Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika ze środowiskiem Revit od podstaw aż do zaawansowanych funkcji programu. Uczestnik w trakcie szkolenia pozyska wiedzę, umiejętności oraz dodatkowe narzędzie pracy do wdrożenia idei projektowania zrównoważonego w technologii BIM. Szkolenie pozwoli uczestnikowi na sprawniejsze wykonywanie modelowania informacji
o budynku oraz umożliwi koordynację między poszczególnymi branżami.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi programu Revit
  • umie samodzielnie zaprojektować obiekt z zakresu architektury wykorzystując zaawansowane techniki edycji obiektów, modelowania i wizualizacji
  • potrafi wykorzystać podstawowe obiekty programu, które są wykorzystywane w prawie każdym projekcie, takie jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody
  • potrafi przystosować program Revit do swoich indywidualnych potrzeb w celu maksymalnego podniesienia wydajności i wygody pracy

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Revit. Skierowane dla architektów oraz projektantów z branży budowlanej, którzy wykorzystują technologię BIM w pracy zawodowej. Wymagana jest znajomość obsługi komputera (systemu Windows). Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

Autodesk Revit
CZAS SZKOLENIA 30h
1 6 h

Zapoznanie z technologią BIM oraz interfejsem programu

Podstawy technologii BIM, wprowadzenie do aplikacji, podział elementów modelu, omówienie interfejsu programu, ustawienie i personalizacja programu, wybór jednostek projektowych i analitycznych, podstawowe skróty klawiaturowe.
2 6 h

Tworzenie modelu budynku, praca z terenem i obiektami podrzędnymi

Elementy odniesienia, ściany fundamentowe, ławy, płyty konstrukcyjne, rodziny systemowe, stropy konstrukcyjne i architektoniczne, tworzenie ścian, okien, drzwi, dachu, schodów, budowa modelu terenu, wstawianie komponentów.
3 6 h

Wizualizacja modelu, dokumentacja projektu

Widok przekroju, elewacje wewnętrzne, widok perspektywiczny, rendering widoków 3D, edycja i widoczność elementów, tworzenie zestawień i arkuszy, dodawanie i edycja rewizji, eksport arkuszy, widoków i bryły.
4 6 h

Współpraca branżowa

Współpraca aplikacji, wybór projektu do współdzielenia, model centralny, kopie lokalne, żądania edycji, konfigurowanie i wypożyczanie zadań, dodatek Work Sharing Monitor, edycja elementów projektu, porzucanie zadań.
5 6 h

Modelowanie rodzin

Typy rodzin, szablon rodziny wczytywanej, tworzenie elementów i płaszczyzn odniesienia, modelowanie elementów rodziny, nadawanie parametrów rodziny, testowanie rodziny w projekcie, zapisywanie i eksport rodziny, egzamin sprawdzający wiedzę i nabyte umiejętności.

Zaświadczenia

Kurs Autodesk Revit zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu szkolenia.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.). Ponadto uczestnicy kursu otrzymują międzynarodowe certyfikaty Autodesk Revit, potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie projektowania oprogramowania Autodesk. Certyfikaty te mają jednolity format we wszystkich Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk na całym świecie.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Informacje dodatkowe

Szkolenie organizowane jest w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk w formie warsztatów komputerowych.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2024-06-28 Autodesk Revit ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-12 Autodesk Revit ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-17 Autodesk Revit ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-11-14 Autodesk Revit ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-12-05 Autodesk Revit ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2024-06-28
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Revit
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-12
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Revit
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-10-17
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Revit
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-11-14
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Revit
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-12-05
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk Revit
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń