Szkolenia

Szkolenie w programie ArCADia TERMOCAD

Chcielibyśmy zaprosić Państwa serdecznie na szkolenie z opracowywania charakterystyki energetycznej budynków z wykorzystaniem programu ArCADia TERMOCAD, które rozpoczyna się już w najbliższą środę 24 maja 2023 roku.

Poprzednie szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze względu na nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku. Zgodnie z nowymi przepisami właściciel lub zarządca budynku lub jego części musi przekazać nabywcy lub najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej przedmiotu transakcji (tj. budynku lub lokalu). Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przebiegu kursu, co spotkało się z wysokimi ocenami w ankietach po szkoleniu.

Posiadamy 734 argumenty, aby zachęcić Państwa do udziału w tym szkoleniu:
✅ 20 lat doświadczenia,
✅ 12 rodzajów specjalistycznych szkoleń oraz usług dla branży energetycznej, budowlanej i architektonicznej,
✅ 14-tu wysoko wykwalifikowanych pracowników z szeroką wiedzą i doświadczeniem praktycznym, w tym wykładowców uczelni wyższych, będących ekspertami w swej dziedzinie,
✅ 50 punktów szkoleniowych w całej Polsce,
✅ 210 realizowanych szkoleń rocznie,
✅ ponad 428 zadowolonych i przeszkolonych osób z zakresu opracowywania charakterystyki energetycznej budynków.

Chcielibyśmy nadmienić, że szkolenia przeprowadza dr hab. inż. Paweł Węgierek, profesor uczelni, praktyk z tematyki oceny energetycznej, a jednocześnie Prezes Zarządu Ośrodka Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Jako Trener przeprowadził ponad 1000 godzin szkoleń z oceny energetycznej budynków przy użyciu programu ArCADia TERMOCAD, stosowanego do sporządzania charakterystyk, świadectw i audytów energetycznych. Jako Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych jest osobą uprawnioną do opracowywania: projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw energetycznych, audytów energetycznych i audytów efektowności energetycznej, których wykonuje w praktyce.

Dodatkowo dr hab. inż. Paweł Węgierek, profesor uczelni, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, a także posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Zapraszamy do zapisów – Pozostały ostatnie miejsca!
Więcej informacji o szkoleniu znajduje się na stronie:
https://elpro.lublin.pl/szkolenia/arcadia-termocad/

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi charakterystyki energetycznej budynków oraz poznanie z funkcjonalnością i obsługą programu ArCADia TERMOCAD, wykorzystywanego do sporządzania charakterystyk, świadectw i audytów energetycznych budynków.

Szkolenie stacjonarne: Ocena energetyczna budynków w programie ArCADia TERMOCAD
Termin rozpoczęcia: 24 maja 2023 roku (środa) godz. 16:00-21:00
Miejsce: ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin
Czas trwania: 30 godzin, dzielone na 5 spotkań po 6h dydaktycznych
Koszt szkolenia: 1 800,00 zł netto/os. = 2 214,00 zł brutto /os. (uwzględniono 23% VAT)

Pełen harmonogram zajęć ustalany jest na pierwszych zajęciach wspólnie z prowadzącym, zazwyczaj szkolenia odbywają się co 2-3 dzień po godzinie 16:00, jest też możliwość umawiania się na weekendy oraz wykreślenia terminów spornych.

Szkolenie organizowane jest w formie warsztatów komputerowych. Kurs ArCADia TERMOCAD zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim dniu szkolenia. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej
– wpis do wykazu, są one opisane tutaj:
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/642