Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi i zaawansowanymi poleceniami i funkcjami programu AutoCAD. Kompleksowe poznanie środowiska CAD od podstaw aż do zaawansowanych funkcji umożliwi uczestnikowi sprawne wykonywanie złożonych rysunków w wersji 2D.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi programu, dotyczącą konfiguracji, tworzenia i edycji rysunków płaskich
    i w wersji 2D
  • umie sprawnie wykonywać złożone rysunki w wersji 2D
  • potrafi przystosować program AutoCAD do swoich indywidualnych potrzeb, w celu maksymalnego podniesienia wydajności i wygody pracy

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają pracę z programem AutoCAD, ewentualnie miały już kontakt z programem, ale w niewystarczającym zakresie. Polega na realizowaniu materiału wchodzącego w zakres programów dwóch poziomów, tj. podstawowego i zaawansowanego w ramach jednego, obejmujący 42 godziny lekcyjne szkolenia. Program zajęć przewiduje poznanie środowiska CAD od podstaw aż do zaawansowanych funkcji  umożliwiających  sprawne wykonywanie złożonych rysunków w wersji 2D.

Program szkolenia

Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany
CZAS SZKOLENIA 42h
1 6 h

Pierwsze kroki w obsłudze programu AutoCAD

Omówienie środowiska i trybów pracy programu, sposoby określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni, podstawowe funkcje paska „rysuj”, tryby lokalizacji względem obiektów, polecenia edycyjne
2 6 h

Tworzenie bloków i szablonów

Tworzenie i edycja bloków, nadawanie i zmiana atrybutów, definiowanie lokalnych układów współrzędnych
3 6 h

Wymiarowanie

Wymiarowanie obiektów, tworzenie nowych stylów tekstu i tabeli, praca w obszarze modelu i układów, tworzenie szablonów do wydruku
4 6 h

Parametry i operacje na blokach

Nadawanie parametrów utworzonych blokom, przyporządkowanie operacji do określonych parametrów, łączenie operacji na jednym obiekcie rysunkowym, podstawy rysowania przestrzennego, przekształcanie obiektów 2D w bryły, podstawowe funkcje edycyjne w układzie 3D
5 6 h

Tworzenie obiektów z wykorzystaniem poleceń edycji zaawansowanej

Wykorzystanie polilinii do tworzenia obiektów, kreskowanie obiektów, praca z obszarem tekstu, praca z tabelami, tworzenie zestawienia obiektów z wykorzystaniem programu Excel, zasady korzystania i tworzenie filtru, wymiarowanie zaawansowane
6 6 h

Bloki dynamiczne

Dodawanie parametrów i wykonywanie operacji na blokach, rozciąganie, skalowanie, obracanie, tryb szyk i widoczność, tworzenie bloków dynamicznych, operacje łańcuchowe na blokach
7 6 h

Personalizacja

Modyfikowanie menu programu AutoCAD, modyfikowanie i tworzenie pasków narzędzi, dodawanie własnych przycisków i poleceń, modyfikacja nazewnictwa poleceń, praca z obszarem papieru, przygotowywanie rysunku do wydruku, egzamin sprawdzający wiedzę i nabyte umiejętności

Zaświadczenia

Kurs Autodesk AutoCAD – poziom podstawowy i zaawansowany zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu szkolenia.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.). Ponadto uczestnicy kursu otrzymują międzynarodowe certyfikaty Autodesk AutoCAD, potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie projektowania oprogramowania Autodesk. Certyfikaty te mają jednolity format we wszystkich Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk na całym świecie.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Informacje dodatkowe

Szkolenie organizowane jest w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk w formie warsztatów komputerowych. Pełen harmonogram zajęć ustalany jest na pierwszych zajęciach wspólnie z prowadzącym, zazwyczaj szkolenia odbywają się co 2-3 dzień po godzinie 16:00, jest też możliwość umawiania się na weekendy oraz wykreślenia terminów spornych.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2024-08-06 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-03 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-08 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-11-05 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-12-03 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2024-08-06
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-03
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-10-08
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-11-05
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-12-03
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy i zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń