Ocena energetyczna

Ocena energetyczna jest to szczegółowa analiza właściwości cieplnych budynku, wpływu budynku na środowisko oraz szczegółowy bilans energetyczny. Jej celem jest określenie jakości obiektu wraz z jego najbliższym otoczeniem, a także jakości jego użytkowania z perspektywy ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Dzięki złożonej ocenie możliwe jest wyznaczenie wpływu poszczególnych elementów bilansu na końcowy kształt charakterystyki energetycznej.

Sporządzenie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna to integralna część projektu budowlanego, w tym również projektu budynku jednorodzinnego, zawiera informacje na temat właściwości cieplnych przegród oraz zastosowanych rozwiązań instalacyjnych oraz analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Jest to dokument, który obecnie jest wymagany do projektu nowo powstającego budynku przy staraniu się o pozwolenie na budowę. Projektowana charakterystyka energetyczna wymagana jest również do projektu budowlanego przy przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku. Jest to zestawienie danych i parametrów energetycznych takich jak współczynniki przenikalności cieplnej wszystkich przegród zewnętrznych budynku lub części budynku, które muszą być spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Charakterystyka energetyczna budynku
  • Etap: wykonanie projektu budowlanego
  • Rola: wymagana część projektu
  • Zadanie: potwierdzenie spełniania wymagań przepisów
  • Cel: uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Podstawa: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

„Świadectwo charakterystyki energetycznej” potocznie nazywane także „Certyfikatem energetycznym” lub „Świadectwem energetycznym”, to profesjonalny dokument określający pełne zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem mieszkania, lokalu użytkowego, całego budynku lub jego części stanowiącej samodzielną część techniczno – użytkową, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem wymaganym dla budynków nowo budowanych oraz zalecane dla budynków (lokali) istniejących, wprowadzanych do obrotu na rynku wtórnym. Świadectwo energetyczne ma pełnić zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Dla nowego budynku jest dokumentem niezbędnym na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budynku, ponieważ jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej
  • Etap: sprzedaż lub wynajem
  • Rola: wymagane przekazanie kupującemu lub najemcy
  • Zadanie: potwierdzenie charakterystyki energetycznej
  • Cel: umożliwienie sprzedaży lub wynajmu
  • Podstawa: Ustawa o charakterystyce energetycznej budynku

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zlecenia wykonania powyższych usług prosimy o telefoniczny kontakt
z Centralą firmy bądź przesłanie zapytania drogą elektroniczną.

Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń