Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Uczestnik szkolenia zdobędzie nowe umiejętności i nauczy się w profesjonalny sposób wykonywać kosztorysy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

  • posiada podstawową wiedzę z zakresu kosztorysowania i podstaw prawnych regulujących kosztorysowanie
  • samodzielnie umie sporządzać kosztorysy w programie Norma PRO / Expert
  • umie przystosować program Norma PRO / Expert do swoich indywidualnych potrzeb w celu maksymalnego podniesienia wydajności i wygody pracy

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które dopiero zaczynają kosztorysować, jak również dla osób, które chciałyby zdobyć nowe umiejętności i nauczyć się w profesjonalny sposób wykonywać kosztorysy. Wymagana jest znajomość obsługi komputera (systemu Windows). Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Kosztorysowanie w budownictwie

CZAS SZKOLENIA 30h
1 6 h

Kosztorysowanie robót budowlanych – podstawowe zasady

Wyjaśnienie pojęcia kosztorys, układ formalny kosztorysu, katalogi norm kosztorysowych, wymagania przepisów obowiązujących w kosztorysowaniu, zasady sporządzania kosztorysów, rodzaje kosztorysów, metody kalkulacji, bazy katalogów, baza cenników, przedmiar i obmiar robót
2 6 h

Oprogramowanie komputerowe do sporządzania kosztorysów

Zastosowanie i możliwości programu Norma PRO / Expert, konfiguracja i podstawy obsługi programu, bazy cenowe wydawnictw Intercenbud, wymiana danych między programami kosztorysowymi, import obmiarów, eksport kosztorysów
3 6 h

Sporządzanie kosztorysu

Wycena nakładów pozycji, narzuty kosztorysu, podział kosztorysu na elementy, tworzenie kalkulacji własnych, wycena pracy rusztowań i kosztów transportu, zmiany cen, wprowadzanie nowych materiałów, sprawdzenie kosztorysu, wprowadzanie zmian
4 6 h

Przedmiar robót – sposób i forma przygotowania

Czytanie dokumentacji i rysunków technicznych, przygotowanie przedmiaru robót, samodzielne sporządzenie przykładowej kalkulacji
5 6 h

Kosztorys w zamówieniach publicznych

Kosztorys i przedmiar inwestorski w zamówieniach publicznych, pozostałe formy kosztorysów, wydruk kosztorysu, przygotowanie dokumentacji do zapisu w wersji elektronicznej, egzamin sprawdzający wiedzę i nabyte umiejętności

Zaświadczenia

Kurs Kosztorysowanie zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu szkolenia.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.).

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie organizowane jest w formie warsztatów komputerowych.

Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram szkoleń z Kosztorysowania.
W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się poniżej, pod napisem „Zgłoś się”.

Zapisz się już dziś i podnieś swoje kwalifikacje!

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2024-07-12 Kosztorysowanie ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-09 Kosztorysowanie ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-06 Kosztorysowanie ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-11 Kosztorysowanie ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-11-08 Kosztorysowanie ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-12-06 Kosztorysowanie ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2024-07-12
RODZAJ SZKOLENIA
Kosztorysowanie
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-09
RODZAJ SZKOLENIA
Kosztorysowanie
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-06
RODZAJ SZKOLENIA
Kosztorysowanie
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-10-11
RODZAJ SZKOLENIA
Kosztorysowanie
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-11-08
RODZAJ SZKOLENIA
Kosztorysowanie
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-12-06
RODZAJ SZKOLENIA
Kosztorysowanie
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń