Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane, który pozwoli na uzyskanie Certyfikatu dla personelu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Grupa docelowa

Szkolenia skierowane są do osób, które:

 • zajmują się wykonywaniem prac związanych z klimatyzacją, wentylacją, pompami ciepła oraz urządzeniami chłodniczymi, gdzie mają zastosowanie substancje zubażające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane
 • przygotowują się do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu F-Gazów – stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła, w tym agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach
 • chcą poszerzyć wiedzę z zakresu fluorowanych gazów cieplarnianych i uzyskać Certyfikat dla personelu

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
 • materiały edukacyjne w wersji elektronicznej i książkowej
 • poczęstunek kawowy i obiad oraz dostęp do zaplecza socjalnego
 • gwarancję realizacji szkolenia i egzaminu w tej samej lokalizacji
 • możliwość rezerwacji noclegu w pobliżu ośrodka szkoleniowego

Podczas zajęć praktycznych, uczestnik zapozna się z:

 • zasadą działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
 • poszczególnymi elementami układu chłodniczego
 • parametrami pracy czynnika chłodniczego (temperatura, ciśnienie, stan skupienia)
 • czynnościami: odzysku czynnika, próby szczelności, próżniowania układu oraz napełniania
 • metodami przeprowadzania kontroli szczelności układu chłodniczego
 • metodą lutowania „na twardo”
Ponadto uczestnik zdobędzie wiedzę praktyczną ze sporządzania protokołów z kontroli szczelności, próby szczelności, przeglądu urządzenia chłodniczego. Zostanie zapoznany z elektroniczną sprawozdawczością w bazach danych BDS, CRO i BDO.

F-Gazy

Program szkolenia
CZAS SZKOLENIA 16h
1 1 h

Podstawy termodynamiki

2 1 h

Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska

3 2 h

Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania

4 1 h

Kontrole szczelności

5 2 h

Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego

6 6 h

Komponent: instalacja, uruchomienie, konserwacja, serwisowanie

7 1 h

Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej

8 1 h

Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi

9 1 h

Wiedza i umiejętności zgodne z rozporządzeniem Dz.U. z 2017 poz. 2402

Certyfikat dla personelu

Szkolenie z F-Gazów przygotowuje do egzaminu w jednostce oceniającej personel, akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Egzamin obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną i jest sprawdzeniem posiadania wiedzy i umiejętności określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U. poz. 2402). Będąc w posiadaniu dokumentu potwierdzającego pozytywne zdanie egzaminu można wnioskować do Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie Certyfikatu dla personelu.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Szkolenie organizowane jest w Laboratorium F-Gazów, które jest wyposażone
w profesjonalny sprzęt, spełniający wymagania Urzędu Dozoru Technicznego
w zakresie minimalnego wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia szkoleń, który jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U. 2017 poz.2402).

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2023-10-14 F-Gazy (szkolenie + egzamin) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2023-10-28 F-Gazy (szkolenie + egzamin) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2023-11-04 F-Gazy (szkolenie + egzamin) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2023-11-18 F-Gazy (szkolenie + egzamin) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2023-12-02 F-Gazy (szkolenie + egzamin) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2023-12-16 F-Gazy (szkolenie + egzamin) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-01-13 F-Gazy (szkolenie + egzamin) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-01-27 F-Gazy (szkolenie + egzamin) ELPRO Lublin,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
TERMIN
2023-10-14
RODZAJ SZKOLENIA
F-Gazy (szkolenie + egzamin)
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-10-28
RODZAJ SZKOLENIA
F-Gazy (szkolenie + egzamin)
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-11-04
RODZAJ SZKOLENIA
F-Gazy (szkolenie + egzamin)
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-11-18
RODZAJ SZKOLENIA
F-Gazy (szkolenie + egzamin)
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-12-02
RODZAJ SZKOLENIA
F-Gazy (szkolenie + egzamin)
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2023-12-16
RODZAJ SZKOLENIA
F-Gazy (szkolenie + egzamin)
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-13
RODZAJ SZKOLENIA
F-Gazy (szkolenie + egzamin)
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-01-27
RODZAJ SZKOLENIA
F-Gazy (szkolenie + egzamin)
MIEJSCE
ELPRO Lublin , ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148