Przeprowadzenie audytu energetycznego

Audyt energetyczny to rodzaj biznesplanu, który zawiera bardzo szczegółowy schemat kolejnych działań z kosztorysami i programem inwestycji, jakie należy zrealizować, by zmniejszyć energochłonność budynku i procesów technologicznych. Tego typu ekspertyza określa jak ograniczyć straty ciepła w sieciach ciepłowniczych oraz rurociągach przesyłowych i jak zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w paliwie w danym źródle ciepła. Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

 

Audyt energetyczny to pisemna analiza zużycia energii i stanu technicznego budynku lub instalacji, które są podstawą do wyznaczenia ewentualnych prac modernizacyjnych. Prace modernizacyjne w założeniu swoim mają doprowadzić do oszczędności energii i obniżenia kosztów nośników energii zużywanych w tym budynku lub instalacji.

Audyt powinien zawierać listę opcjonalnych lub wszystkich przedsięwzięć energooszczędnych do wykonania z uzasadnioną analizą techniczno- ekonomiczną tych prac modernizacyjnych.

Audyt efektywności energetycznej
  • Etap: modernizacja istniejącego budynku
  • Rola: wymagany w przetargu na świadectwa efektywności energetycznej
  • Zadanie: poprawa efektywności energetycznej
  • Cel: uzyskanie dofinansowania na modernizację
  • Podstawa: Ustawa o efektywności energetycznej
Audyt energetyczny
  • Etap: modernizacja istniejącego budynku
  • Rola: wymagany do uzyskania premii termomodernizacyjnej
  • Zadanie: zmniejszenie zapotrzebowania na energię
  • Cel: uzyskanie dofinansowania do modernizacji
  • Podstawa: Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zlecenia wykonania powyższych usług prosimy o telefoniczny kontakt
z Centralą firmy bądź przesłanie zapytania drogą elektroniczną.

Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń