOCAD. Skierowane do projektantów, kosztorysantów, architektów, inżynierów. Wymagana jest znajomość obsługi komputera (systemu Windows). Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

Ocena Energetyczna Budynków
CZAS SZKOLENIA 30h
1 6 h

Podstawy prawne oceny energetycznej budynków

Ustawy i rozporządzenia związane z oceną energetyczną, Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej, Ustawa prawo budowlane, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
2 6 h

Przegrody budowlane

Metody definiowania przegród budowlanych, przegrody jednorodne i niejednorodne, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, podłoga i ściana na gruncie, stropy zewnętrzne i wewnętrzne, dachy, stolarka okienna i drzwiowa
3 6 h

Strefy cieplne i strefy chłodu

Zasady podziału pomieszczeń na strefy, strefy ogrzewane i strefy nieogrzewane, straty ciepła przez przenikanie, grunt, wentylację, zyski od przegród, ludzi, oświetlenia, urządzeń
4 6 h

Ocena systemu ogrzewania, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji

Ocena stanu elementów systemu grzewczego, i systemu zaopatrzenia w wodę, ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł, systemy oświetlenia dziennego, możliwości sterowania systemem oświetleniowym, zmniejszanie zużycia energii na oświetlenie, wentylacja grawitacyjna, hybrydowa, mechaniczna, systemy klimatyzacji, odzysk ciepła
5 6 h

Analiza ekonomiczna i środowiskowa zaopatrzenia budynku w energię

System konwencjonalny, rozwiązania alternatywne, analiza rozwiązań, przygotowanie świadectw energetycznych do wydruku, eksport do Centralnego Rejestru Charakterystyk, egzamin sprawdzający wiedzę i nabyte umiejętności

Kurs ArCADia TERMOCAD zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu szkolenia.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie organizowane jest w formie warsztatów komputerowych.

Więcej informacji o Ocenie energetycznej budynków i Audytach energetycznych znajdziecie Państwo w zakładce USŁUGI.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2024-06-20 Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-19 Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-12-12 Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2024-06-20
RODZAJ SZKOLENIA
Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-19
RODZAJ SZKOLENIA
Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-12-12
RODZAJ SZKOLENIA
Ocena energetyczna - ArCADia TERMOCAD
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń