Certyfikaty i akredytacje

Certyfikaty i akredytacje

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, dbającą przede wszystkim o najwyższą jakość oferowanych usług. Potwierdzeniem zaangażowania firmy w ciągłe doskonalenie procesu kształcenia są uzyskane przez spółkę certyfikaty i akredytacje zarówno dla Ośrodka jak i trenerów.

ELPRO Sp. z o.o. posiada liczne certyfikaty, wpisy i akredytacje, w tym:
  • Wpis do prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rejestru Instytucji Szkoleniowych
  • Akredytację Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie szkoleń na Certyfikowanego Instalatora OZE z Systemów fotowoltaicznych i Pomp ciepła
  • Status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk (Autodesk Authorized Training Center ATC), który przyznawany jest tylko wybranym ośrodkom spełniającym bardzo wysokie wymagania odnośnie kwalifikacji trenerów, programów szkoleń, bazy lokalowej, sprzętu, materiałów szkoleniowych. Posiadanie statusu ATC zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych wersji oprogramowania oraz daje możliwość wydawania międzynarodowych certyfikatów Autodesk
  • Status Autoryzowanego Centrum Certyfikacyjnego Autodesk (Autodesk Authorized Certification Center ACC), co daje możliwość przeprowadzania egzaminów certyfikujących Autodesk Certified Professional. Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie statusu Profesjonalisty Autodesk
  • Status Autoryzowanego Akademickiego Partnera Autodesk (Autodesk Authorized Academic Partner), co oznacza, że ELPRO Sp. z o.o. może podejmować różnego rodzaju działania i inicjatywy, mające na celu wdrażanie możliwości programów Autodesk w środowisku akademickim oraz kształcenie ekspertów w zakresie projektowania
  • Status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego
  • Certyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 przez Q&R Polska Sp. z o.o., obejmującego specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze dla branży budowlanej i energetycznej; projektowanie obiektów budowlanych w zakresie urządzeń, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych; audyty efektywności energetycznej oraz doradztwo i ekspertyzy techniczne
  • Certyfikat Rzetelności, potwierdzający brak przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów

Podziękowania i rekomendacje

ELPRO Sp. z o.o. realizując ideę Społecznej odpowiedzialności biznesu, angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy oraz wydarzenia mające na celu podnoszenie poziomu tzw. „kultury technicznej” i wiedzy formalno-prawnej w energetyce i budownictwie. Potwierdzeniem zaangażowania spółki w realizację określonych przedsięwzięć są otrzymywane podziękowania i rekomendacje. Poniżej przedstawiamy wybrane z nich.

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń