Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i pogłębienie wiedzy uczestnika w zakresie tworzenia rysunków trójwymiarowych oraz nabycie umiejętności tworzenia obiektów przestrzennych. W trakcie nauki uczestnik zapozna się z mechanizmami poruszania się w przestrzeni i zdobędzie umiejętności pozwalające na tworzenie realistycznych scen 3D.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

  • posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi programu AutoCAD, dotyczącą tworzenia rysunków trójwymiarowych wykorzystując modelowanie powierzchniowe i bryłowe
  • umie samodzielnie tworzyć realistyczne sceny trójwymiarowe poprzez pokrywanie ich materiałami i teksturami, manipulować światłem, wykonywać rendering projektów
  • potrafi przystosować program AutoCAD do swoich indywidualnych potrzeb, w celu maksymalnego podniesienia wydajności i wygody pracy

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób sprawnie poruszających się w obszarze 2D, zainteresowanych pogłębieniem uzyskanej wcześniej wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia rysunków trójwymiarowych wykorzystując modelowanie powierzchniowe i bryłowe. Wymagana jest znajomość obsługi komputera (systemu Windows). Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D

Program szkolenia
CZAS SZKOLENIA 24h
1 5 h

Wstęp do modelowania 3D

Podstawy rysowania przestrzennego, poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej, sposoby określania współrzędnych 3D w przestrzeni, praca z lokalnym i globalnym układem współrzędnych, GIZMO, tworzenie widoków przestrzennych i planarnych
2 5 h

Modyfikacja i edycja obiektów

Rysowanie brył elementarnych, modelowanie bryłowe, tworzenie prymitywów i brył złożonych, transformacja obiektów 2D na bryły, wyciąganie proste i złożone, przekręcanie i przesuwanie brył, suma, różnica i iloczyn brył, ucinanie brył – funkcja płat
3 5 h

Modelowanie 3D – siatki, edycja brył, tworzenie bloków

Siatka przekręcona, siatka walcowa, siatka prostokreślna, siatka krawędziowa, funkcje edycji obiektów 3D i ich wykorzystanie, tworzenie bloku 3D
4 5 h

Światła, kamery

Tworzenie nowych materiałów, aranżacja wnętrza, ukrywanie krawędzi niewidocznych, dodawanie i nakładanie tekstur, praca ze źródłami światła, renderowanie realistycznych scen, publikacja wyrenderowanych scen
5 4 h

Wizualizacja obiektów

Wizualizacja obiektu, montaż kamer, tworzenie filmu)przypomnienie zaawansowanych funkcji i opcji 3D programu AutoCAD, egzamin sprawdzający wiedzę i nabyte umiejętności

Zaświadczenia

Kurs Autodesk AutoCAD – modelowanie 3D zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu szkolenia.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.). Ponadto uczestnicy kursu otrzymują międzynarodowe certyfikaty Autodesk AutoCAD, potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie projektowania oprogramowania Autodesk. Certyfikaty te mają jednolity format we wszystkich Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk na całym świecie

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Informacje dodatkowe

Szkolenie organizowane jest w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk w formie warsztatów komputerowych. Pełen harmonogram zajęć ustalany jest na pierwszych zajęciach wspólnie z prowadzącym, zazwyczaj szkolenia odbywają się co 2-3 dzień po godzinie 16:00, jest też możliwość umawiania się na weekendy oraz wykreślenia terminów spornych.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2024-06-12 Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-17 Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-14 Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-11 Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-16 Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-11-13 Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-12-11 Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2024-06-12
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-17
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-14
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-11
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-10-16
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-11-13
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-12-11
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - modelowanie 3D
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń