Cel szkolenia

Celem szkolenia jest ugruntowanie znajomości tworzenia rysunków płaskich i zapoznanie z poleceniami edycji zaawansowanej. Omówienie zasad przystosowania programu AutoCAD do indywidualnych potrzeb użytkownika i współpracy z innymi programami w celu podniesienia wydajności i wygody pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

  • posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi programu AutoCAD
  • umie samodzielnie tworzyć rysunki płaskie, wykorzystując polecenia edycji zaawansowanej
  • potrafi zarządzać odnośnikami zewnętrznymi, pracować w przestrzeni modelu i papieru, dokonywać wydruków oraz dostosowywać menu do własnych potrzeb

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które miały już kontakt z programem i posiadają podstawowe umiejętności w pracy z programem AutoCAD, np. w ramach szkolenia AutoCAD poziom podstawowy. Wymagana jest znajomość obsługi komputera (systemu Windows). Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
CZAS SZKOLENIA 24h
1 5 h

Polecenia edycji zaawansowanej

Edytor tekstu wielowierszowego, tworzenie zestawienia obiektów z wykorzystaniem funkcjonalności programu Excel, zasady korzystania i tworzenie filtru, kalkulator geometryczny – jego wykorzystanie i funkcje, menadżer rodzajów linii i rysowanie obiektów z wykorzystaniem multilinii, wymiarowanie zaawansowane
2 5 h

Bloki dynamiczne

Dodawanie parametrów i wykonywanie operacji na blokach: rozciąganie, skalowanie, obracanie, odwracanie, szyk, widoczność, tworzenie bloków dynamicznych, operacje łańcuchowe na blokach
3 5 h

Personalizacja

Modyfikowanie menu programu AutoCAD, modyfikacja nazewnictwa poleceń, praca z obszarem papieru
4 5 h

Rysunek izometryczny

Tworzenie, wymiarowanie i kreskowanie rysunków izometrycznych, tworzenie widoków wektorowych do prezentacji, tworzenie animacji złożonych z wielu widoków
5 4 h

Obsługa plików rastrowych

Praca z plikami rastrowymi, dołączanie i odłączanie rastrów od rysunku, przygotowanie rastra jako podkład rysunku wektorowego, modyfikacja kolejności wyświetlania obiektów wektorowych i rastrowych, egzamin sprawdzający wiedzę i nabyte umiejętności

Zaświadczenia

Kurs Autodesk AutoCAD – poziom zaawansowany zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu szkolenia.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.). Ponadto uczestnicy kursu otrzymują międzynarodowe certyfikaty Autodesk AutoCAD, potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie projektowania oprogramowania Autodesk. Certyfikaty te mają jednolity format we wszystkich Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk na całym świecie.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Informacje dodatkowe

Szkolenie organizowane jest w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk w formie warsztatów komputerowych.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2024-06-05 Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-10 Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-07 Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-04 Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-09 Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-11-06 Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-12-04 Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2024-06-05
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-10
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-07
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-04
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-10-09
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-11-06
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-12-04
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom zaawansowany
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń