Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu montażu i instalacji systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • ma uporządkowana wiedzę z zakresu podstaw działania ogniw fotowoltaicznych
  • zna teoretyczne i praktyczne aspekty budowy i zasady działania systemów fotowoltaicznych
  • posiada umiejętność w zakresie samodzielnego montażu i instalacji systemów fotowoltaicznych

Grupa docelowa

Szkolenia skierowane są do osób, które:

  • posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych
  • chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż lub sprzedaż instalacji fotowoltaicznych
  • chcą poszerzyć wiedzę z zakresu fotowoltaiki
  • chcą zostać autoryzowanymi monterami paneli fotowoltaicznych

Certyfikowany Instalator Systemów Fotowoltaicznych (PV)

Program szkolenia
CZAS SZKOLENIA 24h
1 8 h

Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii. Budowa i zasada działania systemów fotowoltaicznych.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii, ustawy i rozporządzenia związane z OZE, korzyści ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wpływ OZE na środowisko, mechanizmy wsparcia OZE. Konwersja energii słonecznej na elektryczną, budowa i zasada działania ogniwa PV, typy ogniw PV, charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa, wpływ różnych czynników na sprawność konwersji, budowa i typy modułów fotowoltaicznych, metody magazynowania energii.
2 8 h

Projektowanie systemów. Instalowanie systemów.

Dobór modułów PV, baterii akumulatorów, przewodów elektrycznych, obliczenia, systemy wspomagania przy projektowaniu instalacji PV, źródła danych do projektowania systemów PV. Ustalenie harmonogramu prac, rozmieszczenie i montaż systemów mocowania, prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania, montaż modułów, montaż zabezpieczeń.
3 8 h

Uruchamianie systemu PV. Konserwacja i serwisowanie.

Inspekcja instalacji, testowanie modułów, szeregów, zabezpieczeń systemu, testowanie inwertera. Czynności okresowe wykonywane podczas przeglądu, diagnozowanie i usuwanie usterek w systemie PV, wnioski do zakładu energetycznego, strona formalna inwestycji w fotowoltaikę, procesy inwestycyjne w zakresie fotowoltaiki, egzamin.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego

Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. 2020 poz. 348) oraz Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2015 poz. 478) .

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie organizowane jest w Laboratorium OZE, które wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, spełniającego wymagania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2024-05-07 OZE - Systemy fotowoltaiczne Bison Energy,
Trojany 64E
Dąbrówka Brak wolnych miejsc
2024-05-08 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-06-05 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-07-10 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-07 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-04 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-09 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-11-06 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-12-04 OZE - Systemy fotowoltaiczne ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2024-05-07
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
Bison Energy,
Trojany 64E
MIASTO
Dąbrówka
DOSTĘPNOŚĆ
Brak wolnych miejsc
TERMIN
2024-05-08
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-06-05
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-10
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-07
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-04
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-10-09
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-11-06
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-12-04
RODZAJ SZKOLENIA
OZE - Systemy fotowoltaiczne
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń