Aktualności

10 czerwca – Międzynarodowy Dzień Elektryka

Międzynarodowy Dzień Elektryka, dawniej zwany Dniem Elektryka został ustanowiony 27 czerwca 1985 roku. Święto uchwalono na pamiątkę 150. rocznicy śmierci André Marie Ampère’a, wybitnego fizyka i matematyka.

Ampère ma ogromny wkład w naukę w zakresie elektryczności
i magnetyzmu. Wysnute przez niego teorie stosowane są do dziś i nadal obowiązuje zaproponowany przez niego podział nauki o elektryczności na dwa działy: elektrostatykę i elektrodynamikę. Najważniejszym jego odkryciem na tym polu było stwierdzenie wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch przewodów, w których przepływa prąd elektryczny. Ampère określił zależność między kierunkiem prądu i kierunkiem wytwarzanego przez niego pola magnetycznego (tzw. reguła pływaka). Dzięki temu stworzył punkt wyjścia dla osiągnięć Faradaya, któremu ułatwił tym samym wynalezienie prądnicy i silnika elektrycznego. Przyczynił się również do wynalezienia elektromagnesu i myślał o telegrafie elektrycznym. Od jego nazwiska pochodzi także jednostka natężenia prądu elektrycznego zawarta w układzie SI.

André Marie Ampère zmarł 10 czerwca 1836 roku – to na jego cześć uchwalono Międzynarodowy Dzień Elektryka, a pierwsze obchody odbyły się w 150 rocznicę śmierci Ampère’a, czyli w 1986 roku. Rok 1986 został także nazwany jego nazwiskiem.

Obecnie zawód elektryka jest niezwykle popularny, ponieważ bez prądu nie wyobrażamy już sobie życia. Praktycznie wszystko z czego korzystamy napędzane jest energią elektryczną. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością i licznymi zagrożeniami, dlatego konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień do montażu, konserwacji czy napraw urządzeń elektrycznych.

Zapraszamy Was serdecznie do skorzystania z naszej oferty szkoleń na uprawnienia energetyczne! 🙂

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń