Referencje

Powiat Łęczyński

Kurs został zrealizowany na wysokim poziomie, w sposób jak najbardziej należyty. Wykonawca zapewnił materiały szkoleniowe i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć oraz dysponował kadrą trenerską posiadającą niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje i doświadczenie.