Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z najważniejszymi możliwościami i funkcjami programu 3ds Max. Szkolenie stanowi wprowadzenie do grafiki 3D i jest przygotowaniem uczestnika do samodzielnej pracy w środowisku grafiki trójwymiarowej i animacji. W trakcie nauki uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu konfiguracji i podstawowych narzędzi programu 3ds Max, pozna funkcje programu dotyczące modelowania brył, nakładania materiałów, oświetlenia, ustawienia świateł.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • nabywa wiedzę z zakresu konfiguracji i podstawowych narzędzi programu 3ds Max
  • umie wykorzystywać podstawowe obiekty, przekształcać je, obracać oraz skalować, a następnie używać efektów kamer i oświetlenia
  • ma umiejętność samodzielnego tworzenia podstawowych scen i prostych animacji w programie 3ds Max
  • potrafi przystosować program 3ds Max do swoich indywidualnych potrzeb w celu maksymalnego podniesienia wydajności i wygody pracy.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą samodzielnie poruszać się w środowisku grafiki trójwymiarowej i animacji. Skierowane dla architektów, projektantów, specjalistów ds. wizualizacji, grafików i twórców gier. Wymagana jest znajomość obsługi komputera (systemu Windows). Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

Autodesk 3ds Max - poziom podstawowy
CZAS SZKOLENIA 30h
1 6 h

Zapoznanie z interfejsem programu 3ds Max

Menu głównie pasek narzędzi, pasek komend, jednostki i siatka konstrukcyjna, konfiguracja okien i przełączanie się między widokami, tryby wyświetlania obiektów, nawigacja w oknach widokowych.
2 6 h

Tworzenie i transformacje obiektów

(Tworzenie nowych obiektów, narzędzia: group move, rotate, transform, scale, copy, wyszukiwanie obiektów, tworzenie grup selekcji.
3 6 h

Modelowanie kształtów parametrycznych

Tworzenie kształtów parametrycznych, edycja i zmiana parametrów brył, modyfikatory, gęstość siatki, wytłaczanie prostoliniowe i po ścieżce, szeregi obiektów array, odbicia lustrzane mirror.
4 6 h

Tworzenie materiałów

Tworzenie nowych materiałów i tekstur, nakładanie materiałów na obiekty, rozmieszczenie materiału w obiekcie, kanały mapowania, modyfikator UVW Map.
5 6 h

Wstawianie kamer

Parametry i typy kamer, nawigacja kamery, zmiana kąta kamery, ustawienie intensywności i zakresu oświetlenia, przygotowanie sceny do renderingu, egzamin sprawdzający wiedzę i nabyte umiejętności.

Zaświadczenia

Kurs Autodesk 3ds Max Design – poziom podstawowy zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu szkolenia.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.). Ponadto uczestnicy kursu otrzymują międzynarodowe certyfikaty Autodesk 3ds Max Design, potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie projektowania oprogramowania Autodesk. Certyfikaty te mają jednolity format we wszystkich Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk na całym świecie.

 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Informacje dodatkowe

Szkolenie organizowane jest w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk w formie warsztatów komputerowych.

Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń