Uprawnienia energetyczne 

Zapraszamy Państwa do udziału w specjalistycznym szkoleniu umożliwiającym uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji „E”dozoru „D” urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych.


Szkolenia są organizowane we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej i odbywają się cyklicznie na terenie całego kraju. Nasze zaproszenie kierowane jest zarówno do klientów tych Firm, jak i wszystkich osób zajmujących się montażem, serwisem, obsługą oraz przeglądami okresowymi urządzeń i instalacji energetycznych.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy zwłaszcza osoby, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień, ale mile widziani będą również Ci, którzy chcą ubiegać się o nie po raz pierwszy.


Osobom, które posiadają tzw. uprawnienia bezterminowe, czyli Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie od lipca 2003 roku do kwietnia 2005 roku, przypominamy, że zgodnie z wprowadzonymi w późniejszym terminie zmianami w przepisach, straciły one swoją ważność z początkiem maja 2010 roku.


Cel i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie jego Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń energetycznych umożliwiającymi spełnienie ciągle rosnących wymagań.


Szkolenie zakończone jest egzaminem przed państwową Komisją Kwalifikacyjną, w wyniku którego słuchacze uzyskują potrzebne im „Świadectwa kwalifikacyjne”, umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


Proponowany zakres uprawnień

Standardowo oferujemy szkolenia pozwalające na zdobycie uprawnień do montażu, obsługi, konserwacji, naprawy oraz remontu następującego rodzaju instalacji i urządzeń energetycznych:

LP Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

 

LP Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

 

LP Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

W zależności od potrzeb Uczestników istnieje możliwość indywidualnego dostosowania zakresu uprawnień, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.03.89.828).


Termin i miejsce szkolenia

Korzystając z zamieszczonej poniżej mapy Polski, prosimy wybrać interesujące Państwa województwo. Po kliknięciu w jego obszar wyświetli się lista wszystkich szkoleń dotyczących "Uprawnień energetycznych" jakie są tam przewidziane w najbliższym czasie. Termin i miejsce szkolenia podane są również w tabeli na dole strony, która obejmuje wykaz szkoleń organizowanych na terenie całego kraju.


Koszt szkolenia

Szkolenie jest odpłatne. Koszt udziału obejmuje specjalistyczne wykłady oraz materiały szkoleniowe i jest uzależniony od ilości wybranych „Grup” urządzeń i instalacji. W celu uzyskania „Świadectw kwalifikacyjnych” należy przystąpić do egzaminów z zakresu eksploatacji „E” i/lub dozoru „D”, co wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Ze szczegółową kalkulacja kosztów szkolenia i egzaminów mogą Państwo zapoznać się klikając w napis "Zgłoś się" obok odpowiedniego szkolenia. 

 

 

Obok prezentujemy profesjonalne, autorskie podręczniki, które otrzymują Uczestnicy naszych szkoleń.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłaszanie udziału

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, powinny wypełnić formularz internetowy znajdujący się pod napisem "Zgłoś się" przy właściwym szkoleniu.


Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wniesienie na konto ELPRO zaliczki w odpowiedniej wysokości. Pozostałą część opłaty można uregulować gotówką, kartą płatniczą lub przelewem w dniu szkolenia.


Po dopełnieniu powyższych formalności osoby zgłoszone zostaną umieszczone na liście uczestników, a drogą mailową otrzymają login i hasło do Strefy Klienta, skąd będą mogły pobrać w wersji elektronicznej materiały szkoleniowe. Na kilka dni przed terminem szkolenia otrzymają dodatkowo potwierdzenie jego odbycia się, a w sytuacji zaistnienia jakichkolwiek zmian będą bezzwłocznie o nich informowane.


Szkolenie ma formę wykładów. Organizowane są we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej i odbywają się cyklicznie na terenie całego kraju.

 

Termin

Rodzaj szkolenia

Miejsce

Miasto

Dostępność

Zapisy

2017-08-22 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Brak wolnych miejsc
2017-08-24 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Brak wolnych miejsc Brak wolnych miejsc
2017-08-25 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2017-09-06 Uprawnienia energetyczne TADMAR, al. 1 Maja 21 Piotrków Trybunalski Wolne miejsca Zgłoś się
2017-09-07 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Lutycka 11/5 Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2017-09-08 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Pomorska 65 Szczecin Wolne miejsca Zgłoś się
2017-09-13 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Batalionów Chłopskich 82 Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2017-09-14 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Zawiła 56 Kraków Wolne miejsca Zgłoś się
2017-09-15 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Bór 135 Częstochowa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-09-28 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-09-29 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o. Sp.K., ul. Szczęśliwa 25 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2017-09-29 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2017-09-30 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Bronikowskiego 27/35 Bydgoszcz Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-04 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Tuchowska 23 Tarnów Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-05 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Cygana 1 Opole Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-06 Uprawnienia energetyczne MATEX Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 13 Świdnica Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-11 Uprawnienia energetyczne THERM-INSTAL Technika Grzewcza, ul. Piłsudskiego 143 Łódź Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-12 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Marynarki Polskiej 71 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-13 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o. Sp.K, ul. Lubelska 45 Olsztyn Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-18 Uprawnienia energetyczne ERTERM Ryszard Wójcik, ul. Lwowska 47 Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-19 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Kościuszki 46 Będzin Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-20 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Długosza 41/47 Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-26 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-27 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-15 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Dzialkowa 121B Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-16 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Lutycka 11/5 Poznań Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Podmiejska 24 Gorzów Wielkopolski Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-22 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Czyżewskiego 52 k Bełchatów Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-23 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Wolności 127 Jelenia Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-24 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-24 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Zimna 1 Zielona Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-24 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-07 Uprawnienia energetyczne GRAST & MTB Sp. z o.o., ul. Okulickiego 21 Piaseczno Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-08 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o. Sp.K., ul. Szczęśliwa 25 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-09 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Chrobrego 135/137 Toruń Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-13 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Batalionów Chłopskich 82 Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-14 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Przemysłowa 55 Tychy Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-15 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Poznańska 12 Legnica Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-21 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-22 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się


 
Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)