Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi poleceniami i funkcjami programu AutoCAD, pozwalającymi na rozpoczęcie pracy z programem AutoCAD. W trakcie nauki uczestnik pozna zasady poruszania się w przestrzeni 2D przy pomocy współrzędnych prostokątnych i biegunowych oraz trybów lokalizacji do istniejących obiektów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu AutoCAD, konfiguracji, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich
  • umie samodzielnie tworzyć i edytować podstawowe rysunki w programie AutoCAD
  • potrafi przystosować program AutoCAD do swoich indywidualnych potrzeb, w celu maksymalnego podniesienia wydajności i wygody pracy

 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD. Wymagana jest znajomość obsługi komputera (systemu Windows). Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
CZAS SZKOLENIA 24h
1 5 h

Pierwsze kroki w obsłudze programu AutoCAD

Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD, sposoby określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni AutoCAD, podstawowe funkcje paska „Rysuj”, tryby lokalizacji względem obiektów, polecenia edycyjne
2 5 h

Tworzenie bloków i szablonów

Tworzenie i edycja bloków, nadawanie i zmiana atrybutów, definiowanie lokalnych układów współrzędnych
3 5 h

Wymiarowanie

Tworzenie nowych stylów tekstu i tabel, praca w obszarze modelu i układów, tworzenie szablonów do wydruku, wymiarowanie obiektów
4 5 h

Parametry i operacje na blokach

Nadawanie parametrów utworzonym blokom, przyporządkowywanie operacji do określonych parametrów, łączenie operacji na jednym obiekcie rysunkowym, podstawy rysowania przestrzennego, przekształcanie obiektów 2D w bryły, podstawowe funkcje edycyjne w układzie 3D
5 4 h

Tworzenie zaawansowanych obiektów

Wykorzystanie polilinii do tworzenia obiektów, kreskowanie obiektów, praca z obszarem tekstu, praca z tabelami – zaawansowane opcje programu, cofanie operacji, egzamin z poziomu podstawowego sprawdzający wiedzę i nabyte umiejętności

Zaświadczenia

Kurs Autodesk AutoCAD – poziom podstawowy zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu szkolenia.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 ze zm.). Ponadto uczestnicy kursu otrzymują międzynarodowe certyfikaty Autodesk AutoCAD, potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi i wykorzystania w procesie projektowania oprogramowania Autodesk. Certyfikaty te mają jednolity format we wszystkich Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk na całym świecie.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Informacje dodatkowe

Szkolenie organizowane jest w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk w formie warsztatów komputerowych.

Lista aktualnych szkoleń
TERMIN RODZAJ SZKOLENIA MIEJSCE MIASTO DOSTĘPNOŚĆ
2024-06-04 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2024-07-09 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-08-06 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-09-03 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-10-08 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-11-05 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2024-12-03 Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
TERMIN
2024-06-04
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Ostatnie miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-07-09
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-08-06
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-09-03
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-10-08
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-11-05
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
TERMIN
2024-12-03
RODZAJ SZKOLENIA
Autodesk AutoCAD - poziom podstawowy
MIEJSCE
ELPRO Sp. z o.o.,
ul. Stefczyka 32
MIASTO
Lublin
DOSTĘPNOŚĆ
Wolne miejsca
Zgłoś się
Justyna Pastuszak

Specjalista ds. OZE i Autodesk

TEL. KOM. 509 856 148
Magdalena Pawlik

Asystentka ds. szkoleń

TEL. KOM. 504 268 292

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń